Søk 🔎    Les mer 📖    Ordliste ℹ️   Kontakt ✉️    

Valglovutvalget

valglovutvalgets fadese

DIFFUST, VISJONSLØST OG UTDATERT

Valglovutvalgets forslag til endringen av valgordningen

Valglovutvalgets Knut Storberget er bekymret for at vi ikke kan få til styringsdyktige flertall – men det første man må tak i er å sørge for at det er flertallet, og ikke mindretallet som styrer Norge. Han foreslår en sperregrense på 5%, selv om en på 3% også er altfor høy, ettersom den lett kan føre til at feil fløy vinner valget.

Den norske sperregrensen er allerede høy, og har ofte forhindret at den fløyen som får flest stemmer også får flest stortingsrepresentanter. Storbergets forslag ville gitt både Ap og H tre ekstramandater (i tillegg de de ekstramandatene de allerede hadde fått) ved 2017-valget, og også forhindret KrF og V i å få utjevningsmandater. Vi kommer i månedene som kommer til å se, gang etter gang, at representanter for de største partiene konstruerer argumenter for å opprettholde de fem hovedelementene i valgloven som favoriserer store partier. Styringstillegget er nemlig ikke et styringstillegg, det er et 'storings-tillegg', og gir ekstramandater til alle de store partiene, ikke bare de som skal styre. Det er svært få land som har styringstillegg, men i Norge tror mange fortsatt at deer noe vi bare ha. Dessverre er valgloven så nøye gjennomtenkt, at selv om men fjerner et av de fem elementene som favoriserer de store partiene, vil våre etablerte og relativt små opposisjonspartier allikevel holdes nede av valgloven. Ikke bare det, men det som vil skje selv om fjerner nesten alle.

LES MER OV VALGLOVUTVALGETS RAPPORT>>>

LES MER OM VALGLOVUTVALGET>>>