Søk 🔎    Les mer 📖    Ordliste ℹ️   Kontakt ✉️    

norske regjeringer

Hvem skulle vel trodd at Per Kristian Foss (nummer 3 fra høyre) ikke bare har sittet i en Ap-regjering, men at han gjorde det allerede i på 1940-tallet?

Regjeringer siden 1945

(Dette er kortversjonen. For mer informasjon og kommentarer, se vår side om tidligere stortingsvalg/valghistorie)

STORTINGSVALG 1945


25. juni 1945–5. november 1945

Gerhardsen I, midlertidig regjering

Denne samlingsregjeringen – med medlemmer fra Ap, Hjemmefronten, Høyre, Bondepartiet (Senterpartiet), Venstre  og NKP – overtok etter Nygaardsvold-regjeringen i tråd med hva det var blitt enighet om i løpet av krigsårene. 1/11 søkte denne regjeringen avskjed etter at Ap hadde fått flertall på Stortinget i valget 8. oktober. Gerhardsen selv hadde foreslått i Ap-landsstyret at man kunne fortsette med NKP, Venstre og KrF.


STORTINGSVALG 1949


5. november 1945–19. november 1951

Gerhardsen II  


STORTINGSVALG 1953


19. november 1951–22. januar 1955

Torp

Overtok etter Gerhardsens andre regjering fordi statsministeren ønsker avløsning.


STORTINGSVALG 1957

STORTINGSVALG 1961


22. januar 1955–28. august 1963

Gerhardsen III

Overtok etter Torps regjering fordi Ap ønsket å skifte statsminister.



28. august 1963–25. september 1963

Lyng

Overtok etter Gerhardsens regjering, etter at den hadde fått mistillitsvotum mot seg i Stortinget i saken om gruveulykken i Kings Bay på Svalbard.


25. september 1963–12. oktober 1965

Gerhardsen IV  

Overtok etter John Lyngs regjering etter at avstemningene over tiltredelseserklæringen hadde vist at Lyngs regjering ikke hadde parlamentarisk grunnlag.


STORTINGSVALG 1965

STORTINGSVALG 1969


12. oktober 1965–17. mars 1971

Borten

Overtok etter Gerhardsen-regjeringen etter at valget i 1965 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering.


17. mars 1971–18. oktober 1972

Bratteli I

Overtok etter Per Bortens regjering på grunn av intern uenighet om Norges forhold til EU.


STORTINGSVALG 1973


18. oktober 1972–16. oktober 1973

Korvald  

Overtok etter Brattelis første regjering etter at EU-folkeavstemningen hadde gitt flertall mot medlemskap.


16. oktober 1973–15. januar 1976

Bratteli II

Overtok etter Korvalds regjering etter at valget i 1973 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av

regjering.


STORTINGSVALG 1977

STORTINGSVALG 1981


15. januar 1976–4. februar 1981

Nordli  

Overtok etter Brattelis andre regjering fordi Arbeiderpartiet ønsket å skifte statsminister.

4. februar 1981–14. oktober 1981

Brundtland I  

Brundtland overtok etter Nordlis regjering fordi Nordli ønsket avløsning av helse-årsaker. Hennes regjering søkte avskjed etter at  valget  i 1981 hadde gitt  flertall på Stortinget for skifte av regjering.


14. oktober 1981–9. mai 1986

Willoch

Kåre Willochs søkte regjering avskjed etter at Willoch hadde stilt kabinettsspørsmål i saken om økonomiske innstramninger og fått flertall mot seg i Stortinget.


STORTINGSVALG 1989


9. mai 1986–16. oktober 1989

Brundtland II  

Gro Harlem Brundtlands andre regjering søkte avskjed etter at valget 11. september 1989 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering


16. oktober 1989–3. november 1990

Syse

Jan P. Syses regjering søkte avskjed på grunn av intern uenighet i regjeringen om EU


STORTINGSVALG 1993


3. november 1990–25. oktober 1996

Brundtland III


STORTINGSVALG 1997


25. oktober 1996–17. oktober 1997

Jagland  

Overtok fordi Brundtland ønsket at Arbeiderpartiets leder også burde være regjeringssjef.


17. oktober 1997–17. mars 2000

Bondevik I

Overtok etter Jagland-regjeringen etter at valget ikke hadde styrket denne regjeringens grunnlag i

Stortinget.


STORTINGSVALG 2001


17. mars 2000–19. oktober 2001

Stoltenberg I

Overtok etter Bondevik-regjeringen etter at statsministeren hadde stilt kabinettsspørsmål i en sak om utbygging av gasskraftverk og fått flertall mot seg i Stortinget.


STORTINGSVALG 2005


19. oktober 2001–17. oktober 2005

Bondevik II

Overtok etter  Stoltenberg-regjeringen fordi valget hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering.


STORTINGSVALG 2009


17. oktober 2005–16. oktober 2013

Stoltenberg II

Overtok etter Bondeviks regjering etter at valget hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering. Fortsetter etter valget i 2009, selv om de borgerlige fikk flere stemmer.


STORTINGSVALG 2013

STORTINGSVALG 2017


16. oktober 2013-

Solberg

Overtok etter Stoltenberg-regjeringen etter at valget hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering. I 2017 blir det på nytt valgt en blå regjering, men denne gang uten å ha flertall blant velgerne. I januar 2020 forlater FrP regjeringen.




Gå direkte til:

1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017