Slik kunne Stortinget blitt 3 - meningsmålinger mars

Slik kunne Stortinget blitt /3

Gjennomsnitt av alle nasjonale meningsmålinger i mars 2021.

Det er  stort avvik mellom meningsmålinger gjort innen omtrent samme tidsrom. Øverste delen av denne tabellen viser snittet av resultatene fra de første meningsmålingene i mars, både i prosent og mandantall.

Mars-meningsmålinger, tabell 5: Oversikt

Gjennomsnitt 9 meningsmålinger, mars 2021, lik stemmerett KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum Blå Rød-grønne
Slik kunne Stortinget blitt om alle hadde lik stemmerett: Snitt 9 meningsmålinger (mandater) 5 5 42 17 39 34 8 13 6 169 69 100
Snitt 9 målinger med nåværende, utdaterte mandatfordeling 1 2 44 18 41 38 8 14 3 169 65 104
Tap/gevinst -4 -3 2 1 2 4 0 1 -3 0 -4 4
Prosent-gjennomsnitt 3,1 3,0 24,1 9,7 22,2 19,0 4,4 7,6 3,8 96,9 39,9 57,0
Snitt 9 målinger, oppjustert prosent 3,188 3,005 24,772 9,976 22,795 19,885 4,665 7,961 3,753 100,00 40,94 59,06

Mandatantallet er oppført etter et 'Slik kunne Stortinget blitt'-konsept, og viser kun mandatfordelingen slik den ville blitt hvis alle velgere hadde hatt lik og reell stemmerett i Norge.

Lenker til sider som viser detaljert statistikk for alle meningsmålingene i 2021 finner du nederst på denne siden.

Vi har også en tabell som viser hvor langt hver av disse målingene ligger fra det tallet man oppnår om man lager et snitt av alle meningsmålingene i tabellen, men det at Kantar og Ipsos har et større avvik fra gjennomsnittet enn de andre betyr ikke nødvendigvis at deres sine resultater er mindre nøyaktige, siden svar på meningsmålinger jo lett blir påvirket av hendelser i tiden rett før spørre-undersøkelsen ble gjort.  

NB – endringene i mandatfordelingen mellom hver av disse meningsmålingene er mye mindre dramatisk enn om vi hadde tatt utgangspunkt i dagens mandatfordeling, hvor noen få stemmer over eller under sperregrensen totalt kan endre både mandatfordeling og hvilken fløy som kommer seirende ut av valget.

Mandatberegningen tar utgangspunkt i en total-prosent på 100.

Tabellen over viser hvordan Stortinget hadde blitt med en rettferdig valgordning dersom kombinasjonen av mars-meningsmålingene hadde vært et valgresultat. Igjen er det Senterpartiet som kommer best ut av skjevhetene i valgloven. De får 4 ekstramandater av valgloven (basert på alle mars-meningsmålingene). MDG, Venstre og spesielt og KrF kommer dårligst ut.


Stikkord: makkverk

Hadde dette (summen av de ni målingene) vært et valg, ville de fem rødgrønne fått tilsammen 57%  av stemmene, mens de fire borgerlige ville fått 39.9%. Differansen er på 17,1 pp.


• KrF, som fikk høyere oppslutning enn Venstre, ville tapt fire av de fem mandatene de burde hatt, mens Venstre ville tapt tre av sine.

• Høyre og FrP ville fått tre ekstramandater – som ville påvirket styringsdyktigheten til den vinnende fløy.

• Senterpartiet (19,0%), som er mindre enn Ap (22,2%) og Høyre (24,1%) ville fått fire mandater for mye, som forventet, mens Ap og H ville fått to ekstramandater hver.

• Rødt er det eneste partiet som ender opp med det antallet mandater (8) de har stemmer nok til å få.

• SV får med sine 7.6% ett mandat for mye.

• MDG, som har 0,6pp lavre oppslutning enn Rødt, taper tre mandater pga. denne lille forskjellen.

Angående høyresiden: Hvorfor skal tapet av 7 mandater til KrF/V erstattes med 3 mandater for mye til FrP og Høyre, som har en helt annen politikk? Valgloven endrer vårt politiske landskap på denne måten, og dermed også Norges utvikling. Det samme gjelder venstresiden, der MDGs tre tapte mandater erstattes med fire ekstramandater til Senterpartiet, to til Ap og et til SV. Dette er er ikke 'diskriminerende', det er trakassering av poltiske grupperinger; en høyst grunnlovsstridig aktivitet.


Se også:   Gjennomsnitt av alle  meningsmålinger i første kvartal 2021  


Neste tabell viser prosenttall for hvert av partiene, slik de er oppgitt fra meningsmålings-instituttene. Totalprosenten er ikke 100% – vi har ikke tallene for de minste partiene, og tallene er ikke oppjustert.

Mars-meningsmålinger, tabell 4: Prosent

Prosent, meningsmålinger mars 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum Blå Rød-grønne
Kantar/TV2, 2. mars 3,3 2,9 25,6 7,2 18,2 19,2 6,8 8,6 4,0 95,8 39,0 56,8
Norstat NRK/Aft., 2. mars 3,9 2,8 24,6 9,7 21,0 22,2 2,8 7,4 3,9 98,3 41,0 57,3
Norfakta Nationen/KK, 6. mars 2,7 3,9 23,9 10 24,3 17,7 3,8 7,5 3,5 97,3 40,5 56,8
Opinion for Dagsavisen, FriFagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå, 10. mars 2,9 2,2 22,8 9,2 22,7 20,7 4,9 7,8 4,1 97,3 37,1 60,2
Respons Analyse for VG 11. mars 2,5 3,3 27,8 7,8 22,2 18,6 4,7 7,7 3,6 98,2 41,4 56,8
Sentio / Nettavisen 16. mars 2,4 2,9 22,7 12,0 23,5 18,6 4,1 7,8 3,3 97,3 40,0 57,3
Norstat for Vårt Land 24. mars 4,1 2,4 23,8 9,9 20,5 20,5 4,1 7,5 3,3 96,1 40,2 55,9
Ipsos for Dagbladet 25. mars 2,9 2,9 20,9 11,5 24,3 16,7 4,9 7,4 3,4 94,9 38,2 56,7
Norstat for Aftenposten / NRK 31. mars 3,2 4 25,2 10,2 23,3 16,6 3,8 6,9 4,9 98,1 42,6 55,5
Snitt 3,10 3,03 24,14 9,72 22,22 18,98 4,43 7,62 3,78 97,0 40,0 57,0

Tabellen under viser mandatfordelingen, slik den ville blitt – basert på hver av disse målingene. Mandatfordelingen er beregnet med utgangspunkt i at alle stemmer er like mye verdt, slik at alle partier får det antall mandater de har stemmer nok til.  


Mars-meningsmålinger, tabell 3: Mandater (lik stemmerett)

Mandatar, mars 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum Borgerlige Rødgrønne Overtak
Kantar/TV2, 2. mars 6 5 45 13 32 34 12 15 7 169 69 100 31
Norstat NRK/Aft., 2. mars 7 5 42 16 36 38 5 13 7 169 70 99 29
Norfakta Nationen/KK, 6. mars 5 7 41 17 42 31 7 13 6 169 70 99 29
Opinion for Dagsavisen, FriFagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå, 10. mars 5 4 40 16 39 36 8 14 7 169 65 104 39
Respons Analyse for VG 11. mars 4 6 48 13 38 32 8 13 7 169 71 98 27
Sentio / Nettavisen 16. mars 4 5 39 21 41 32 7 14 6 169 69 100 31
Norstat for Vårt Land 24. mars 7 4 42 18 36 36 7 13 6 169 71 98 27
Ipsos for Dagbladet, 25. mars 5 5 37 21 43 30 9 13 6 169 68 101 33
Norstat for Aftenposten / NRK 31. mars 5 7 43 18 40 29 7 12 8 169 73 96 23

Summen av disse meningsmålingen gir et riktigere speilbilde av velgernes parti-preferanser enn de enkelte meningsmålingene gjør.


Følgende tabell viser hvor langt unna gjennomsnitts-resultatet hvert av instituttene er. Størst avvik ser vi hos Kantar og Ipsos, som begge har et avvik på 18 sammenlignet ed snittet. Lavest avvik ser vi hos Opinion, med 8 avvik fra snittet.


Mars-meningsmålinger, tabell 2: Avvik

Avvik, mars 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Avvik
Kantar/TV2, 2. mars 1 0 3 -4 -7 0 4 2 1 18
Norstat NRK/Aft., 2. mars 2 0 0 -1 -3 4 -3 0 1 14
Norfakta Nationen/KK, 6. mars 0 2 -1 0 3 -3 -1 0 0 14
Opinion for Dagsavisen, FriFagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå, 10. mars 0 -1 -2 -1 0 2 0 1 1 8
Respons Analyse for VG 11. mars -1 1 6 -4 -1 -2 0 0 1 14
Sentio / Nettavisen 16. mars -1 0 -3 4 2 -2 -1 1 0 16
Norstat for Vårt Land 24. mars 2 -1 0 1 -3 2 -1 0 0 12
Ipsos for Dagbladet 25. mars 0 0 -5 4 4 -4 1 0 0 18
Norstat for Aftenposten / NRK 31. mars 0 2 1 1 1 -5 -1 -1 2 14

KrF og MDG taper mest på valgloven i første kvartal, Høyre og Senterpartiet tjener mest

Siste tabell viser summen av partienes tap/gevinst basert på alle meningsmålingene i januar, februar og mars.

Hadde disse meningsmålingene vært valg, ville de fire minste partiene fått tilsammen 190 mandater for lite, mens de fire største partiene ville fått 237 mandater for mye. Senterpartiet har et massivt overtak av mandater som er tildelt uten at det står velgere bak disse mandatene.  Dette er ikke folkevalgte mandater; det er mandater partiene blir tildelt – aller fratatt – av vår bedrøvelige valglov.

KrF og MDG taper mest på dette, Høyre og Sp tjener mest.

Mars-meningsmålinger, tabell 1

KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG
Sum tap/gevinst mars -29 -27 24 7 23 26 -7 5 -22
Sum tap/gevinst februar -27 -13 15 3 20 27 -20 3 -4
Sum tap/gevinst januar -33 -27 29 7 22 34 -18 10 -24
Sum tre første måneder -89 -67 68 17 65 87 -45 18 -50