Søk 🔎    Les mer 📖    Ordliste ℹ️   Kontakt ✉️    

MANDATFORDELING STORTINGET

Mandatfordeling stortingsvalg 1997-2017

Mandatfordeling 1997-2017 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Det norske Arbeiderparti 65 43 61 64 55 49
Fremskrittspartiet 25 26 38 41 29 27
Høyre 23 38 23 30 48 45
Kristelig Folkeparti 25 22 11 10 10 8
Senterpartiet 11 10 11 11 10 19
Sosialistisk Venstreparti 9 23 15 11 7 11
Venstre 6 2 10 2 9 8
Miljøpartiet De Grønne 1 1
Rødt (7) 1
Kystpartiet 1
Tverrpolitisk folkevalgte 1
165 165 169 169 169 169
↑ Mandatfordeling Stortinget 1997-2017 ↑

Mandatfordeling stortingsvalg 1965-1993

Mandatfordeling 1965-1993 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993
Det norske Arbeiderparti 68 74 62 76 66 71 63 67
Det Liberale Folkepartiet (3) . . 1 - - - - -
Fremskrittspartiet5 . . 4 - 4 2 22 10
Høyre 31 29 29 41 53 50 37 28
Kristelig Folkeparti 13 14 20 22 15 16 14 13
Norges Kommunistiske Parti (4) - - . - - - . -
Senterpartiet 18 20 21 12 11 12 11 32
Sosialistisk Venstreparti (2) 2 - 16 2 4 6 17 13
Venstre 18 13 2 2 2 - - 1
Aunelista . . . . . . 1 .
Rød Valgallianse (7) . . - - - - - 1
Tilsammen 150 150 155 155 155 157 165 165
↑ Mandatfordeling Stortinget 1965-1993 ↑

Mandatfordeling stortingsvalg 1930-1961

Mandatfordeling 1930-1961 1930 1933 1936 1945 1949 1953 1957 1961
Det norske Arbeiderparti 47 69 70 76 85 77 78 74
Høyre 39 30 36 25 23 27 29 29
Kristelig Folkeparti . 1 2 8 9 14 12 15
Norges Kommunistiske Parti - - - 11 - 3 1 -
Senterpartiet 25 23 18 10 12 14 15 16
Sosialistisk Folkeparti . . . . . . . 2
Venstre 33 24 23 20 21 15 15 14
Samfunnspartiet . 1 1 . - . . .
Frisindede Folkeparti 3 1 - . . . . .
Frisindede Venstre 2 - - . . . . .
Radikale Folkeparti 1 1 - . . . . .
Tilsammen 150 150 150 150 150 150 150 150
↑ Mandatfordeling stortingsvalg 1930-1961. Kilde: Statistisk Sentralbyrå ↑

Mandatfordeling stortingsvalg 1906-1927

Parti/valgliste 1906 1909 1912 1915 1918 1921 1924 1927
Det norske Arbeiderparti 11 11 23 19 18 29 24 59
Høyre (6) 35 64 24 21 49 42 43 29
Norges Kommunistiske Parti . . . . . . 6 3
Senterpartiet (1) . . . . 3 17 22 26
Venstre 73 46 76 74 52 37 34 30
Frisindede Folkeparti . . . . . . . 1
Frisindede Venstre (6) . . . . . 15 11 1
Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti 4 2 . 6 3 8 8 .
Radikale Folkeparti . . . . . 2 2 1
Andre - - - 3 1 - - -
Tilsammen 123 123 123 123 126 150 150 150
Mandatfordeling Stortinget 1906-1927. Kilde Statistisk Sentralbyrå.
1 Før 1959: Bondepartiet.
2 Sosialistisk Folkeparti 1961-1969. Sosialistisk Valgforbund i 1973.
3 Det nye Folkepartiet 1973-1977, De Liberale-Europapartiet 1989.
4 Deltok i Sosialistisk Valgforbund i 1973.
5 Anders Langes Parti i 1973.
6 For 1906-1918 kan ikke separate tall for representanter for Høyre og Frisindede Venstre skaffes.
7 Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet 1989. Endret navn til Rødt i 2007.
Kilde: NOS Stortingsvalget.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/stortingsvalg