Slik kunne Stortinget blitt

...dersom meningsmålingene i januar 2021 hadde vært valg – og dersom meningsmålinger hadde vært til å stole på

Dette handler om valg og meningsmålinger, men som en kuriositet: "Hadde ikke den etteranmeldte arkitekt Langlet fått delta i arkitektkonkurransen om Stortingsbygget, ville denne vinneren til arkitektene Schirmer og von Hanno i dag ruvet som vår Stortingsbygning!" (Kilde: Aftenposten)

Oppdatert 13. februar 2021


Dette er en oversikt over meningsmålingene i januar 2021. Siden enkeltmålinger som regel er basert på et så lavt antall respondenter at de ikke er til å stole på, vil en oversikt basert på flere mer eller mindre samtidige meningsmålinger gi et mer realistisk bilde av 'folkeviljen'.  


Aller først – prosentfordelingen:

Meningsmåling Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre 4 blå: 5 rød-grønne Rødgrønt forsprang
Ipsos for Dagbladet 28. januar 2021 20,4 25,4 9,5 7,7 21,4 2,9 2,5 1,8 5,3 3,1 40,3 56,6 16,3
Norstat for Vårt Land 28. januar 2021 24,2 25,6 10,0 7,6 19,6 2,7 1,6 3,0 3,8 1,9 39,9 58,2 18,3
Sentio for Nettavisen / Amedia 19. januar 2021 21,3 23,0 8,4 7,8 19,6 2,9 2,6 6,5 3,3 4,6 36,9 58,5 21,6
InFact for Nettavisen / Amedia 14. januar 2021 18,4 24,1 8,6 8,7 20,5 4,7 2,1 5,8 4,0 3,1 39,5 57,4 17,9
Opinion for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå 13. januar 2021 19,0 26,9 9,8 8,0 20,1 3,4 2,7 3,4 4,4 2,3 42,8 54,9 12,1
Kantar for TV2 11. januar 2021 22,4 24,2 7,4 7,6 21,7 3,3 2,3 3,4 5,3 2,2 37,2 60,4 23,2
Norfakta for Nationen og Klassekampen 9. januar 2021 17,5 24,3 11,1 8,2 22,6 3,4 2,7 4,5 3,1 2,6 41,5 55,9 14,4
Respons Analyse for VG 7. januar 2021 20,5 26,5 9,3 7,7 19,2 3,4 3,4 3,8 3,4 2,8 42,6 54,6 12,0
Norstat for NRK / Aftenposten 5. januar 2021 20,1 22,6 11,3 8,9 21,3 3,7 2,5 3,9 3,7 2,0 40,1 57,9 17,8
Gjennomsnitt % 20,40 24,73 9,49 8,02 20,67 3,38 2,49 4,01 4,03 2,73 40 57 17,1
Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Mandater Mandater Differanse
Mandater med lik stemmerett 35 43 17 14 36 6 4 7 7 70 99 29
Mandater med gammel ordning 38 45 17 14 38 2 1 7 7 65 104 39
Partiene taper/vinner mandater 3 2 0 0 2 -4 -3 0 0 14 feil
Gjennomsnitt av alle meningsmålinger i januar 2021

Denne gangen taper de borgerlige fem mandater, mens de rødgrønne får fem for mange. Dette skjer selv om de rødgrønne allerede har et massivt mandatovertak. Det ville vært nemlig blitt 99-70 til oss rødgrønne med en demokratisk valgordning, altså et overskudd på 29 mandater. Valgloven øker denne forskjellen slik at vi ender opp med en 104-65-seier i stedet. Og dette er det ingen grunn til å være fornøyd med – ikke bare har vi vedtatt likhet for loven og alle  stemmer skal være like mye verdt: Situasjonen kan være omvendt i 2025.

Med dagens valgordning ville fløy-balansen endt opp med 104-65 i de rødgrønnes favør. Med en mer demokratisk valgordning ville resultat vært 99-70, også i de rødgrønnes favør. Valgordningen fjerner med andre ord fem mandater fra den borgerlige siden, og gir fem ekstramandater til de rødgrønne. Vi skal ikke gå detaljert gjennom tallene nå, bl.a. fordi vi har en ganske grundig oversikt over meningsmålingene fra januar 2021 her.

Vår standard-disclaimer på vår faste hovedside om meningsmålinger låter slik:

Meningsmålinger er nyttige når vi skal dokumentere valglovens svakheter, men de er basert på svært lave tall, og feilmarginene er store. Man bør derfor aldri legge vekt på frittstående meningsmålinger.

Se også: Slik kunne Stortinget blitt (2) Februar 2021

Når pollofpolls presenterer disse januartallene, vises en kolonne øverst som kalles Feilmargin. Tallene er mellom ±0,8 og  ±0,3, som jo høres betryggende ut – denne kombinasjonen av ord og tall får oss til tro, siden dette handler om prosent, at tallene er ganske nøyaktige – i betydningen av at de langt på vei viser tallene slik de ville blitt i dag dersom det hadde vært valg, og aldri være mer enn 08,% feil. Men slik er det jo ikke.

• På de to ferskeste av disse meningsmålingene, begge publisert samme dag, får Ap henholdsvis 20,4% og 24,2% - en differanse på 3,8 pp.

• Ser vi på de to meningsmålingene Nettavisen har vært involvert i, publisert med bare fem dagers mellomrom, får Ap18,4% og 21.3%. KrF får henholdsvis 2,9% og 4.7%.

• Sammenligner vi målingen fra 13. januar med den fra 14. januar, får Høyre 24,1% og 26,9%, og MDG får 3,4% og 5.8%.

• Mellom 9. og 11. januar spriker Ap mellom 17,5% og 22,4%, mens FrP får henholdsvis 7,4% og 11,1%. Rødt får 3,1% og 5.3%, selv om feilmarginen er oppgitt til ±0,4.

• Mellom 7. og 9. januar avviker Aps tall med 3 prosentpoeng, mens Senterpartiets resultater avviker med 3,4 pp.  

• Mellom 5. og 7. januar avviker Høyre med 3.9: 22.6% vs 26,5%.

Med andre ord: meningsmålinger er ikke til å stole på – selv om de ofte blir omtalt i fete typer med kommentarer som 'krisemåling for ***' gjerne kombinert med 'Nå fosser *** frem'. I tillegg ser vi ofte en ganske... selektiv, for å si det diplomatisk, bruk av overskrifter. Pollofpolls skrev nylig "TV2: Hårfint flertall Ap+Sp+SV". Denne tittelen gir et slags optimistisk skinn, sett fra Pollofpolls sitt Høyre-orienterte  ståsted, over det faktum at høyresiden bare fikk 40% av stemmene i denne gallupen. I tillegg diskrimineres for tiden høyresiden, av en valglov de er ganske positive til, av valgordningen, slik at hver gang de rødgrønne ender opp med et brakvalg i følge meningsmålingene, taper de borgerlige mandater de egentlig burde hatt. I denne  målingen (TV2 1. februar) mister Høyre, det største partiet, ett mandat, og det samme gjør FrP – som jo er de som snakker varmest om en diskriminerende valglov, mens Ap og Sp, som de to eneste partiene, får tre ekstramandater hver.

Dette gjør de selv om vi på den rødgrønne siden allerede har et massivt mandatovertak. Slike resultaterville gitt de blågule kun 71 mandater med en demokratisk valglov, mens de fem rødgrønne ville fått 98 mandater. Med dagens udemokratiske valgordning ville de borgerlige fått bare 66 mandater, siden valgordningen jo fokuserer på å sparke de som ligger. De rødgrønne ville fått 103.

Denne tabellen viser mandatfordelingen, slik den ville blitt om alle stemmer var like mye verdt. 'Tap/gevinst'-raden viser hvor langt unna en lik løsning er dagens løsning.

Sp kommer som ventet best ut av dette, siden ordningen H og Ap en gang fikk gjennomslag for i dag gir flere ekstramandater til Sp enn til H og Ap. Verken KrF, V eller MDG får mandatgevinst på disse meningsmålingene – ikke en eneste gang. Senterpartiet kommer best ut av valg-lotteriet, mens KrF og Venstre denne gang kommer dårligst ut.

Slik kunne Stortinget blitt KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Feil
Ipsos for Dagbladet 28. januar 2021 5 4 45 17 36 37 9 13 3
Tap/gevinst Ipsos -4 -2 2 0 2 3 1 1 -3 19
Norstat for Vårt Land 28. januar 2021 5 3 45 17 41 33 6 13 6
Tap/gevinst Norstat VL -4 -3 3 2 4 5 -4 1 -4 30
Sentio for Nettavisen / Amedia 19. januar 2021 5 5 40 15 37 35 6 14 12
Tap/gevinst Sentio -4 -3 3 1 3 3 -4 1 0 22
InFact for Nettavisen / Amedia 14. januar 2021 8 4 42 15 32 36 7 15 10
Tap/gevinst InFact 0 -3 1 -1 1 3 0 -1 0 10
Opinion for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå 13. januar 2021 6 5 46 17 33 34 8 14 6
↑ Tap/gevinst Opinion -4 -3 4 1 2 3 0 1 -4 18
Kantar for TV2 11. januar 2021 6 4 41 13 38 37 10 13 7
↑ Tap/gevinst Kantar -4 -3 3 1 3 3 0 1 -4 22
Norfakta for Nationen og Klassekampen 9. januar 2021 6 5 43 19 30 39 5 14 8
↑ Tap/gevinst Norfakta -5 -3 2 1 2 5 -3 1 0 22
Respons Analyse for VG 7. januar 2021 6 6 46 16 36 33 6 13 7
↑ Tap/gevinst Response Analyse -4 -4 5 2 4 4 -4 2 -5 34
Norstat for NRK / Aftenposten 5. januar 2021 6 5 37 21 37 36 6 14 7
↑ Tap/gevinst Norstat -4 -3 6 0 1 5 -4 3 -4 30
KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG
Gjennomsnitt mandattall 6 5 43 17 36 36 7 14 7
Sum tap/gevinst -33 -27 29 7 22 34 -18 10 -24 207
Aldri mandatgevist?
Mandatgevist hver gang?