Gjennomsnitt av meningsmålinger / stortingsvalg

Tre siste år, kontinuerlig oppdatert

(Det tar litt tid før siden vises – de 11 grafene må oppdateres først)

Se også: Meningsmålinger stortingsvalg: gjennomsnitt av alle målinger siden 2008


NB: Meningsmålinger er ofte basert på svært lave tall, feilmarginene er store, og man bør aldri bør legge vekt på frittstående meningsmålinger. De er allikevel nyttige for å illustrere valglovens mange svakheter. Se også: Stortingsvalg: gjennomsnitt/meningsmålinger stortingsvalg.