VALGORDNINGEN.NO

"Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter."

Kontakt


Denne siden inneholder kun vårt kontaktskjema: