Siste meningsmålinger

↑ NYESTE MENINGSMÅLING PR. 26 JULI 2021 ↑


Kantar for TV2 5. juli 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,8 2,8 19,7 10,6 22,4 19,1 5,4 8,1 4,5 96,4
Oppjustert % 3,94 2,90 20,44 11,00 23,24 19,81 5,60 8,40 4,67 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 5 35 19 39 33 9 14 8 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 3 2 35 19 43 35 10 14 8 169
14 feilplasserte mandater -4 -3 0 0 4 2 1 0 0 0

Siste meningsmåling i juni: Sentio for Dagens Næringsliv

Norstat for Dagens Næringsliv 25. juni 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,5 2,5 21,1 9,4 27,0 15,0 4,9 8,8 4,2 96,4
Oppjustert % 3,63 2,59 21,89 9,75 28,01 15,56 5,08 9,13 4,36 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 4 37 17 47 26 9 16 7 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 3 2 38 17 49 27 9 16 8 169
10 feilplasserte mandater −3 −2 1 0 2 1 0 0 1

Spenning foran de siste juni-meningsmålingene

21. juni 2021

På venstresiden er det nok mange som lurer på hvordan spesielt MDG og Rødt kommer ut på de neste meningsmålingene – fordi det i Oslo ble reist mistillitsforslag mot byråd Lan Marie Berg – og fordi Rødt støttet dette mistillitsforslaget.

Det har nettopp blitt publisert en fersk måling – en lokal Oslo-måling som nok riktignok er spesielt interessant siden den kun omfatter Oslo-velgere, men som også har et par begrensninger. For det første er det kun 600 spurte, og for den andre tar den ikke hensyn til at et av Oslo-mandatene er reservert som nasjonal utjevningsmandat. I tillegg, og som alltid: enkeltmålinger er ikke til å stole på. Siden dette ikke er en nasjonal måling tar vi den ikke med i tabeller som 'Alle meningsmålinger i 2021' og 'Meningsmålinger: månedligegjennomsnitt', men nevner den uansett her.

Det er ingenting så langt som tyder på at verken Rødt eller MDG har kommet dårlig ut av mistillits-situasjonen. 9.2% til Rødt og 9% til MDG er nemlig årsbeste på stortings-målinger for begge partier i 2021. Da gjenstår det å se hvordan det går på Dagbladet og Vårt Land sine meningsmålinger i kommende uke.

Klikk på bildet over for å gå til VGs oppslag.

Det finnes ingen grunn til å la Sp og Ap få 4+3 mandater for mye, eller for å nærmest utradere Venstre og KrF ved å ta fra dem 7 av de til sammen 11 mandatene de egentlig burde fått.

Sentio for Nettavisen / Amedia 16. juni 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,3 2,8 21,9 10,1 23,9 18,7 4,8 7,0 5,0 97,5
Oppjustert % 3,38 2,87 22,46 10,36 24,51 19,18 4,92 7,18 5,13 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 5 38 18 41 32 8 12 9 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 2 2 38 18 44 36 8 12 9 169
14 feilplasserte mandater −4 −3 0 0 3 4 0 0 0 14

MENINGSMÅLING

Norstat/NRK 14. juni

Norstat for NRK 14. juni 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,3 3,0 21,5 10,4 24,2 17,7 5,4 7,6 4,2 97,3
Oppjustert % 3,39 3,08 22,10 10,69 24,87 18,19 5,55 7,81 4,32 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 5 37 18 42 31 10 13 7 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 2 2 38 18 44 34 10 13 8 169
14 feilplasserte mandater −4 −3 1 0 2 3 0 0 1 0
Norstat for NRK 14. juni 2021 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 38,2 % 59,1 % 97,3 %
Oppjustert % 39,26 % 60,74 % 100,00 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 66 103 169
Mandater (basert på gammel løsning) 60 109 169
Valgloven tar/gir mandater −6 6
Norstat for NRK 14. juni 2021 % 👍Mandater (med lik stemmerett for alle) 👎Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 59,1 103 109
Fire borgerlige 38,2 66 60
Ap + Sp 41,9 73 78
Ap + Sp + SV 49,5 86 91
Ap + SV + Sp + R 54,9 96 101
Ap + SV + R 37,2 65 67
Ap + SV + R + MDG 41,4 72 75
Ap + SV + Sp + MDG 53,7 93 99
Regjeringspartiene H + V + KRF 27,8 48 42
Fire borgerlige + MDG 42,4 73 68
H + V + KrF + Sp 45,5 79 76
H + V + KrF + Sp + MDG 49,7 86 84
SV + Rødt + MDG 17,2 30 31
De fem rødgrønnes maktovertak 37 49
De to minste partiene taper −7
Ap og Sp vinner 5
Unødvendig fløy-ubalanse 12
Andel feil-plasserte mandater 8,3 %
Bortkastede stemmer til KrF/V* −124257
Antall ikke-folkevalgte til H, Ap og Sp 6
Antall stemmesedler som er alterert av valgloven* 248514

Meningsmåling:

4 av 5 rødgrønne stortingspartier gjør framgang vs. 2017-valget – alle andre har lavere oppslutning

Opinion for Dagsavisen, FriFagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå 9. juni 2021

Å en enkeltmålingen med valgresultatet fra 2017 er i utgangspunktet en dårlig ide –  fordi en enkeltmåling jo vanligvis representerer uttalelser om hva det norske folk ville stemt på basert på kun omtrent 750 velgere. et ville vært mer relevant å sammenligne valget fra 2017 med eksempelvis med snittet av de siste 5 målingene, av de siste 20 meningsmålingene, eller fra snittet av alle de nasjonale meningsmålingene i hele år. Men – de tallene har vi allerede vist, her: Alle meningsmålinger 2021. Så vi gjør et unntak.


4 av 9 stortingspartier gjør framgang – alle fra den rødgrønne fløyen

Rødt øker fra 2,4% til 4,7%: en økning på 2,3 prosentpoeng (pp). Sammenligner 2017-valget man med snittet for de siste 20 målingene er Rødts framgang på 2,1 pp.


SV øker fra 6,0% til 6,1%: en økning på 0,1pp. Sammenligner man 2017-valget med snittet for de siste 20 målingene er SVs framgang på 1,9 pp.


MDG øker fra 3,2% i 2017 til 4,9%: en økning på 1,7 pp. Sammenligner man 2017-valget med snittet for de siste 20 målingene er MDGs framgang på 1,0 pp.


Senterpartiet øker fra 10,3% i 2017 til hele 18.7% – en økning på 8,4%. Sammenligner man 2017-valget med snittet for de siste 20 målingene er Senterpartiets framgang på 6,7 pp.

Tabell 4

Publisert Rødt SV MDG Ap Sp V KrF H FrP Andre 5 rødgrønne 4 blå Rødgrønt overtak
2017-valget 2017 2,4 6,0 3,2 27,4 10,3 4,4 4,2 25,0 15,2 1,7 49,3 48,8 0,5
Opinion Dagsavisen/FF/AN 9. juni 4,7 6,1 4,9 24,3 18,7 2,3 3,7 22,8 10,3 2,5 58,7 39,1 19,6
Endring 9. juni vs 2017-valget 9. juni 2,3 0,1 1,7 −3,1 8,4 −2,1 −0,5 −2,2 −4,9 0,8 9,4 −9,7 19,1

Dette var en sammenligning av prosentpoeng. Om man ser på økningen i prosent i stedet for prosentpoeng, får man et riktigere inntrykk av hvor stor framgang et parti har hatt i forhold til sin egen oppslutning. Eksempel: dersom et som fikk 24% av stemmene stabilt ligger på 26% dagens meningsmålinger, er det en økning på 2pp, men i rene prosenttall har partiet økt sin oppslutning med 8,333% –  fordi 2 er 8,333% av 24. Prosenttall er interessante fordi om et parti med en halv million velgere støtte fra 26% av velgerne of fikk 24% ved forrige valg, er dette en mindre bragd om et lite parti klarer å doble sin oppslutning fra 2% til 4% i samme periode, av flere grunner: det lille partiet har lavere valgkampbudsjett, har langt færre som jobber for deres sak i valgkampen osv.

Før vi går videre: her er tallene fra Opinion, med våre kommentar-tall:

Tabell 3

Opinion for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå 9. juni 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,7 2,3 22,8 10,3 24,3 18,7 4,7 6,1 4,9 97,8
Oppjustert % 3,78 2,35 23,31 10,53 24,85 19,12 4,81 6,24 5,01 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 4 39 18 42 32 8 11 9 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 2 1 41 19 44 34 8 11 9 169
14 feilplasserte mandater −4 −3 2 1 2 2 0 0 0 0

Neste tabell viser endringen mellom 2017-valget og dagens resultater i prosent i stedet for i prosentpoeng. Denne gangen er sammenligningen mellom 2017 og snittet av de siste fem målingene.

Tabell 2

Fem siste målinger vs. 2017-valget 2017-oppslutning % Oppslutning snitt 5 siste målinger % Differanse (pp) Økning / reduksjon til:
Rødt 2,4 % 5,3 % 2,9 % 221 %
Sp 10,3 % 17,4 % 7,1 % 169 %
MDG 3,2 % 4,5 % 1,3 % 141 %
SV 6 % 7,5 % 1,5 % 125 %
Ap 27,4 % 24,5 % −2,9 % 89 %
H 25 % 21,1 % −3,9 % 84 %
KrF 4,2 % 3,3 % −0,9 % 79 %
FrP 15,2 % 10,4 % −4,8 % 68 %
V 4,4 % 3 % −1,4 % 68 %

Til slutt – noen flere detaljer. Nederste rad i tabellen under viser antall velgere/stemmesedler som har blitt utsatt for manipulasjon av valgloven. Dette tallet basert på et 3 millioner estimerte, gyldige stemmer, og inkluderer både de bortkastede stemmene til Venstre / KrF (stemmer som har absolutt null innflytelse på mandatfordelingen) og det antall stemmer som må til for å få inn 7 ikke-folkevalgte på Stortinget.

Tabell 1

Opinion for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå 9. juni 2021 % 👍Mandater (med lik stemmerett for alle) 👎Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 58,7 102 106
Fire borgerlige 39,1 67 63
Ap + Sp 43,0 74 78
Ap + Sp + SV 49,1 85 89
Ap + SV + Sp + R 53,8 93 97
Ap + SV + R 35,1 61 63
Ap + SV + R + MDG 40,0 70 72
Ap + SV + Sp + MDG 54,0 94 98
Regjeringspartiene H + V + KRF 28,8 49 44
Fire borgerlige + MDG 44,0 76 72
H + V + KrF + Sp 47,5 81 78
H + V + KrF + Sp + MDG 52,4 90 87
SV + Rødt + MDG 15,7 28 28
De fem rødgrønnes maktovertak 35 43
De to minste partiene taper −7
De fire største vinner 4
Unødvendig fløy-ubalanse 8
Andel feil-plasserte mandater 8,3 %
Bortkastede stemmer til KrF/V* −124257
Antall ikke-folkevalgte til H, FRP, Ap og Sp 7
Antall stemmesedler som er alterert av valgloven* 248514
Norstat for NRK / Aftenposten 2. juni 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,0 3,1 21,2 10,7 24,5 17,0 5,9 7,3 4,2 96,9
Oppjustert % 3,10 3,20 21,88 11,04 25,28 17,54 6,09 7,53 4,33 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 5 5 37 19 43 30 10 13 7 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 1 2 38 19 45 33 11 13 7 169
14 feilplasserte mandater −4 −3 1 0 2 3 1 0 0

Meningsmåling Kantar/TV2 1. juni

Rekordstort rødgrønt overtak

Kantar for TV2 1. juni 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,4 4,1 18,2 9,8 24,7 17,5 6,5 8,5 4,5 97,2
Oppjustert % 3,50 4,22 18,72 10,08 25,41 18,00 6,69 8,74 4,63 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 7 32 17 43 30 11 15 8 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 3 7 31 17 44 34 11 14 8 169
10 feilplasserte mandater −3 0 −1 0 1 4 0 −1 0 0
Meningsmåling: Senterpartiet får med fire snikpassasjerer

13. mai 2021: SV er denne gang større enn FrP

Senterpartiet får med fire snik-passasjerer, Ap får med en

De rødgrønne har et naturlig (stemmebasert) maktovertak på 37 mandater, men får tildelt et kunstig overtak på ti mandater til. Allikevel er det stor sjanse for at de borgerlige vil stemme for å opprettholde disse skjevhetene i valgloven når den skal behandles på Stortinget

Faksimilen over er fra Dagsavisen

Opinion for Dagsavisen, FriFagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå 13. mai 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 4,1 3,3 22,0 8,7 25,6 16,3 4,4 9,3 5,0 98,7
Oppjustert % 4,15 3,34 22,29 8,81 25,94 16,51 4,46 9,42 5,07 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 6 38 15 44 28 7 16 8 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 7 2 37 15 45 32 7 16 8 169
10 feilplasserte mandater 0 -4 -1 0 1 4 0 0 0 0

De fem rødgrønne får en oppslutning på opinions siste meningsmåling som er cirka 57% (22.5 pp) større enn de borgerlige.

De rødgrønne har et naturlig (stemmebasert) maktovertak på 37 mandater, men får  tildelt et kunstig overtak på ti mandater til. Allikevel er det stor sjanse for at de borgerlige vil stemme for å opprettholde disse skjevhetene i valgloven når den skal behandles på Stortinget.

SV er større enn FrP, sosialistene får samlet enn oppslutning (13,7%) som er 5 pp (63,5%)  høyere enn hva FrP (8,7%) får.

Venstre kommer aller dårligst ut av dette, og taper hele fire av seks mandater pga. valgordningen. Dette selvom de bare har 0,8pp lavere oppslutning enn KrF.

Ap og H, som er hovedansvarlige for vår valglov, går i null (et ekstramandat til Ap, et minusmandat til H), mens Sp får hele 4 mandater for mye.

Grunnen er at det er ti feilplasserte mandater er hovedsakelig at Sp tjener stort på arealtillegget, mens Venstre taper stort på sperregrensen.

Det at 16.3% av velgerne (Sp-velgerne) blir massivt over-representert er i strid med demokratiske prinsipper, og også i strid med partipreferansene til 80-90% av velgerne: man kan jo gjerne gi ekstramandater til  landbruks-distrikter uten at det påvirker partibalansen på landsnivå.

Ap og Sp er langt unna flertall alene.

Opinion for Dagsavisen, FriFagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå 13. mai 2021 % 👍 Mandater (med lik stemmerett for alle) 👎 Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 60,6 103 108
Fire borgerlige 38,1 66 61
Ap + Sp 41,9 72 77
Ap + Sp + SV 51,2 88 93
Ap + SV + Sp + R 55,6 95 100
Ap + SV + R 39,3 67 68
Ap + SV + R + MDG 44,3 75 76
Ap + SV + Sp + MDG 56,2 96 101
Regjeringspartiene H + V + KRF 29,4 51 46
Fire borgerlige + MDG 43,1 74 69
H + V + KrF + Sp 45,7 79 78
H + V + KrF + Sp + MDG 50,7 87 86
SV + Rødt + MDG 18,7 31 31
De fem rødgrønnes maktovertak: 37 47
Småpartiene taper: -4
Unødvendig fløy-ubalanse: 10
Feilplasserte mandater tilsvarer altererte stemmesedler: 177510


KrF og Venstre havner under sperregrensen pga. måten sperregrensen beregnes på – ikke på grunn av selve sperregrensen

KrF og Venstre havner under sperregrensen pga. måten sperregrensen beregnes på – ikke på grunn av sperregrensen som sådan. Dette fører til at de taper henholdsvis 4 og 5 mandater.

Rødt, som  bare er såvidt er over sperregrensen, får ett mandat for mye.

H og FrP, som ikke 'skal styre landet', får 5 mandater for mye, mens MDG, som støtter den vinnende fløy, taper 4 mandater.

Senterpartiet, som har mye lavere oppslutning enn Arbeiderpartiet (14.8 % vs 24.4%) får samme antall ekstramandater som Ap – tre hver.

Gå til Norfakta for Klassekampen og Nationen 7. mai 2021

Norstat for Aftenposten / NRK 4 . mai 2020

Faksimilen over er fra Aftenposten

Norstat for Aftenposten / NRK 4 . mai 2020 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 4,2 3,1 21,1 11,3 23,1 17,5 4,4 8,8 4 97,5
Oppjustert % 4,31 3,18 21,64 11,59 23,69 17,95 4,51 9,03 4,10 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 5 37 20 40 30 8 15 7 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 7 2 36 19 42 33 8 15 7 169
10 feilplasserte mandater 0 -3 -1 -1 2 3 0 0 0 0

Som disse tabellene over viser, ville de fem rødgrønne få et overtak på hele 41 mandater om dette hadde vært et valg. Vår lunefulle valglov slått ut slik denne gangen at ikke bare vil Venstre tape tre mandater sammenlignet med en mandatfordeling der alle stemmer var like mye verdt, men Høyre og FrP taper også mandater: ett hver. Som forventet kommer Senterpartiet ut med størst profitt denne gangen – Sp er det eneste partiet som får tre mandater for mye. Dermed vinner den rødgrønne fløyen fem mandater totalt, mens de borgerlige taper like mange. Resultatet er et for stort maktovertak til de rødgrønne: det er på hele 41 mandater selv om de har stemmer nok til å få 'bare' 31 mandater mer enn den blås fløyen.

Norstat for Aftenposten / NRK 4 . mai 2020 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 39,7 % 57,8 % 97,5 %
Oppjustert % 40,72 % 59,3 % 100,00 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 69 100 169
Mandater (basert på gammel løsning) 64 105 169
Valgloven tar/gir mandater -5 5 0

Noen flere kommentarer:

• Arbeiderpartiet og Senterpartiet er langt fra å få flertall alene, slik Vedum ønsker seg.

• Ap, SV og Sp har heller ikke flertall alene, med sine 49,4%. Disse tre partiene får 53,4% av stemmene om de får støtte fra MDG, og 53,8% om de får støtte fra Rødt. De fem rødgrønne får i alt 57,8% om de får støtte fra både MDG og Rødt.

• Regjeringspartiene får totalt 28,4 % av stemmene. Om FrP vil støtte dem, får de totalt 39,7%. Om de i stedet for å samarbeide med FrP kunne fått til et samarbeide med Sp, ville de fått 45,9%.

• Ikke bare er Rødt, MDG og SV med sine 17,2% mye større en FrP med sine 11,3%, de 'jævla' sosialistene er også større enn FrP (13,2% vs 11,3%).

• Høyre og Arbeiderpartiet angrer nok på at de fikk gjennomslag for en valglov som gjør at Senterpartiet ofte kommer bedre ut av valgloven enn dem selv. Denne gang får Sp tre mandater for mye mens Ap og H tilsammen får bare ett mandat for mye.  

• Flertallet av velgerne i landbruks-distriktene stemmer heller ikke på Senterpartiet, så de er nok heller ikke glade for en arealfaktor som mange mener diskriminerer alle andre partier enn Sp.

• KrF får 0,9 prosentpoeng mer enn Venstre, og disse få velgerne sørger for at Venstre ikke får ett, men tre mandater mindre enn KrF.

Norstat for Aftenposten / NRK 4 . mai 2020 % Mandater (med lik stemmerett for alle) Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 57,8 100 105
Fire borgerlige 39,7 69 64
Ap + Sp 40,6 70 75
Ap + Sp + SV 49,4 85 90
Ap + SV + Sp + R 53,8 93 98
Ap + SV + R 36,3 63 65
Ap + SV + R + MDG 40,3 70 72
Ap + SV + Sp + MDG 53,4 92 97
Regjeringspartiene H + V + KRF 28,4 49 45
Fire borgerlige + MDG 43,7 76 71
H + V + KrF + Sp 45,9 79 78
H + V + KrF + Sp + MDG 49,9 86 85
SV + Rødt + MDG 17,2 30 30

Første meningsmåling i mai: TV2 for Kantar 3. mai 2021

Selv med to borgerlige småpartier over sperregrensen og MDG under den, får de rødgrønne et overtak på 29 mandater

Med en rettferdig valgordning ville de fem rødgrønne hatt et overtak på 'bare' 23 mandater

Kantar for TV2 3. mai 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 4,5 4,1 24,3 8,6 21,1 18,4 4,6 8,1 2,1 95,8
Oppjustert % 4,70 4,28 25,37 8,98 22,03 19,21 4,80 8,46 2,19 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 8 7 43 15 37 33 8 14 4 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 8 7 41 14 40 36 8 14 1 169
12 feilplasserte mandater 0 0 -2 -1 3 3 0 0 -3 0
Kantar for TV2 3. mai 2021 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 41,5 % 54,3 % 95,8 %
Oppjustert % 43,32 % 56,7 % 100,00 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 73 96 169
Mandater (basert på gammel løsning) 70 99 169
Valgloven tar/gir mandater -3 3 0
12 feilplasseringer 3 9 12
Kantar for TV2 3. mai 2021 % Mandater (med lik stemmerett for alle) Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 54,3 96 99
Fire borgerlige 41,5 73 70
Ap + Sp 39,5 70 76
Ap + Sp + SV 47,6 84 90
Ap + SV + Sp + R 52,2 92 98
Ap + SV + R 33,8 59 62
Ap + SV + R + MDG 35,9 63 63
Ap + SV + Sp + MDG 49,7 88 91
Regjeringspartiene H + V + KRF 32,9 58 56
Fire borgerlige + MDG 43,6 77 71
H + V + KrF + Sp 51,3 91 92
H + V + KrF + Sp + MDG 53,4 95 93
SV + Rødt + MDG 14,8 26 23

Under: alle meningsmålinger i april

Katastrofe-måling, kanskje – men FrP har gjort det mye dårligere på tidligere meningsmålinger i år enn de gjør i aprils siste meningsmåling. Faksimile fra Dagbladet

Regjeringspartiene har støtte fra bare 28,1% av velgerne

Ipsos for Dagbladet 29. april 2021

Ipsos for Dagbladet 29. april 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 4,0 3,7 20,4 9,5 23,5 17,5 4,5 8,5 3,9 95,5
Oppjustert % 4,19 3,87 21,36 9,95 24,61 18,32 4,71 8,90 4,08 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 6 36 17 42 31 8 15 7 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 7 2 38 17 44 34 8 16 3 169
16 feilplasserte mandater 0 -4 2 0 2 3 0 1 -4

Noen kommentarer:

– Senterpartiet kommer best ut av skjevhetene i valgloven på denne målingen, noe de også gjør basert på gjennomsnittet for hele april 2021

– MDG ville vært over sperregrensen med en annen måte å bergene hvilke partier som kommer over denne grensen på, og taper derfor 3 mandater

– En kjent glipp i valgloven fører til at SV, med 8,5%, får ett mandat for mye

– KrF er over sperregrensen denne gang

– Ap er det største partiet, noe de også er basert på snittet av alle april-målingene

– Ap og Sp er langt unna å kunne danne regjering alene

– Ap, SV og Sp har heller ikke flertall av velgerne i ryggen, men får allikevel hele 94 mandater takket være vår nåværende valgordning

– Ap, SV og Sp ville fått for mange mandater med en i utgangspunktet lineær mandatfordling også, noe som delvis har med avrunding å gjøre, og skyldes også det at vi har en stor andel velgere som ikke blir representert denne gangen, etter som 'Andre' får hele 4.5% – noe som vanligvis skulle resultert i 7-8 mandater (dersom de hadde tilhørt  samme parti). Det gjør de ikke, og Dagbladet publiserer dessverre ikke tallene for de minste partiene.

– Selv om 'bare' to partier havner under sperregrensen, ender man opp med 16 feilplasserte mandater

– De tre regjerings-partiene får totalt 28,1%

– Sosialistene/sosialdemokratene får 36,5%

– De fire borgerlige får i alt 37,6% av stemmene

– De fem rødgrønne får i alt 57,6% av stemmene

– SV/R/MDG vs FrP: 16,9% vs  9,5%

Ipsos for Dagbladet 29. april 2021 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 37,6 % 57,9 % 95,5 %
Oppjustert % 39,37 % 60,6 % 100,00 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 66 103 169
Mandater (basert på gammel løsning) 64 105 169
Valgloven tar/gir mandater -2 2 0
Feilplasseringer 6 10 16
Ipsos for Dagbladet 29. april 2021 % Mandater (med lik stemmerett for alle) Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 57,9 103 105
Fire borgerlige 37,6 66 64
Ap + Sp 41,0 73 78
Ap + Sp + SV 49,5 88 94
Ap + SV + Sp + R 54,0 96 102
Ap + SV + R 36,5 65 68
Ap + SV + R + MDG 40,4 72 71
Regjeringspartiene H + V + KRF 28,1 49 47
Fire borgerlige + MDG 41,5 73 67
H + V + KrF + Sp 45,6 80 81
H + V + KrF + Sp + MDG 49,5 87 84
SV + Rødt + MDG 16,9 30 27
Småpartiene taper: -8


Nesten et av fem mandater er feilplassert: ikke et eneste parti får det antall mandater oppslutningen tilsier

Meningsmåling: Vårt Land 28. april 2021

Vårt Land 28 april 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,8 3,1 21,8 10,0 25,6 17,8 3,7 7,4 3,6 96,8
Oppjustert % 3,93 3,20 22,52 10,33 26,45 18,39 3,82 7,64 3,72 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 5 38 17 45 31 7 13 6 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 3 2 42 19 50 35 2 14 2 169
32 feilplasserte mandater -4 -3 4 2 5 4 -5 1 -4

Sp og Ap er langt unna å få flertall alene. De har kun stemmer nok til å få 76 mandater, men får 85 av dagens valgordning, og har dermed mandat-flertall alene – selv om de bare har 43,4% av stemmene i ryggen. Så enkelt er det å oppnå et Storting som ikke er i takt med folkeviljen, og som tillater at 43,4% av velgerne kan overkjøre de resterende 56,6% av velgerne i hver eneste sak på Stortinget i fire år.


Her er det også mye annet som ikke stemmer:

– Småpartiene –  som ofte beskyldes for å få for mye makt –  taper i alt 16 mandater. Dette har samme politiske effekt som om man ville ha tatt 284 000 minoritetsstemmer ut av valgurnene og brent dem opp.

– FrP og H skal ikke styre landet, men får 6 mandater for mye.

– Senterpartiet, som får nesten 8 prosentpoeng lavere oppslutning enn Arbeiderpartiet, får 4 mandater for mye mens Ap får 5 mandater for mye.

– Den borgerlige fløyen skyves mot høyre, ettersom KrF og V taper 7 mandater mens H og FrP får 6 for mange.

– Den rødgrønne fløyen styres også mot høyre ved at Rødt og MDG taper 9 mandater samtidig som Ap/Sp får 9 for mange.

– En kjent glipp i valgordningen fører til at SV med sine 7,4% får ett mandat for mye.

Vårt Land 28 april 2021 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 38,7 % 58,1 % 96,8 %
Oppjustert % 39,98 % 60,0 % 100,00 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 67 102 169
Mandater (basert på gammel løsning) 66 103 169
Valgloven tar/gir mandater -1 1 0
32 feilplasseringer 13 19 32
Vårt Land 28 april 2021 % Mandater (med lik stemmerett for alle) Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 58,1 102 103
Fire borgerlige 38,7 67 66
Ap + Sp 43,4 76 85
Ap + Sp + SV 50,8 89 99
Ap + SV + Sp + R 54,5 96 101
Ap + SV + R 36,7 65 66
Ap + SV + R + MDG 40,3 71 68
Regjeringspartiene H + V + KRF 28,7 50 47
Fire borgerlige + MDG 42,3 73 68
H + V + KrF + Sp 46,5 81 82
H + V + KrF + Sp + MDG 50,1 87 84
SV + Rødt + MDG 14,7 26 18
Småpartiene taper: 16 mandater
16 tapte mandater tilsvarer: 284 000 tapte stemmesedler

Nok en meningsmåling som viser hvor utdatert valgordningen er

Kombinasjonen av at MDG/Rødt – som begge støtter den vinnende fløy –  blir fratatt 7 mandater,  mens FrP/Høyre – som begge tilhører den tapende fløy – får 6 mandater for mye endrer norsk politikk vekk fra et slikt Norge velgerne vil ha

Norstat for NRK 22. April 2021

Norstat for NRK 22. April 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,4 2,9 24,7 11,1 23,3 17,1 3,7 7 3,9 97,1
Oppjustert % 3,50 2,99 25,44 11,43 24,00 17,61 3,81 7,21 4,02 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 5 43 19 41 30 6 12 7 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 3 2 47 21 44 33 3 13 3 169
26 feilplasserte mandater -3 -3 4 2 3 3 -3 1 -4 0

– 4 av 9 partier havner under sperregrensen, som innebærer at over 400 000 velgeres stemmer er mye mindre verdt en stemme til de andre velgerne.

– En annen måte å beskrive samme situasjon på: De fire småpartiene mister i alt 12 mandater, som betyr at over 200 000 velgere ikke får uttelling for sine stemmer i det hele tatt.

– De rødgrønne vinner valget med klar margin, men H og FrP får i alt 6 mandater mer enn de har stemmer til.

– MDG ville kommet over sperregrensen om man hadde beregnet 4%-grensen på en annen måte enn man gjør i dag.

– Det at R og MDG mister 7 mandater, mens Ap og Sp får seks ekstra (SV får også et mandat for mye) endrer norsk politikk.

– Eller, for å se  det fra en annen vinkel: kombinasjonen av at MDG/R blir fratatt 7 mandater mens FrP/H får 6 mandater for mye endrer norsk politikk enda mer.

– Senterpartiet får like mange ekstramandater som Ap, selv om Aps oppslutning er 6,2 prosentpoeng høyere enn oppslutningen til Sp. Oslo er på kun 454 km2, mens et norsk gjennomsnitts-fylke, etter fylkes-sammenslåingene, er på gjennomsnittlig 35 000 km2, så her er det viktig å se hvordan arealfaktoren slår ut fær man vedtar en ny valglov.  

– Høyre, som ikke skal i regjering, kommer best ut av valglotteriet denne gang. Vårt valg-lovverk er sterkt påvirket av Aps vedvarende sterke posisjon over lang tid: før var det silk at det største partiet tilhørte den fløyen som fikk flest stemmer, men slik er det ikke nå. Den gangen det Ap som som regel fikk regjeringen, og også fikk flest ekstramandater, men nå er det Ap som får regjeringen mens Høyre får flest ekstramandater.

– Om dette hadde vært et valg, ville uansett de rødgrønne fått 23 mandater fler enn opposisjonen, men politikken som føres ville uansett blitt annerledes enn om Norge hadde bodd i et land der alle hadde reell og lik stemmerett: KrF, V, MRG og R sine velgere blir overkjørt, mens de fire største partiene får 12 mandater for mye. Effekten av en slik kombinasjon blir enda mer urettferdig enn om de fire minste partiene 'bare' hadde tapt 12 mandater.


Les hele artikkelen her: NRKs såkalte 'supermålinger'Femte meningsmåling i april 2021:

Gnisningene som valgordningen genererer handler mer om de store partiene mot de små enn om venstresiden mot høyresiden

Begge fløyer har to småpartier som fullstendig kan avgjøre valgene som kommer: ikke fordi de har for mye makt, men fordi de har for lite makt

Om et parti ikke får det antall mandater de har stemmer nok til, kan det svekke både partiet, fløyen partiet tilhører  og demokratiet enormt.


Sentio for Nettavisen / Amedia 20. april 2021

Sentio for Nettavisen / Amedia 20. april 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,1 2,9 24,1 10,0 24,8 17,1 4,1 7,3 4,4 97,8
Oppjustert % 3,17 2,97 24,64 10,22 25,36 17,48 4,19 7,46 4,50 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 5 5 42 17 43 29 7 13 8 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 1 2 42 18 45 33 7 13 8 169
14 feilplasserte mandater: -4 -3 0 1 2 4 0 0 0 0

Oppdatert 21. april 2021

Hvilke mandat-endringer hver av de ulike 'forskyvningene' (sperregrensen, arealfaktoren osv.) i valgordningen fører til er av mindre betydning når vi skal vurdere hvor demokratisk en valgordning er. Vi må i stedet heller vurdere om hver enkelt stemme er like mye verdt. Er stemmene (til de ulike partiene, i de ulike valgkretsene) ikke like mye verdt, vil det oppstå et misforhold mellom hvor mange mandater et parti får og hvor stor oppslutning de fikk på valgdagen. Det er derfor selve 'totaljusteringen' på landsbasis; slutt-resultatet som er viktig i denne sammenheng. Selvsagt må hvert av valgdistriktene representeres med det mandatantall vi mener er rimelig for hvert av distriktene, men dette må kombineres med at stemmetallet og mandattallet til hvert parti, så langt det er mulig, stemmer overens.

Hvis mandattallet ikke samsvarer med stemmetallet, skjer dette kun fordi valgloven går inn og gjør politisk grep.

Noen tror kanskje at alle feil-plasseringene er basert på tilfeldigheter og en slags tombolaeffekt, men det er et klart mønster i diskrimineringen. Ser man på en rekke meningsmålinger eller en rekke valg under ett, oppdager man at det er samme politiske grupperingene/partiene som blir enten favorisert eller holdt nede. Ikke hver gang – det er visse variasjoner – men mønstrene, over tid, er allikevel klare. Man må nok analysere et stort antall valg/målinger for å kjenne igjen mønstrene – men har man først gjort det, lar man seg íkke lure av at det finnes en del enkeltstående unntak, som f. eks. at selv de mindre etablerte partiene av og får et mandat for mye.

14 feilplasseringer

• Ved denne meningsmålingen er det FrP som får det 'uplanlagte ekstramandatet' – ofte er det SV som får ett uplanlagt ekstramandat. Venstre, Rødt, MDG og KrF kan også få et ekstramandat selv om de bare er like over sperregrensen, men det skjer ikke så ofte – de sistnevnte partiene er blant de som blir mest diskriminert av valgordningen.

• Ap, H eller Sp taper så og si aldri mandater pga. valglovens skakke beregninger, og denne gang er det (igjen) Senterpartiet som vinner valglotteriet. Selv om Sp (17,1%) er mindre enn Ap (24.8%) og H (24.1%), får Senterpartiet flere ekstramandater enn Ap og Høyre tilsammen.

•  Det at KrF blir fratatt fire mandater mens V taper 3, er noe vi har begynt å venne oss til, men det er og blir feil at noen få stemmer og/eller tilfeldigheter skal ha siste ordet i et valg. Et eneste mandat for mye eller for lite til et parti kan føre til at feil regjering vinner, så 12 feilplasserte mandater er fullstendig uakseptabelt.

• Denne gangen fører ikke feil-plasseringene til at feil fløy vinner, men det er fordi de rødgrønne er så mange flere større enn de blå. Dessuten hander dette selvsagt ikke bare om fløyer, og heller ikke primært om partiene: det handler om velgerne. At KrF blir fratatt 4 av sine fem mandater er i seg selv et demokratisk overgrep, og det samme gjelder det at Venstre taper 3 av sine fem mandater.

• Som alltid forsterkes den diskrimineringen av at noen partier blir diskriminert mens andre blir overrepresentert. Det finnes ingen logisk eller annen grunn som kan forsvare at eksempelvis Venstre taper tre mandater mens Senterpartiet får fire for mange.

• Det (for demokratiet) mest skadelige feilgrepet de enkelte partiene kan begå når valgordningen skal behandles på Stortinget er å tenke kortsiktig. De borgerlige har blir mest diskriminert de siste årene – før var det de minste partiene på venstresiden som led mest. Rødgrønne velgere kan kanskje tenkte at dette ser bra ut for venstresiden, siden de borgerlige taper seks mandater mens de rødgrønne vinner like mange, men det er overhodet ingen garanti for at det ikke vil være omvendt felere ganger de neste 20 årene – og vi endrer valgloven altfor sjelden.

Dette handler uansett mer om de store mot de små enn om venstresiden mot høyresiden, og begge fløyer har to småpartier som fullstendig kan avgjøre valgene som kommer: ikke fordi de har for mye makt, men fordi de har for lite makt: om de ikke får det antall mandater de har stemmer nok til, kan det svekke både partiet og dets fløy enormt.

Sentio for Nettavisen / Amedia 20. april 2021 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 40,1 % 57,7 % 97,8 %
Oppjustert % 41,00 % 59,0 % 100,00 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 69 100 169
Mandater (basert på gammel løsning) 63 106 169
Valgloven tar/gir mandater -6 6
Feilplasseringer 8 6 14
Sentio for Nettavisen / Amedia 20. april 2021 % Mandater (med lik stemmerett for alle) Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 57,7 100 106
Fire borgerlige 40,1 69 63
Ap + Sp 41,9 72 78
Ap + Sp + SV 49,2 85 91
Ap + SV + Sp + R 53,3 92 98
Ap + SV + R 36,2 63 65
Ap + SV + R + MDG 40,6 71 73
Regjeringspartiene H + V + KRF 30,1 52 45
Fire borgerlige + MDG 44,5 77 71
H + V + KrF + Sp 47,2 81 78
H + V + KrF + Sp + MDG 51,6 89 86
SV + Rødt + MDG 15,8 28 28Fjerde meningsmåling i april 2021:

De fem rødgrønne får hele 53 mandater mandater fler enn de blå

Dette er atter en strålende meningsmåling for venstresiden. Samtidig taper de blå åtte mandater takket være valgoven, og de rødgrønne vinner åtte. På tross av et allerede massivt overtak får de rødgrønne tildelt 16 ikke-folkevalgte mandater av valgloven  

Meningsmåling: Opinion for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå 14. april 2021


Opinion for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå 14. april 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,1 3,3 21,7 9,5 23,1 19,0 4,0 7,7 5,7 97,1
Oppjustert % 3,19 3,40 22,35 9,78 23,79 19,57 4,12 7,93 5,87 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 5 6 38 17 40 33 7 13 10 169
Mandater (Instituttets beregning) 1 2 38 17 44 36 7 14 10 169
Valgloven tar/gir mandater: 16 feil -4 -4 4 3 1 0

'Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor', skriver FriFagbevegelse, men det stemmer ikke – bare i forrige måned var Ap det største partiet på tre av målingene. Men denne meningsmålingen er allikevel litt spesiell. Verken Høyre eller FrP får ekstramandater, og det er ingen mandattap (sammenlignet med proporsjonal mandatfordeling) for noen av de rødgrønne partiene, mens de borgerlige mister i alt 8 mandater. I tillegg får de rødgrønne 8 ekstramandater. Med andre ord: valgloven generer en mandat-differanse mellom de to fløyene på 16 mandater i de fem rødgrønnes favør, som fører til et gigantisk mandatoverskudd for de rødgrønne på hele 53 mandater.  

De 16 ikke-folkevalgte ekstramandatene til de rødgrønne kommer nemlig på toppen av at de rødgrønne allerede har et forsprang på (103-66 =) 37 folkevalgte mandater.

Ved 2017-valget fikk de blå tilsammen 88 mandater, mens de rødgrønne fikk 81 – selv om de ikke en gang hadde stemmer nok til å vinne 85/84. Dermed har den borgerlige fløyen, som ved en god del valg har opplevd å miste flertallet pga. svakheter i valgloven, de siste årene benyttet anledningen til å vedta endringer de vet det ikke var støtte for i velgerflertallet. De rødgrønne har hatt massivt overtak over blå fløy over lang tid, men det finnes ingen logisk eller annen grunn til plassere 16 rødgrønne, ikke-folkevalgte mandater; mandater det vanligvis ville tatt over 284 000 stemmesedler å få inn – på Stortinget.

Det er heller ingen grunn til at Senterpartiet, med sine 19%, skal få inn tre ekstramandater mens Høyre, med 21,7%, ikke får noen ekstramandater, av flere grunner. Den viktigste grunnen er selvsagt at det – siden demokrati betyr folkestyre – ikke finnes grunnlag for å plassere et eneste ikke-folkevalgt mandat inn i et parlament. Folkestyre betyr at folket styrer, det betyr ikke at noen får være med på å bestemme hvem som skal styre mens andre ikke gjør det.  Det burde være helt problemfritt for enhver med respekterte for demokratiske grunnprinsipper å la de borgerlige slippe til med sine velfortjente, eller i hvert fall fortjente, 66 mandater.

Selv om vi kke hadd bedrevet blokkpolitikk, ville dette valgresultat uansett vært i strid med det vi mener å måtte ha av politisk empati. Det er ikke riktig at Sp, med under 20% av velgerne i ryggen, skal få inn tre ikke-folkevalgte på tinget. Ap har heller ikke fortjent å få inn fire mandater for mye. Noen få ekstra stemmesedler jukset inn i en urne karn være nok til å velte en regjering, men Ap skulle normalt hatt omtrent 71 000 flere stemmer for å få inn fire mandater til. Dette er ikke 'proletariatets diktatur', det er en kombinasjon av demokrati og menneskerettigheter. Akkurat det er det visst mange som ikke har fått med seg.

Opinion for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå 14. april 2021 % Mandater (med lik stemmerett for alle) Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 59,5 103 111
Fire borgerlige 37,6 66 58
Ap + Sp 42,1 73 80
Ap + Sp + SV 49,8 86 94
Ap + SV + Sp + R 53,8 93 101
Ap + SV + R 34,8 60 65
Ap + SV + R + MDG 40,5 70 75
Regjeringspartiene H + V + KRF 28,1 49 41
Fire borgerlige + MDG 43,3 76 68
H + V + KrF + Sp 47,1 82 77
H + V + KrF + Sp + MDG 52,8 92 87
SV + Rødt + MDG 17,4 30 31

Tredje meningsmåling i april 2021

Kun MDG får denne gang det antall mandater de har stemmer nok til. Sosialistpartiene får et ekstramandat hver,  og Høyre og FrP får i alt tre mandater for mye selv om de ikke skal styre landet. Ap får to mandater for mye –  og KrF og Venstre taper til sammen 8 mandater

Respons Analyse for Bergens Tidende og Verdens Gang, 13 april 2021

Meningsmåling 13 april 2021

Faksimile fra VG

Slik ville Stortinget ha blitt, basert på dagens meningsmåling –  dersom alle stemmer var like mye verdt:

Respons Analyse for Bergens Tidende / VG 13. april 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,2 3,2 26,6 8,3 25,4 14 4,8 7,7 4,4 97,6
Oppjustert % 3,28 3,28 27,25 8,50 26,02 14,34 4,92 7,89 4,51 100,0
Mandater, basert på lik stemmerett for alle 6 6 46 14 44 24 8 13 8 169
(Mandater, basert på utdatert valgordning) 2 2 48 15 46 25 9 14 8 169
Valgloven tar/gir mandater: 16 feil -4 -4 2 1 2 1 1 1
Respons Analyse for Bergens Tidende / VG 13. april 2021 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 41,3 % 56,3 % 97,6 %
Oppjustert % 42,32 % 57,7 % 100 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 72 97 169
Mandater (basert på gammel løsning) 67 102 169
Valgloven tar/gir mandater -5 5
Antall feilplasseringer 11 5 16
Respons Analyse for Bergens Tidende / VG 13. april 2021 % Mandater (med lik stemmerett for alle) Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 56,3 97 102
Fire borgerlige 41,3 72 67
Ap + Sp 39,4 68 71
Ap + Sp + SV 47,1 81 85
Ap + SV + Sp + R 51,9 89 94
Ap + SV + R 37,9 65 69
Ap + SV + R + MDG 42,3 73 77
Regjeringspartiene H + V + KRF 33,0 58 52
Fire borgerlige + MDG 45,7 80 75
H + V + KrF + Sp 47,0 82 77
H + V + KrF + Sp + MDG 51,4 90 85
SV + Rødt + MDG 16,9 29 31Andre meningsmåling i april 2021

Norfakta for Klassekampen og Nationen 10. april  2021

Meningsmåling Klassekamepm 10. april 2021

Kjære valglov, vi har vunnet dette 'valget' (meningsmålingen) så det suser, med 102 mandater vs. de blågules 67. Du trenger ikke å ta fem mandater fra de borgerlige og gi dem til oss, slik at vi vinner 107-62 i stedet for 102-67

Norstats meningsmåling for Nationen /  Klassekampen 10. april 2021

Vi trenger ikke et overtak på 45 mandater, og det finnes heller ikke hjemmel i grunnloven for å gi oss et mandatforsprang på ti mandater flere enn det vi allerede har oppnådd (5 mandater for mye til den rødgrønne siden og fem for få til de borgerlige = en ubalanse mellom fløyene på 10 mandater for mye).

6 mandater som egentlig burde gått til Venstre og KrF blir erstattet med ett ekstramandat på den borgerlige siden.  De borgerlige taper dermed totalt 5 mandater takket være valgloven, noe som ikke gir mening: Den rødgrønne fløyen har et massivt overtak over de blågule på hele 35 mandater – uten å jukse. Og, før noen sier at de fem ekstramandatene de rødgrønne får ikke er et 'styringstillegg': det betyr ingenting. Det som betyr noe er sluttresultatet: antallet mandater til hvert parti må stemme med prosenttallet hvert av partiene ender opp med. Å utradere Norges eldste parti, Venstre, fra Stortinget når de faktisk har stemmer nok til å få tre mandater er totalt uforenelig med grunnlovens §98, som sier at "Alle er like for lova. Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling." Akkurat denne gangen svekker det en fløy og et parti som allerede ligger dårlig an, dette er både usaklig 'mishøvelig' forskjellsbehandling', og ethvert medlem av enhver partiledelse skjønner at dette er et kroneksempel på at alle ikke er like for loven. Det finnes ingen legitime grunner for at omtrent 90 000 borgerlige velger skal frats sin stemmerett, og få den erstattet med retten til å legge en papirlapp i en valgurne uten at den har mer innflytelse på hvem som skal styre dette landet en om man hadde lagt den rett i papirkurven. Selv for oss som ikke en gang ville stemt Venstre om vi hadde fått godt betalt for det, er det direkte pinlig å se hvordan valgloven behandler våre politiske minoritetsgrupper.

Norfakta for Nationen / Klassekampen 10. april KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 2,4 1,9 24,2 10,5 22,5 18,8 4,0 9,8 4,1 98,2
Oppjustert % 2,44 1,93 24,64 10,69 22,91 19,14 4,07 9,98 4,18 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 4 3 42 18 39 32 7 17 7 169
Mandater (basert på utdatert løsning) 1 0 43 18 41 35 7 17 7 169
Valgloven tar /
gir mandater: 12 feil
-3 -3 1 2 3

Også denne meningsmålingen viser at en sperregrense på 3% er for høy, og det samme gjelder en sperregrense på 2%. Her bør Venstre kanskje rydde opp i sine egner rekker: Det første av Venstres de grunnprinsipper er "Frihet: Vårt mål er enkeltmenneskets frihet. Alle skal ha mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av alder, kjønn, tro, livssyn, livssituasjon og bakgrunn." Om Venstre faktisk står for slike verdier, må de også arbeide for at alle skal ha reell og lik grad av stemmerett. Venstres situasjon er nå så alvorlig at de selv antyder at det å falle ut av Stortinget  er et 'være eller ikke være' for partiet. Med så svakt resultat som dette, vil neppe Høyre gi sine sedvanlige taktiske stemmer til Venstre ved neste valg, om noen har interesse av stemme taktisk på Høyresiden denne gang, er det jo KrF man må hjelpe over sperregrensen, Venstre er for langt unna.

Norfakta for Nationen / Klassekampen 10. april 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 39 % 59,2 % 98,2 %
Oppjustert % 39,71 % 60,3 % 100 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 67 102 169
Mandater (basert på gammel løsning) 62 107 169
Valgloven tar/gir mandater -5 5 0
Antall feilplasseringer 7 5 12

'Sjokk for venstre', skriver Klassekampen, men det er ikke sikkert Venstre-velgerne er så overrasket. De har vært nede på ett-tallet flere ganger på meningsmålinger, bl. a. 2 februar og 28. januar i år. Gå til Slik kunne Stortinget blitt 1 og Slik kunne stortinget blitt 2 for mer info.  

Med Venstres snarvisitt innom lavere oppslutning enn 2% i tre av årets fire første måneder, begynner det å haste for de borgerlige med å 'kjenne sin besøkelsestid' og bidra til at Norge får en valgordning der alle stemmer teller like mye. For selv med 1,9% burde de fått tre mandater.

Regjeringspartiene har rekordlav støtte i følge denne meningsmålingen. Om disse tallene er riktige, ledes landet av en partitrio som sammenlangt har en oppslutning på bare 28,5% av velgerne, nesten like lavt som Ap og Senterpartiet har tilsammen.

Norfakta for Nationen / Klassekampen 10. april % Mandater (med lik stemmerett for alle) Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 59,2 102 107
Fire borgerlige 39,0 67 62
Ap + Sp 41,3 71 76
Ap + Sp + SV 51,1 88 93
Ap + SV + Sp + R 55,1 95 100
Ap + SV + R 36,3 63 65
Ap + SV + R + MDG 40,4 70 72
Regjeringspartiene H + V + KRF 28,5 49 44
Fire borgerlige + MDG 43,1 74 69
H + V + KrF + Sp 47,3 81 79
H + V + KrF + Sp + MDG 51,4 88 86Meningsmåling TV2 Kantar april 2021Første meningsmåling i april 2021

TV2 for Kantar 8. april*

Kantar for TV2 8. april 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 4,1 2,3 24,2 10,2 20,6 18,7 4,4 8,4 4,3 97,2
Oppjustert % 4,22 2,37 24,90 10,49 21,19 19,24 4,53 8,64 4,42 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 4 42 18 36 32 8 15 7 169,00
Mandater (basert på utdatert løsning) 7 1 41 17 39 35 8 14 7 169
Valgloven tar/gir mandater: 12 feil 0 -3 -1 -1 3 3 0 -1 0 0

Sist oppdatert: 20. april kl. 20.59

Det største partiet, som er Høyre denne gang, taper ett mandat. Venstre taper tre mandater, mens FrP taper ett.  Ap og Sp får tre mandater for mye. SV, som ved en feil pleier  å ende opp med å få ett mandat for mye, får ett for lite denne gang. Den største taperen – og vi snakker kun om tap eller gevinst forårsaket av selve valgordningen her – er Venstre.

12 feilplasserte mandater 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 40,8 % 56,4 % 97,2 %
Oppjustert % 41,98 % 58,0 % 100 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 71 98 169
Mandater (basert på gammel løsning) 66 103 169
Valgloven tar/gir mandater -5 5

Tabellen over viser ar de borgerlige taper totalt fem mandater denne gang, mens de  rødgrønne får fem manater for mye.

Som tabellen under viser, er Ap, Sv og Sp fortsatt avhenging av støtte fra MDG eller Rødt for få flertall bak en regjering – på tross av at Ap og Sp til sammen har fått 6 mandater mer enn de har stemmer nok til.

Ap og Sp har bare 39,3% til sammen, så Vedums drømmer et rent Ap/Sp-flertall er nok fortsatt bare drømmerier, og ingenting tyder på at det kommer å endre seg betraktelig innen 13. september, valgdagen.

De tre regjeringspartiene har en samlet oppslutning på bare 30,6%, mens de fire borgerlige partiene totalt har en oppslutning på 40,8%. De fire borgerlige har totalt 40,8%, som er 15,6 prosentpoeng under de fem rødgrønnes 56,4%.

Både Rødt og MDG er over sperregrensen, men med små marginer. Om noen av disse velgerne får sperregrense-angst og stemmer taktisk på SV i september, vil det samme kunne skje som skjedde i 2017: Den rødgrønne siden vil få mye et lavere totalantall. R ligger på 4,4% og MDG på 4,3%. De har med andre ord tilsammen 0,7 pp mer enn det som behøves for å komme over sperregrensen og dermed kvalifiseres til utjevningsmandater.

0,7% tilsvarer omtrent 21000 velgere. Et slikt antall stemmer bør normalt føre til enten et eller to mandater, så det er derfor mer å hente på å hjelp et annet parti over sperregrensen enn å stemme taktisk på et 'reserveparti'. SV er trygt over sperregrensen denne gang, med 8,4%, men det får allikevel et mandat for lite, som kan skje siden valgordningen er alt annet enn perfekt, og SV'ere bør ta høyde for at en taktisk stemme til R eller MDG kan føre til at SV taper ett mandat. Kommer MDG/R under sperregrensen, kan de risikere å tape nesten alle sine mandater.  Dessuten er de fem rødgrønne så trygge på å vinne valget med slike tall, at motivasjonen for å stemme taktisk på MDG eller R er antakeligvis relativt lav for andre velgere på venstresiden, bortsett fra de som er små nær et av (eller begge disse) partiene at de heller vil stemme for en stor andel grønne og røde politikere enn å stemme på SV.

KrF er kun såvidt over sperregrensen, med sine 4,1%. Taper de rundt 3000 stemmer, vil de kunne tape 6 mandater.

Kantar for TV2 8. april 2021 % Mandater (med lik stemmerett for alle) Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 56,4 98 103
Fire borgerlige 40,8 71 66
Ap + Sp 39,3 68 74
Ap + Sp + SV 47,7 83 88
Ap + SV + Sp + R 52,1 91 96
Ap + SV + R 33,4 59 61
Ap + SV + R + MDG 37,7 66 68
Regjeringspartiene H + V + KRF 30,6 53 49
Fire borgerlige + MDG 45,1 78 73
H + V + KrF + Sp 49,3 85 84
H + V + KrF + Sp + MDG 53,6 92 91

Venstre

I Venstre snakkes det fortsatt om 10% oppslutning som et mål. Venstres gjennomsnitts-valgresultat, basert på alle valg siden 1973, er 4,025%. De har ikke vært i nærheten av 10% på lang tid – de har kun vært over 10% ved et eneste valg siden 1953 (10,0%), og det var i 1965 (10,4%).

Så – med all repsekt for Venstre som et parti med gode intensjoner – her er det vel bedre å realitets-orientere seg enn å sikte mot 10%. De har vært over 20-tallet (og 30-tallet og 40-tallet) flere ganger, men det er nesten 100 år siden siste gang det skjedde. Den sikreste investeringen Venstre kan gjøre for å sikre seg å få et visst mandatantall de nærmeste årene er å bidra til å redusere sperregrensen til 2% som et absolutt maksimum, slik de gjorde i Danmark for lenge siden. Mest sannsynlig vil de også kunne sanke stemmer på å bidra til gjennomslag for at alle velgere skal få reell og lik stemmerett i Norge. Med en god valgordning ville de selv med dagens resultater fått fire mandater, og med fire profilerte Venstrepolitikere på Stortinget vil sjansen til å øke stemmetallet ved 2025-valget øke betraktelig.

Taktiske velgere på høyresiden ville nok ha stemt taktisk KrF i stedet for Venstre når KrF er så nær sperregrensen mens Venstre er ganske langt unna.  Men mange av de som stemte taktisk på Venstre sist vil kanskje ikke stemme taktisk i det hele tatt til høsten, ettersom de med slike tall uansett er langt fra en reell sjanse til å oppnå Stortingsflertall og regjeringsmakt.

*Tallkaos?

Men hvordan blir egentlig mandatfordelingen? Tabellene over tok tidligere utgangspunkt i tall som ble oppgitt på pollofpolls.no, som delvis var basert på en trykkfeil på TV2.no, der det står at Rødt får 4,0% i stedet for 4,4% – kombinert  med at TV2s mandatfordelings-tall var litt 'bortgjemt' i en video, så Pollofpolls nok har basert sitt hovedoppslag  på egne beregninger, inkludert et feil tall, og av ukjent grunn ble mandattallene hos Pollofpolls annerledes enn TV2 sine tall for fire av partiene. Verken tallene på TV2.no eller på pollofpolls er korrigert enda (9. april kl 20.59), men begge er nå klar over at feil har oppstått –  og de blir rettet opp.  

All mandatberegning, denne gang, er på valgordningen.no for den nåværende måten å beregne mandater på, nå basert på tall fra TV2/Kantar. Mandatfordelingen for 'lik stemmerett' har vi foretatt selv.

For ordens skyld: Pollofpolls operer med to ulike mandattall. Normalt baseres hovedoppslaget deres (om en ny meningsmåling) på tall fra meningsmålingsinstituttet (denne gang Kantar), mens tallene i oversikten over alle nye  meningsmålinger, månedlige  gjennomsnitt o.l. baseres på pollofpolls sin egen mandat-beregning. Grunnen til at det er store avvik mellom tallene på TV2  og  Pollofpolls sine sider akkurat nå er delvis trykkfeilen på TV2s nettsted, delvis det at pollofpolls nok har regnet seg fram til mandatfordelingen de antok at Kantar opererte med, siden den ikke ble nevnt hverken i artikkelen deres eller eller i bilde/tabellform. Akkurat nå er det avvikende tall for fire av de 9 partiene. Men igjen: feilene blir rettet opp både hos TV2 og hos Pollofpolls.