MENINGSMÅLINGER STORTINGSVALG – GJENNOMSNITT

Månedlige gjennomsnitt 2018-2021

Se også: Valgresultater

Meningsmålinger er ofte basert på svært lave tall, feilmarginene er store, og man bør aldri  legge vekt på frittstående meningsmålinger.

De er allikevel nyttige for å illustrere valglovens mange svakheter-

Tallene på denne siden viser at de fem rødgrønne partiene har hatt flertall i meningsmålinger (månedlige gjennomsnitt, selvsagt – ikke stol på enkeltmålinger!) i 44 av de siste 48 månedene.

De rødgrønne hadde også overtaket på alle månedlige gjennomsnitt i det siste året før stortingsvalget i 2017, og har hatt den sammenhengende siden august 2018.


Den første (og foreløpige) tabellen viser gjennomsnittet for inneværende måned, og er sist oppdatert 19. februar 2021.

Gjennomsnitt februar (pr. 19/2) KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,2 3,1 25,6 7,8 21,7 19,6 3,99* 7,5 4,6 97,1
%, oppjustert 3,30 % 3,19 % 26,36 % 8,03 % 22,35 % 20,19 % 4,12 % 7,72 % 4,74 % 100 %
Mandater med lik stemmerett for alle 6 5 44 14 38 34 7 13 8 169
Mandater med utdatert løsning jfr. P.o.p. 3 2 48 14 40 38 2 14 8 169
Parti KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG
Valgloven tar/gir mandater -3 -3 4 0 2 4 -5 1 0 0

* Resultatet for Rødt er rett under 4,0%.


Hovedtabellen (under) er sorterbar. Sist oppdatert 31. januar 2021.

Se også: Meningsmålinger 2021 del 1

PARTI Ap H FrP SV Sp KrF V MDG R A 5 rød-grønne 4 blå Rød/blå #
VALG 2017 27,4 25,0 15,2 6,0 10,3 4,2 4,4 3,2 2,4 1,8 49,3 48,8 0,5
Differanse januar-gjennomsnitt vs. tre siste måneder  i 2021 -0,8 2,4 -1,5 0,5 -0,3 0 -0,8 -0,1 -0,1 0,7
Gjennomsnitt siste 3 mnd.:
(1/11-31/1)
21,0 23,4 10,9 7,6 20,1 3,4 3,1 4,1 4,1 2,3 56,9 40,7 13,6
2017 vs. siste 3 mnd. -6,4 -1,6 -4,3 1,6 9,8 -0,8 -1,3 0,9 1,7 0,5
Januar 2021 20,4 24,7 9,5 8,0 20,7 3,4 2,5 4,0 4,0 2,7 57,1 40,1 17,0 -4
Desember 20 21,2 22,3 11,0 7,5 21,0 3,4 3,3 4,1 4,1 2,0 57,9 40 17,9 -3
November 20 21,5 23,2 12,1 7,2 18,6 3,3 3,4 4,3 4,1 2,3 55,7 42 13,7 -2
Oktober 20 21,4 24,5 12,7 7,0 16,3 3,6 3,5 4,4 4,4 2,1 53,5 44,3 9,2 -1
September 20 22,9 24,7 12,6 7,8 14,1 3,7 3,2 4,7 4,1 2,2 53,6 44,2 9,4 0
August 20 24,4 25,4 11 7,3 14 3,8 2,9 5,1 4,3 1,8 55,1 43,1 12 1
Juli 20 24,1 25,8 10,6 7,5 13,2 3,9 3,2 5,1 5 1,8 54,9 43,5 11,4 2
Juni 20 24,2 25 11,6 7,2 14,1 3,6 3 5,2 4,6 1,7 55,3 43,2 12,1 3
Mai 20 25,9 26,7 9,9 6,7 14 3,4 3,1 5 4 1,5 55,6 43,1 12,5 4
April 20 24,9 26 11,5 7,3 14,4 3,6 3 4,5 3,6 1,3 54,7 44,1 10,6 5
Mars 20 24,6 20,5 12,9 7,7 16,6 3,3 3,1 5,4 4,3 1,7 58,6 39,8 18,8 6
Februar 20 24,1 19 15 6,9 15,2 4 3,8 5,5 4,4 1,9 56,1 41,8 14,3 7
Januar 20 25,5 20,5 12,8 7,2 15,9 3,5 2,7 5,1 4,6 2,2 58,3 39,5 18,8 8
Gjennomsnitt -20 23,7 23,6 12,0 7,3 15,6 3,6 3,2 4,9 4,3 1,9 55,6 42,7 12,9
Desember 19 23,2 21,2 10,7 7,6 17,8 3,4 3,1 5,6 5,1 2,4 59,3 38,4 20,9 9
November 19 22,5 21 9,8 7,3 19,2 3,3 3,2 6,3 4,9 2,6 60,2 37,3 22,9 10
Oktober 19 23,6 21 9,8 7,3 17,3 3,6 3,4 6,7 4,6 2,7 59,5 37,8 21,7 11
September 19 23 21,3 11,5 7,6 16,3 3,6 3 6,7 4,1 3,1 57,7 39,4 18,3 12
August 19 24 22,3 10,2 7,2 15,2 3,7 2,9 5,9 5,1 3,7 57,4 39,1 18,3 13
Juli 19 25 21,6 8,2 7,7 14,2 3,9 4 5,2 5 5,5 57,1 37,7 19,4 14
Juni 19 25,3 22 10,4 6,8 14,7 3,2 2,7 5,4 5,6 3,9 57,8 38,3 19,5 15
Mai 19 26 21,7 12,2 7,1 14,5 3,4 2,8 4,2 5,1 3,1 56,9 40,1 16,8 16
April 19 26,2 22,5 10,6 7,5 15,9 3,5 2,9 3,9 4,5 2,6 58 39,5 18,5 17
Mars 19 26,7 24,3 11,3 7,5 13,7 3,4 2,2 4 5 1,9 56,9 41,2 15,7 18
Februar 19 28 22,9 11,3 7,7 13,2 3,5 2,6 3,4 5,5 2 57,8 40,3 17,5 19
Januar 19 28,3 24,2 12,3 7,4 11,9 3,5 3,3 3,1 4 1,4 54,7 43,3 11,4 20
Gjennomsnitt -19 25,2 22,2 10,7 7,4 15,3 3,5 3,0 5,0 4,9 2,9 57,8 39,4 18,4
Desember 18 27,7 25 13 7 11,4 3,6 3,6 3 4,1 1,3 53,2 45,2 8 21
November 18 28,7 25,4 12,8 6,3 11,3 3,9 3,7 2,7 3,9 1,4 52,9 45,8 7,1 22
Oktober 18 27,2 25,7 13,3 6,8 11 4,1 3,4 2,8 3,9 1,8 51,7 46,5 5,2 23
September 18 26,5 26,2 13,9 6,4 10,8 3,5 3,4 2,8 4,6 1,9 51,1 47 4,1 24
August 18 26,1 25,8 12,8 6,7 11,7 4,2 3,8 3,1 4,6 1,3 52,2 46,6 5,6 25
Juli 18 23,7 26,3 14,8 7,5 9,7 5 3,4 3,7 3,9 2 48,5 49,5 -1 26
Juni 18 23,2 27,2 13,4 7,3 11 4,1 4,1 3 4,8 1,9 49,3 48,8 0,5 27
Mai 18 24,1 26,8 14,9 7,2 10,7 4 4 2,9 3,7 1,7 48,6 49,7 -1,1 28
April 18 23,8 25,8 15,8 7,3 10,9 4,2 3,7 2,8 4,3 1,4 49,1 49,5 -0,4 29
Mars 18 23,7 27,1 15,2 6,6 11,3 4 4,2 2,9 3,3 1,5 47,8 50,5 -2,7 30
Februar 18 23,3 28,6 13,7 7,3 10,7 4 4,3 3,4 3,2 1,2 47,9 50,6 -2,7 31
Januar 18 22,4 29 14,2 7,5 11,1 4,2 4,1 3 3 1,4 47 51,5 -4,5 32
Gjennomsnitt -18 25,0 26,6 14,0 7,0 11,0 4,1 3,8 3,0 3,9 1,6 49,9 48,5 1,4
Desember 17 26,2 26,6 14,4 7,1 10,6 4,1 4 3,4 2,4 1,2 49,7 49,1 0,6 33
November 17 26,2 26,4 14,6 6,9 10,5 3,8 4,3 2,8 3 1,2 49,4 49,1 0,3 34
Oktober 17 26,1 26,5 13,9 6,6 10,5 3,8 4,3 3,7 2,8 1,5 49,7 48,5 1,2 35
September 17 26,9 24,4 14,6 6,1 10,2 4,4 4,2 3,9 3,3 1,8 50,4 47,6 2,8 36
August 17 27,9 23,8 14,5 5,6 10,7 4,8 3,6 4 3 2 51,2 46,7 4,5 37
Juli 17 32,1 22 13,3 4,6 11,4 4,9 3,4 4 2,3 2,2 54,4 43,6 10,8 38
Juni 17 31,7 23,1 13,4 4,3 12,1 4,5 3,3 3,2 2,4 2,1 53,7 44,3 9,4 39
Mai 17 31,8 23,5 13 4,2 12,3 4,7 3,2 2,8 2,6 1,8 53,7 44,4 9,3 40
April 17 31,7 23,3 12,8 4,6 12,3 4,8 3,7 2,7 2,3 1,7 53,6 44,6 9 41
Mars 17 32,5 23,3 12,6 4,4 11,6 5 3,9 2,7 2,4 1,7 53,6 44,8 8,8 42
Februar 17 33,1 23,4 14 4,1 9,8 4,9 4 2,8 2,1 1,7 51,9 46,3 5,6 43
Januar 17 35,5 23,4 13,9 4,3 7,8 5,2 4 2,5 2,1 1,3 52,2 46,5 5,7 44
Gjennomsnitt -17 30,1 24,1 13,8 5,2 10,8 4,6 3,8 3,2 2,6 1,7 51,9 46,3 5,6
Desember 16 36,1 23,1 14 4,3 7,1 4,8 4 2,8 1,9 1,7 52,2 45,9 6,3 45
November 16 36,3 23,8 12,5 4,3 7 5,1 4,6 2,9 2 1,6 52,5 46 6,5 46
Oktober 16 36,6 24,5 13,5 3,8 6,7 4,5 4,3 2,6 1,8 1,5 51,5 46,8 4,7 47
September 16 34,6 24,8 14,5 4,1 7,1 4,8 4,3 2,7 1,7 1,4 50,2 48,4 1,8 48
August 16 35,4 24,8 14,4 3,8 6,5 4,7 4,1 3,1 1,5 1,6 50,3 48 2,3 49
Juli 16 31,3 25,4 15 4,2 7,4 5,1 4,6 2,8 2,4 0,6 48,1 50,1 -2 50
Juni 16 34,1 23,3 15,9 4,4 6,2 5 4,3 3,5 1,7 1,4 49,9 48,5 1,4 51
Mai 16 33,6 23,9 15,5 4 6,6 5,3 4,4 3,1 2,1 1,2 49,4 49,1 0,3 52
April 16 33,8 23,7 16,4 4,2 6,1 5,3 4,5 3,2 1,5 1,3 48,8 49,9 -1,1 53
Mars 16 32,5 25,2 16,7 3,9 6,2 4,8 4,5 3,2 1,9 1,1 47,7 51,2 -3,5 54
Februar 16 33 24,1 16,7 4,2 5,7 5,2 4,2 3,8 2 1,2 48,7 50,2 -1,5 55
Januar 16 32,7 24,2 16,4 4 5,9 4,8 4,5 4 2 1,3 48,6 49,9 -1,3 56
Gjennomsnitt -16 34,2 24,2 15,1 4,1 6,5 5,0 4,4 3,1 1,9 1,3 49,8 48,7 1,1
Desember 15 34 22 17,5 3,7 6 5 4,1 4,3 1,9 1,3 49,9 48,6 1,3 57
November 15 35,1 22 16,3 3,9 6,1 4,9 4,3 4,1 2 1,4 51,2 47,5 3,7 58
Oktober 15 36,4 22,9 12 4,2 6,6 5,5 5,2 4,2 1,8 1,1 53,2 45,6 7,6 59
September 15 35,6 23,3 12,2 4,1 6,3 5,7 5,2 4,8 1,4 1,1 52,2 46,4 5,8 60
August 15 36,3 23,8 12,7 4 5,8 4,9 4,5 4,7 1,7 1,7 52,5 45,9 6,6 61
Juli 15 37,6 22,7 12,8 4,3 5,1 5,1 4,6 4,3 1,7 1,8 53 45,2 7,8 62
Juni 15 39 22,5 12,3 3,5 5,7 5,4 4,5 4,4 1,5 1,2 54,1 44,7 9,4 63
Mai 15 38 24 12 3,6 5,8 5,2 4,6 4,1 1,5 1,4 53 45,8 7,2 64
April 15 39,5 23 11 3,6 5,6 5,7 4,9 4 1,4 1 54,1 44,6 9,5 65
Mars 15 41,4 22,7 10,4 3,6 5,8 5,5 4,5 3,2 1,5 1 55,5 43,1 12,4 66
Februar 15 41,9 21,3 11,2 3,9 5,7 5,3 4,7 3,6 1,4 1,1 56,5 42,5 14 67
Januar 15 41,5 22,6 11,3 3,7 5,4 5,3 4,6 3,4 1,2 1,1 55,2 43,8 11,4 68
Gjennomsnitt -15 38,0 22,7 12,6 3,8 5,8 5,3 4,6 4,1 1,6 1,3 53,3 45,2 8,1
Desember 14 41,4 22,5 11,3 3,8 5,2 5,4 4,7 3,5 1,3 0,9 55,2 43,9 11,3 69
November 14 40,2 22,6 11,5 3,9 5,3 5,9 4,7 3,5 1,4 1 54,3 44,7 9,6 70
Oktober 14 37,3 25,2 13,5 3,6 5,2 4,7 4,6 3,6 1,3 1,1 51 48 3 71
September 14 35 26,6 14,1 3,6 5 5,1 4,8 3,5 1,2 1 48,3 50,6 -2,3 72
August 14 34,5 26,9 13,9 3,9 5,2 5,1 4,7 3,7 1,2 1,2 48,5 50,6 -2,1 73
Juli 14 36,3 26,8 12,3 3 5,3 4,6 5,3 3,6 1,5 1,2 49,7 49 0,7 74
Juni 14 35 26,3 13,8 3,5 5,3 5,2 4,8 3,6 1,3 1,3 48,7 50,1 -1,4 75
Mai 14 33,9 26,9 13,7 4 5,1 5,3 5,2 3,4 1,3 1,2 47,7 51,1 -3,4 76
April 14 34,2 27,5 14 3,7 4,5 5,4 5,3 3 1,3 1,3 46,7 52,2 -5,5 77
Mars 14 34,6 26,9 14,3 3,8 4,9 5 5,1 3,1 1,4 1,1 47,8 51,3 -3,5 78
Februar 14 33,8 28,7 13,3 3,9 4,9 5,3 4,8 3 1,2 1,1 46,8 52,1 -5,3 79
Januar 14 33,5 29,1 13,6 3,9 4,5 5,3 4,7 3,1 1,2 1,2 46,2 52,7 -6,5 80
Gjennomsnitt -14 35,8 26,3 13,3 3,7 5,0 5,2 4,9 3,4 1,3 1,1 49,2 49,7 -0,5
Desember 13 33,3 27,8 14,2 3,9 4,8 5,4 5,2 2,9 1,2 1,3 46,1 52,6 -6,5 81
November 13 32,2 27,9 14,5 4 5 5,4 5,4 3,3 1,2 1,1 45,7 53,2 -7,5 82
Oktober 13 31,9 27,8 14,6 4,1 4,7 5,5 5,6 3,2 1,3 1,3 45,2 53,5 -8,3 83
September 13 29,7 27 15,9 4,8 5,1 6 5,5 3,2 1,4 1,4 44,2 54,4 -10,2 84
August  13 29 28,9 15,2 4,3 5,3 5,4 5,3 3,5 1,5 1,5 43,6 54,8 -11,2 85
Juli 13 28 31,6 16,2 3,9 4,6 5,2 5,2 2,3 1,9 1,2 40,7 58,2 -17,5 86
Juni 13 28,6 32 16,4 4,3 4,5 5,3 4,2 1,5 1,5 1,5 40,4 57,9 -17,5 87
Mai 13 28,9 31,8 16 4,7 4,5 5,3 4,7 1,4 1,5 1,3 41 57,8 -16,8 88
April 13 27,7 32,6 16,5 5 4,8 5,1 4,5 1 1,5 1,4 40 58,7 -18,7 89
Mars 13 28,1 32,4 16,8 4,4 4,8 5,2 4,7 1 1,4 1,1 39,7 59,1 -19,4 90
Februar 13 28,4 32,9 15,6 4,9 4,7 5,3 4,5 0,9 1,4 1,3 40,3 58,3 -18 91
Januar 13 28,6 33,6 15,9 4,1 4,4 5,5 4,4 0,6 1,4 1,3 39,1 59,4 -20,3 92
Gjennomsnitt -13 29,5 30,5 15,7 4,4 4,8 5,4 4,9 2,1 1,4 1,3 42,2 56,5 -14,3
Desember 12 28,6 32 16,2 4,3 4,7 5,3 5,2 0,6 1,8 1,2 40 58,7 -18,7 93
November 12 29,6 31,4 17 4,4 4,5 5 4,9 0,3 1,5 1,2 40,3 58,3 -18 94
Oktober 12 27,8 33,9 17,2 4,1 4,4 5 4,5 0,5 1,4 1,3 38,2 60,6 -22,4 95
September 12 29,2 33,5 16,6 3,9 4,3 5,2 3,9 0,6 1,8 1 39,8 59,2 -19,4 96
August 12 30,2 31,6 17,3 4 4,4 4,6 4,7 0,2 1,7 1,3 40,5 58,2 -17,7 97
Juli 12 29,8 30,5 18,4 3,9 4,8 5 4,4 0,2 1,2 1,5 39,9 58,3 -18,4 98
Juni 12 29,9 32 16,2 4,3 4,7 4,7 4,8 0,1 1,5 1,8 40,5 57,7 -17,2 99
Mai 12 30,8 30,9 16 4,2 4,6 5,1 4,7 0,2 1,5 1,9 41,3 56,7 -15,4 100
April 12 30,5 29,4 17,3 4,5 5,1 5,1 5,2 0,2 1,4 1,4 41,7 57 -15,3 101
Mars 12 32,9 27,9 16,3 4,5 5,3 5,4 4,6 0,2 1,3 1,7 44,2 54,2 -10 102
Februar 12 34,4 27,9 14,4 4,8 5,1 5,1 5,3 0 1,3 1,6 45,6 52,7 -7,1 103
Januar 12 34,7 29,3 13,7 4,1 5 5,3 4,9 0 1,7 1,3 45,5 53,2 -7,7 104
Gjennomsnitt -12 30,7 30,9 16,4 4,3 4,7 5,1 4,8 0,3 1,5 1,4 41,5 57,2 -15,7
Desember 11 32,7 29,6 15 4,2 5,2 5,4 5,1 0 1,3 1,6 43,4 55,1 -11,7 105
November 11 32,7 29,1 15,2 4,4 5,3 5,1 5,2 0 1,5 1,5 43,9 54,6 -10,7 106
Oktober 11 33,9 29,3 13,8 4,5 4,6 5,3 4,9 0 1,7 1,8 44,7 53,3 -8,6 107
September 11 34 27,1 16,5 4,3 5,2 4,7 5,4 0 1,6 1,4 45,1 53,7 -8,6 108
August 11 38,4 22,5 17,2 5,3 4,5 5,1 4,1 0 1,5 1,2 49,7 48,9 0,8 109
Juli 11 31,2 27 19,7 5,5 4,5 4,9 4,4 0 1,3 1,1 42,5 56 -13,5 110
Juni 11 29,1 29 19,1 5,2 5 5,4 4,3 0 1,6 1,2 40,9 57,8 -16,9 111
Mai 11 29,9 27,3 19,2 5,6 5,1 4,9 5,3 0 1,6 1,1 42,2 56,7 -14,5 112
April 11 29,3 27 18,9 5,8 5,3 5 5,3 0 1,6 1,7 42 56,2 -14,2 113
Mars 11 28,2 27,2 22,2 6 4,9 4,4 4,1 0 1,6 1,3 40,7 57,9 -17,2 114
Februar 11 27,7 26,2 23,2 5,7 4,9 4,8 4,8 0 1,5 1,2 39,8 59 -19,2 115
Januar 11 27,5 26,3 23,8 5,5 4,9 4,6 4,3 0 1,5 1,5 39,4 59 -19,6 116
Gjennomsnitt -11 31,2 27,3 18,7 5,2 5,0 5,0 4,8 0,0 1,5 1,4 42,9 55,8 -12,9
Desember 10 26,1 26,1 25,3 5,8 4,9 4,7 4,2 0 1,5 1,4 38,3 60,3 -22 117
November 10 27,7 26,2 24,1 5,5 4,9 4,6 4,4 0 1,5 1 39,6 59,3 -19,7 118
Oktober 10 28,9 26,1 23,6 5,4 4,7 4,3 4,1 0 1,6 1,3 40,6 58,1 -17,5 119
September 10 27,5 27,2 22,9 5,5 5 4,6 4,5 0 1,6 1,2 39,6 59,2 -19,6 120
August 10 26,6 27,1 22,8 5,6 5 5,3 4,6 0 1,8 1,2 39 59,8 -20,8 121
Juli 10 29 25,5 22,3 5,6 5,4 5,1 4,3 0 1,4 1,5 41,4 57,2 -15,8 122
Juni 10 28,7 24,9 23,5 6,1 5,3 4,9 3,8 0 1,5 1,3 41,6 57,1 -15,5 123
Mai 10 30,2 24,3 22,6 5,9 5,4 4,9 4,1 0 1,3 1,3 42,8 55,9 -13,1 124
April 10 29,8 23,6 23,9 6,2 5,2 5 3,8 0 1,3 0,6 42,5 56,3 -13,8 125
Mars 10 31,1 22,2 23,7 6,2 5,2 4,8 4,1 0 1,6 0,3 44,1 54,8 -10,7 126
Februar 10 32,6 22,4 22,7 6,5 5,1 4,3 3,9 0 1,5 0 45,7 53,3 -7,6 127
Januar 10 31,3 21,5 23,4 6,5 5,5 5,3 4 0 1,5 0 44,8 54,2 -9,4 128
Gjennomsnitt -10 29,1 24,8 23,4 5,9 5,1 4,8 4,2 0,0 1,5 0,9 41,6 57,2 -15,6
Desember 09 30,7 21,5 23,1 7,2 5,4 5,4 4,1 0 1,8 0 45,1 54,1 -9 129
November 09 34 20,1 21,9 6 5,8 5,8 4,1 0 1,4 0 47,2 51,9 -4,7 130
Oktober 09 35,3 19,3 22,8 6,1 5,4 4,4 4,1 0 0 0 46,8 50,6 -3,8 131
September 09 32,6 16,2 23 7,1 6 6,4 5,3 0 0 0 45,7 50,9 -5,2 132
August 09 32,3 14,1 25,6 7,5 5,9 6,1 5,3 0 0 0 45,7 51,1 -5,4 133
Juli 09 33,5 13,1 27,5 7,1 5,2 6 4,9 0 0 0 45,8 51,5 -5,7 134
Juni 09 32,8 13,6 26,1 7,2 5,7 5,9 5,6 0 0 0 45,7 51,2 -5,5 135
Mai 09 32,9 13,8 26,4 7,5 5 6 5,4 0 0 0 45,4 51,6 -6,2 136
April 09 32,4 13,9 27,2 7,1 5,8 6 4,9 0 0 0 45,3 52 -6,7 137
Mars 09 32,8 13,8 27,3 7 5,5 6,2 5 0 0 0 45,3 52,3 -7 138
Februar 09 34 15,2 23,9 7,1 5 5,9 6,1 0 0 0 46,1 51,1 -5 139
Januar 09 33,9 16,1 23,2 7,5 5,5 6 4,8 0 0 0 46,9 50,1 -3,2 140
Gjennomsnitt -09 33,1 15,9 24,8 7,0 5,5 5,8 5,0 0,0 0,3 0,0 45,9 51,5 -5,6
Desember 08 30,7 17,4 23,7 7,8 5,7 6,3 5,5 0 0,4 0 44,6 52,9 -8,3 141
November 08 31,4 15,9 24,2 7,8 5,5 6,6 5,8 0 1,4 0 46,1 52,5 -6,4 142
Oktober 08 30,6 16,1 26,7 7,3 5,3 5,6 5,5 0 1,2 0 44,4 53,9 -9,5 143
September 08 28,9 15,2 29,9 6,3 5 5,7 5,9 0 1,5 0 41,7 56,7 -15 144
August 08 26,6 16,2 30,9 6,7 5,2 5,5 6 0 1,7 0 40,2 58,6 -18,4 145
Juli 08 26,9 17,2 30,2 6,6 4,7 6,1 5,4 0 1,9 0 40,1 58,9 -18,8 146
Juni 08 26 17,6 28,9 6,9 5,3 6,1 5,9 0 1,8 0 40 58,5 -18,5 147
Mai 08 28,9 17,8 25,9 6,7 5,7 6,2 6,2 0 1,4 0 42,7 56,1 -13,4 148
April 08 29 16,9 25,4 6,5 5,5 7 6,8 0 1,2 0 42,2 56,1 -13,9 149
Mars 08 28,7 18,1 25,2 7 5,6 6,1 6,3 0 1,1 0 42,4 55,7 -13,3 150
Februar 08 29 17,3 25,2 6,7 5,9 6,3 6,6 0 1,3 0 42,9 55,4 -12,5 151
Januar 08 29,3 17,2 23,9 7,4 6,1 6,4 6,5 0 1,3 0 44,1 54 -9,9 152
Gjennomsnitt -08 28,8 16,9 26,7 7,0 5,5 6,2 6,0 0,0 1,4 0,0 42,7 55,8 -13,1

MENINGSMÅLINGER • GJENNOMSNITT • STORTINGSVALG