Månedlige gjennomsnitt 2008-2021

MENINGSMÅLINGER STORTINGSVALG – GJENNOMSNITT

Se også: Valgresultater

Meningsmålinger er ofte basert på svært lave tall, feilmarginene er store, og man bør aldri  legge vekt på frittstående meningsmålinger.

De er allikevel nyttige for å illustrere valglovens mange svakheter.


MENINGSMÅLINGER

MÅNEDLIGE GJENNOMSNITT

Se også Alle meningsmålinger 2021

For å se årlige gjennomsnitt, gå til Meningsmålinger: årlige gjennomsnitt  


Les mer på Siste meningsmålinger


Månedlige gjennomsnitt 2008-2021

PARTI Ap H FrP SV Sp KrF V MDG R A 5 rødgrønne større enn blå 5 rød-grønne 4 blå Rødgrønn seier Blå seier
VALG 2017 27,4 25,0 15,2 6,0 10,3 4,2 4,4 3,2 2,4 1,9 0,5 49,3 48,8
Differanse august-21 vs. valg 2017 −3,1 −5 −5,3 1,7 7,4 −1,0 −1,1 0,9 3,2 2,0 20,6 9,8 −10,8
August 2021 23,3 20,3 10,8 10,0 12,2 4,1 4,9 5,1 5,0 4,2 15,5 55,6 40,1
Juli 2021 24,3 20,0 9,9 7,7 17,6 3,2 3,3 4,1 5,6 3,9 22,9 59,3 36,4
Juni 2021 24,5 21,6 10,2 7,8 17,5 3,3 2,9 4,1 5,2 3,0 21,1 59,1 38
mai 2021 24,0 22,6 10,3 8,0 16,5 3,8 3,3 4,1 4,3 3,0 17,1 57,0 40,0
april 2021 23,6 23,5 9,9 8 17,5 3,4 2,9 4,3 4,2 2,8 17,9 57,6 39,7
mars 2021 22,2 24,1 9,7 7,6 19,0 3,1 3,0 3,8 4,4 3,0 17,1 57 39,9
februar 2021 21,4 25,6 8,5 7,4 19,3 3,2 3,2 4,5 3,9 3,1 16,0 56,5 40,5
Januar 2021 20,4 24,7 9,5 8,0 20,7 3,4 2,5 4,0 4,0 2,7 17,0 57,1 40,1
Gjennomsnitt -20 22,3 24,1 9,6 7,8 18,6 3,4 3,0 4,1 4,2 2,9 17,0 57,0 40,0
Desember 20 21,2 22,3 11,0 7,5 21,0 3,4 3,3 4,1 4,1 2,0 17,9 57,9 40
November 20 21,5 23,2 12,1 7,2 18,6 3,3 3,4 4,3 4,1 2,3 13,7 55,7 42
Oktober 20 21,4 24,5 12,7 7,0 16,3 3,6 3,5 4,4 4,4 2,1 9,2 53,5 44,3
September 20 22,9 24,7 12,6 7,8 14,1 3,7 3,2 4,7 4,1 2,2 9,4 53,6 44,2
August 20 24,4 25,4 11 7,3 14 3,8 2,9 5,1 4,3 1,8 12 55,1 43,1
Juli 20 24,1 25,8 10,6 7,5 13,2 3,9 3,2 5,1 5 1,8 11,4 54,9 43,5
Juni 20 24,2 25 11,6 7,2 14,1 3,6 3 5,2 4,6 1,7 12,1 55,3 43,2
Mai 20 25,9 26,7 9,9 6,7 14 3,4 3,1 5 4 1,5 12,5 55,6 43,1
April 20 24,9 26 11,5 7,3 14,4 3,6 3 4,5 3,6 1,3 10,6 54,7 44,1
Mars 20 24,6 20,5 12,9 7,7 16,6 3,3 3,1 5,4 4,3 1,7 18,8 58,6 39,8
Februar 20 24,1 19 15 6,9 15,2 4 3,8 5,5 4,4 1,9 14,3 56,1 41,8
Januar 20 25,5 20,5 12,8 7,2 15,9 3,5 2,7 5,1 4,6 2,2 18,8 58,3 39,5
Gjennomsnitt -20 23,7 23,6 12,0 7,3 15,6 3,6 3,2 4,9 4,3 1,9 12,9 55,6 42,7
Desember 19 23,2 21,2 10,7 7,6 17,8 3,4 3,1 5,6 5,1 2,4 20,9 59,3 38,4
November 19 22,5 21 9,8 7,3 19,2 3,3 3,2 6,3 4,9 2,6 22,9 60,2 37,3
Oktober 19 23,6 21 9,8 7,3 17,3 3,6 3,4 6,7 4,6 2,7 21,7 59,5 37,8
September 19 23 21,3 11,5 7,6 16,3 3,6 3 6,7 4,1 3,1 18,3 57,7 39,4
August 19 24 22,3 10,2 7,2 15,2 3,7 2,9 5,9 5,1 3,7 18,3 57,4 39,1
Juli 19 25 21,6 8,2 7,7 14,2 3,9 4 5,2 5 5,5 19,4 57,1 37,7
Juni 19 25,3 22 10,4 6,8 14,7 3,2 2,7 5,4 5,6 3,9 19,5 57,8 38,3
Mai 19 26 21,7 12,2 7,1 14,5 3,4 2,8 4,2 5,1 3,1 16,8 56,9 40,1
April 19 26,2 22,5 10,6 7,5 15,9 3,5 2,9 3,9 4,5 2,6 18,5 58 39,5
Mars 19 26,7 24,3 11,3 7,5 13,7 3,4 2,2 4 5 1,9 15,7 56,9 41,2
Februar 19 28 22,9 11,3 7,7 13,2 3,5 2,6 3,4 5,5 2 17,5 57,8 40,3
Januar 19 28,3 24,2 12,3 7,4 11,9 3,5 3,3 3,1 4 1,4 11,4 54,7 43,3
Gjennomsnitt -19 25,2 22,2 10,7 7,4 15,3 3,5 3,0 5,0 4,9 2,9 18,4 57,8 39,4
Desember 18 27,7 25 13 7 11,4 3,6 3,6 3 4,1 1,3 8 53,2 45,2
November 18 28,7 25,4 12,8 6,3 11,3 3,9 3,7 2,7 3,9 1,4 7,1 52,9 45,8
Oktober 18 27,2 25,7 13,3 6,8 11 4,1 3,4 2,8 3,9 1,8 5,2 51,7 46,5
September 18 26,5 26,2 13,9 6,4 10,8 3,5 3,4 2,8 4,6 1,9 4,1 51,1 47
August 18 26,1 25,8 12,8 6,7 11,7 4,2 3,8 3,1 4,6 1,3 5,6 52,2 46,6
Juli 18 23,7 26,3 14,8 7,5 9,7 5 3,4 3,7 3,9 2 −1 48,5 49,5
Juni 18 23,2 27,2 13,4 7,3 11 4,1 4,1 3 4,8 1,9 0,5 49,3 48,8
Mai 18 24,1 26,8 14,9 7,2 10,7 4 4 2,9 3,7 1,7 −1,1 48,6 49,7
April 18 23,8 25,8 15,8 7,3 10,9 4,2 3,7 2,8 4,3 1,4 −0,4 49,1 49,5
Mars 18 23,7 27,1 15,2 6,6 11,3 4 4,2 2,9 3,3 1,5 −2,7 47,8 50,5
Februar 18 23,3 28,6 13,7 7,3 10,7 4 4,3 3,4 3,2 1,2 −2,7 47,9 50,6
Januar 18 22,4 29 14,2 7,5 11,1 4,2 4,1 3 3 1,4 −4,5 47 51,5
Gjennomsnitt -18 25,0 26,6 14,0 7,0 11,0 4,1 3,8 3,0 3,9 1,6 1,4 49,9 48,5
Desember 17 26,2 26,6 14,4 7,1 10,6 4,1 4 3,4 2,4 1,2 0,6 49,7 49,1
November 17 26,2 26,4 14,6 6,9 10,5 3,8 4,3 2,8 3 1,2 0,3 49,4 49,1
Oktober 17 26,1 26,5 13,9 6,6 10,5 3,8 4,3 3,7 2,8 1,5 1,2 49,7 48,5
September 17 26,9 24,4 14,6 6,1 10,2 4,4 4,2 3,9 3,3 1,8 2,8 50,4 47,6
August 17 27,9 23,8 14,5 5,6 10,7 4,8 3,6 4 3 2 4,5 51,2 46,7
Juli 17 32,1 22 13,3 4,6 11,4 4,9 3,4 4 2,3 2,2 10,8 54,4 43,6
Juni 17 31,7 23,1 13,4 4,3 12,1 4,5 3,3 3,2 2,4 2,1 9,4 53,7 44,3
Mai 17 31,8 23,5 13 4,2 12,3 4,7 3,2 2,8 2,6 1,8 9,3 53,7 44,4
April 17 31,7 23,3 12,8 4,6 12,3 4,8 3,7 2,7 2,3 1,7 9 53,6 44,6
Mars 17 32,5 23,3 12,6 4,4 11,6 5 3,9 2,7 2,4 1,7 8,8 53,6 44,8
Februar 17 33,1 23,4 14 4,1 9,8 4,9 4 2,8 2,1 1,7 5,6 51,9 46,3
Januar 17 35,5 23,4 13,9 4,3 7,8 5,2 4 2,5 2,1 1,3 5,7 52,2 46,5
Gjennomsnitt -17 30,1 24,1 13,8 5,2 10,8 4,6 3,8 3,2 2,6 1,7 5,6 51,9 46,3
Desember 16 36,1 23,1 14 4,3 7,1 4,8 4 2,8 1,9 1,7 6,3 52,2 45,9
November 16 36,3 23,8 12,5 4,3 7 5,1 4,6 2,9 2 1,6 6,5 52,5 46
Oktober 16 36,6 24,5 13,5 3,8 6,7 4,5 4,3 2,6 1,8 1,5 4,7 51,5 46,8
September 16 34,6 24,8 14,5 4,1 7,1 4,8 4,3 2,7 1,7 1,4 1,8 50,2 48,4
August 16 35,4 24,8 14,4 3,8 6,5 4,7 4,1 3,1 1,5 1,6 2,3 50,3 48
Juli 16 31,3 25,4 15 4,2 7,4 5,1 4,6 2,8 2,4 0,6 −2 48,1 50,1
Juni 16 34,1 23,3 15,9 4,4 6,2 5 4,3 3,5 1,7 1,4 1,4 49,9 48,5
Mai 16 33,6 23,9 15,5 4 6,6 5,3 4,4 3,1 2,1 1,2 0,3 49,4 49,1
April 16 33,8 23,7 16,4 4,2 6,1 5,3 4,5 3,2 1,5 1,3 −1,1 48,8 49,9
Mars 16 32,5 25,2 16,7 3,9 6,2 4,8 4,5 3,2 1,9 1,1 −3,5 47,7 51,2
Februar 16 33 24,1 16,7 4,2 5,7 5,2 4,2 3,8 2 1,2 −1,5 48,7 50,2
Januar 16 32,7 24,2 16,4 4 5,9 4,8 4,5 4 2 1,3 −1,3 48,6 49,9
Gjennomsnitt -16 34,2 24,2 15,1 4,1 6,5 5,0 4,4 3,1 1,9 1,3 1,1 49,8 48,7
Desember 15 34 22 17,5 3,7 6 5 4,1 4,3 1,9 1,3 1,3 49,9 48,6
November 15 35,1 22 16,3 3,9 6,1 4,9 4,3 4,1 2 1,4 3,7 51,2 47,5
Oktober 15 36,4 22,9 12 4,2 6,6 5,5 5,2 4,2 1,8 1,1 7,6 53,2 45,6
September 15 35,6 23,3 12,2 4,1 6,3 5,7 5,2 4,8 1,4 1,1 5,8 52,2 46,4
August 15 36,3 23,8 12,7 4 5,8 4,9 4,5 4,7 1,7 1,7 6,6 52,5 45,9
Juli 15 37,6 22,7 12,8 4,3 5,1 5,1 4,6 4,3 1,7 1,8 7,8 53 45,2
Juni 15 39 22,5 12,3 3,5 5,7 5,4 4,5 4,4 1,5 1,2 9,4 54,1 44,7
Mai 15 38 24 12 3,6 5,8 5,2 4,6 4,1 1,5 1,4 7,2 53 45,8
April 15 39,5 23 11 3,6 5,6 5,7 4,9 4 1,4 1 9,5 54,1 44,6
Mars 15 41,4 22,7 10,4 3,6 5,8 5,5 4,5 3,2 1,5 1 12,4 55,5 43,1
Februar 15 41,9 21,3 11,2 3,9 5,7 5,3 4,7 3,6 1,4 1,1 14 56,5 42,5
Januar 15 41,5 22,6 11,3 3,7 5,4 5,3 4,6 3,4 1,2 1,1 11,4 55,2 43,8
Gjennomsnitt -15 38,0 22,7 12,6 3,8 5,8 5,3 4,6 4,1 1,6 1,3 8,1 53,3 45,2
Desember 14 41,4 22,5 11,3 3,8 5,2 5,4 4,7 3,5 1,3 0,9 11,3 55,2 43,9
November 14 40,2 22,6 11,5 3,9 5,3 5,9 4,7 3,5 1,4 1 9,6 54,3 44,7
Oktober 14 37,3 25,2 13,5 3,6 5,2 4,7 4,6 3,6 1,3 1,1 3 51 48
September 14 35 26,6 14,1 3,6 5 5,1 4,8 3,5 1,2 1 −2,3 48,3 50,6
August 14 34,5 26,9 13,9 3,9 5,2 5,1 4,7 3,7 1,2 1,2 −2,1 48,5 50,6
Juli 14 36,3 26,8 12,3 3 5,3 4,6 5,3 3,6 1,5 1,2 0,7 49,7 49
Juni 14 35 26,3 13,8 3,5 5,3 5,2 4,8 3,6 1,3 1,3 −1,4 48,7 50,1
Mai 14 33,9 26,9 13,7 4 5,1 5,3 5,2 3,4 1,3 1,2 −3,4 47,7 51,1
April 14 34,2 27,5 14 3,7 4,5 5,4 5,3 3 1,3 1,3 −5,5 46,7 52,2
Mars 14 34,6 26,9 14,3 3,8 4,9 5 5,1 3,1 1,4 1,1 −3,5 47,8 51,3
Februar 14 33,8 28,7 13,3 3,9 4,9 5,3 4,8 3 1,2 1,1 −5,3 46,8 52,1
Januar 14 33,5 29,1 13,6 3,9 4,5 5,3 4,7 3,1 1,2 1,2 −6,5 46,2 52,7
Gjennomsnitt -14 35,8 26,3 13,3 3,7 5,0 5,2 4,9 3,4 1,3 1,1 −0,5 49,2 49,7
Desember 13 33,3 27,8 14,2 3,9 4,8 5,4 5,2 2,9 1,2 1,3 −6,5 46,1 52,6
November 13 32,2 27,9 14,5 4 5 5,4 5,4 3,3 1,2 1,1 −7,5 45,7 53,2
Oktober 13 31,9 27,8 14,6 4,1 4,7 5,5 5,6 3,2 1,3 1,3 −8,3 45,2 53,5
September 13 29,7 27 15,9 4,8 5,1 6 5,5 3,2 1,4 1,4 −10,2 44,2 54,4
August  13 29 28,9 15,2 4,3 5,3 5,4 5,3 3,5 1,5 1,5 −11,2 43,6 54,8
Juli 13 28 31,6 16,2 3,9 4,6 5,2 5,2 2,3 1,9 1,2 −17,5 40,7 58,2
Juni 13 28,6 32 16,4 4,3 4,5 5,3 4,2 1,5 1,5 1,5 −17,5 40,4 57,9
Mai 13 28,9 31,8 16 4,7 4,5 5,3 4,7 1,4 1,5 1,3 −16,8 41 57,8
April 13 27,7 32,6 16,5 5 4,8 5,1 4,5 1 1,5 1,4 −18,7 40 58,7
Mars 13 28,1 32,4 16,8 4,4 4,8 5,2 4,7 1 1,4 1,1 −19,4 39,7 59,1
Februar 13 28,4 32,9 15,6 4,9 4,7 5,3 4,5 0,9 1,4 1,3 −18 40,3 58,3
Januar 13 28,6 33,6 15,9 4,1 4,4 5,5 4,4 0,6 1,4 1,3 −20,3 39,1 59,4
Gjennomsnitt -13 29,5 30,5 15,7 4,4 4,8 5,4 4,9 2,1 1,4 1,3 −14,3 42,2 56,5
Desember 12 28,6 32 16,2 4,3 4,7 5,3 5,2 0,6 1,8 1,2 −18,7 40 58,7
November 12 29,6 31,4 17 4,4 4,5 5 4,9 0,3 1,5 1,2 −18 40,3 58,3
Oktober 12 27,8 33,9 17,2 4,1 4,4 5 4,5 0,5 1,4 1,3 −22,4 38,2 60,6
September 12 29,2 33,5 16,6 3,9 4,3 5,2 3,9 0,6 1,8 1 −19,4 39,8 59,2
August 12 30,2 31,6 17,3 4 4,4 4,6 4,7 0,2 1,7 1,3 −17,7 40,5 58,2
Juli 12 29,8 30,5 18,4 3,9 4,8 5 4,4 0,2 1,2 1,5 −18,4 39,9 58,3
Juni 12 29,9 32 16,2 4,3 4,7 4,7 4,8 0,1 1,5 1,8 −17,2 40,5 57,7
Mai 12 30,8 30,9 16 4,2 4,6 5,1 4,7 0,2 1,5 1,9 −15,4 41,3 56,7
April 12 30,5 29,4 17,3 4,5 5,1 5,1 5,2 0,2 1,4 1,4 −15,3 41,7 57
Mars 12 32,9 27,9 16,3 4,5 5,3 5,4 4,6 0,2 1,3 1,7 −10 44,2 54,2
Februar 12 34,4 27,9 14,4 4,8 5,1 5,1 5,3 0 1,3 1,6 −7,1 45,6 52,7
Januar 12 34,7 29,3 13,7 4,1 5 5,3 4,9 0 1,7 1,3 −7,7 45,5 53,2
Gjennomsnitt -12 30,7 30,9 16,4 4,3 4,7 5,1 4,8 0,3 1,5 1,4 −15,7 41,5 57,2
Desember 11 32,7 29,6 15 4,2 5,2 5,4 5,1 0 1,3 1,6 −11,7 43,4 55,1
November 11 32,7 29,1 15,2 4,4 5,3 5,1 5,2 0 1,5 1,5 −10,7 43,9 54,6
Oktober 11 33,9 29,3 13,8 4,5 4,6 5,3 4,9 0 1,7 1,8 −8,6 44,7 53,3
September 11 34 27,1 16,5 4,3 5,2 4,7 5,4 0 1,6 1,4 −8,6 45,1 53,7
August 11 38,4 22,5 17,2 5,3 4,5 5,1 4,1 0 1,5 1,2 0,8 49,7 48,9
Juli 11 31,2 27 19,7 5,5 4,5 4,9 4,4 0 1,3 1,1 −13,5 42,5 56
Juni 11 29,1 29 19,1 5,2 5 5,4 4,3 0 1,6 1,2 −16,9 40,9 57,8
Mai 11 29,9 27,3 19,2 5,6 5,1 4,9 5,3 0 1,6 1,1 −14,5 42,2 56,7
April 11 29,3 27 18,9 5,8 5,3 5 5,3 0 1,6 1,7 −14,2 42 56,2
Mars 11 28,2 27,2 22,2 6 4,9 4,4 4,1 0 1,6 1,3 −17,2 40,7 57,9
Februar 11 27,7 26,2 23,2 5,7 4,9 4,8 4,8 0 1,5 1,2 −19,2 39,8 59
Januar 11 27,5 26,3 23,8 5,5 4,9 4,6 4,3 0 1,5 1,5 −19,6 39,4 59
Gjennomsnitt -11 31,2 27,3 18,7 5,2 5,0 5,0 4,8 0,0 1,5 1,4 −12,9 42,9 55,8
Desember 10 26,1 26,1 25,3 5,8 4,9 4,7 4,2 0 1,5 1,4 −22 38,3 60,3
November 10 27,7 26,2 24,1 5,5 4,9 4,6 4,4 0 1,5 1 −19,7 39,6 59,3
Oktober 10 28,9 26,1 23,6 5,4 4,7 4,3 4,1 0 1,6 1,3 −17,5 40,6 58,1
September 10 27,5 27,2 22,9 5,5 5 4,6 4,5 0 1,6 1,2 −19,6 39,6 59,2
August 10 26,6 27,1 22,8 5,6 5 5,3 4,6 0 1,8 1,2 −20,8 39 59,8
Juli 10 29 25,5 22,3 5,6 5,4 5,1 4,3 0 1,4 1,5 −15,8 41,4 57,2
Juni 10 28,7 24,9 23,5 6,1 5,3 4,9 3,8 0 1,5 1,3 −15,5 41,6 57,1
Mai 10 30,2 24,3 22,6 5,9 5,4 4,9 4,1 0 1,3 1,3 −13,1 42,8 55,9
April 10 29,8 23,6 23,9 6,2 5,2 5 3,8 0 1,3 0,6 −13,8 42,5 56,3
Mars 10 31,1 22,2 23,7 6,2 5,2 4,8 4,1 0 1,6 0,3 −10,7 44,1 54,8
Februar 10 32,6 22,4 22,7 6,5 5,1 4,3 3,9 0 1,5 0 −7,6 45,7 53,3
Januar 10 31,3 21,5 23,4 6,5 5,5 5,3 4 0 1,5 0 −9,4 44,8 54,2
Gjennomsnitt -10 29,1 24,8 23,4 5,9 5,1 4,8 4,2 0,0 1,5 0,9 −15,6 41,6 57,2
Desember 09 30,7 21,5 23,1 7,2 5,4 5,4 4,1 0 1,8 0 −9 45,1 54,1
November 09 34 20,1 21,9 6 5,8 5,8 4,1 0 1,4 0 −4,7 47,2 51,9
Oktober 09 35,3 19,3 22,8 6,1 5,4 4,4 4,1 0 0 0 −3,8 46,8 50,6
September 09 32,6 16,2 23 7,1 6 6,4 5,3 0 0 0 −5,2 45,7 50,9
August 09 32,3 14,1 25,6 7,5 5,9 6,1 5,3 0 0 0 −5,4 45,7 51,1
Juli 09 33,5 13,1 27,5 7,1 5,2 6 4,9 0 0 0 −5,7 45,8 51,5
Juni 09 32,8 13,6 26,1 7,2 5,7 5,9 5,6 0 0 0 −5,5 45,7 51,2
Mai 09 32,9 13,8 26,4 7,5 5 6 5,4 0 0 0 −6,2 45,4 51,6
April 09 32,4 13,9 27,2 7,1 5,8 6 4,9 0 0 0 −6,7 45,3 52
Mars 09 32,8 13,8 27,3 7 5,5 6,2 5 0 0 0 −7 45,3 52,3
Februar 09 34 15,2 23,9 7,1 5 5,9 6,1 0 0 0 −5 46,1 51,1
Januar 09 33,9 16,1 23,2 7,5 5,5 6 4,8 0 0 0 −3,2 46,9 50,1
Gjennomsnitt -09 33,1 15,9 24,8 7,0 5,5 5,8 5,0 0,0 0,3 0,0 −5,6 45,9 51,5
Desember 08 30,7 17,4 23,7 7,8 5,7 6,3 5,5 0 0,4 0 −8,3 44,6 52,9
November 08 31,4 15,9 24,2 7,8 5,5 6,6 5,8 0 1,4 0 −6,4 46,1 52,5
Oktober 08 30,6 16,1 26,7 7,3 5,3 5,6 5,5 0 1,2 0 −9,5 44,4 53,9
September 08 28,9 15,2 29,9 6,3 5 5,7 5,9 0 1,5 0 −15 41,7 56,7
August 08 26,6 16,2 30,9 6,7 5,2 5,5 6 0 1,7 0 −18,4 40,2 58,6
Juli 08 26,9 17,2 30,2 6,6 4,7 6,1 5,4 0 1,9 0 −18,8 40,1 58,9
Juni 08 26 17,6 28,9 6,9 5,3 6,1 5,9 0 1,8 0 −18,5 40 58,5
Mai 08 28,9 17,8 25,9 6,7 5,7 6,2 6,2 0 1,4 0 −13,4 42,7 56,1
April 08 29 16,9 25,4 6,5 5,5 7 6,8 0 1,2 0 −13,9 42,2 56,1
Mars 08 28,7 18,1 25,2 7 5,6 6,1 6,3 0 1,1 0 −13,3 42,4 55,7
Februar 08 29 17,3 25,2 6,7 5,9 6,3 6,6 0 1,3 0 −12,5 42,9 55,4
Januar 08 29,3 17,2 23,9 7,4 6,1 6,4 6,5 0 1,3 0 −9,9 44,1 54
Gjennomsnitt -08 28,8 16,9 26,7 7,0 5,5 6,2 6,0 0,0 1,4 0,0 −13,1 42,7 55,8