VALGORDNINGEN.NO

"Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter."

Velkommen til Valgordningen.no! Her er snarveier til noen av våre oppslag:

styringstillegg

Om Gerhardsens viktige og nødvendige oppgjør med Sovjet-kommunismen:

Hvorfor er det så få land som har ‘styringstillegg’?


Meningsmåling Opinion-Dagsavisen oktober 2020

FAKSIMILE FRA DAGSAVISEN

Denne meningsmålingen reiser tre spørsmål

GÅ TIL MENINGSMÅLINGER / STORTINGSVALG >>>


'Gallaghers indeks' er en rettferdighets-skala for valgordninger

Norges mest demokratiske valg noensinne havner på 224. plass. Allikevel vil Valglovutvalget innføre enda en sperregrense

Norge Danmark Sverige Nederland Sør-Afrika
2005 2,67 2007 0,72 2006 3,02 2006 1,03 2004 0,26
2009 3,01 2011 0,73 2010 1,25 2010 0,81 2009 0,3
2013 2,56 2015 0,79 2014 2,64 2012 0,99 2014 0,37
2017 3,01 2019 2,39 2018 0,63 2017 0,96 2019 0,47
Snitt 2,81 1,16 1,89 0,95 0,35
meningsmålinger stortingsvalg
valglovutvalgets mangel på etikk

Valglovutvalgets mangel på etikk:

Folk har trodd på valglovutvalgenes utspill før også – og tatt feil

Om opphavet til arealfaktoren, hvordan utjevningsmandat-ordningen har feilet, og valglovutvalgenes syltynne argumenter for å forskjellsbehandle velgerne >>>

Analysen valglovutvalget burde ha foretatt - og tatt konsekvensen av

Som faksimilen fra VG viser, var ikke meningsmålingene så oppmuntrende for Ap før valget i 2017. Allikevel fikk Ap – takket være gode resultater for MDG og venstresiden – nok stemmer til å vinne valget. Valget endte allikevel – som norske valg er kjent for å ofte gjøre – med at fløyen som fikk færrest stemmer fikk stortingsflertall, regjering og statsminister. Synderen er selvsagt vår ubrukelige valgordning, men valglovutvalget har ikke kommet med utspill som vil sørge for at feil fløy ikke vinner valget i årene som kommer. Ap burde fått statsministeren i 2017, men fikk det ikke pga. elementer i valgloven Ap selv stemte for den gangen de tjente enda mer på valglovens forskjellsbehandling enn de gjør i dag.

Denne artikkelen inneholder en oversikt over seks mulige alternative scenarioer, inklusiv en løsning hvor...

• Utjevningsmandat-ordningen slik den fungerer i dag avvikles, siden utjevningen foretas på en ny og bedre måte Ingen partier vil risikere at de kommer mye dårligere ut av det stemmeantallet de har fått enn andre partier • Metodener mye enklere åforstå enn utjevningsmandat-ordningen, sperregrensen,styringstillegget og arealfaktoren • Dagens problem med at tynt befolkede områder må sende fra seg representanter til Stortinget som har veldig liten støtte i sitt lokalmiljø forsvinnerLøsningen er kompatibel med Grunnloven og MenneskerettighetserklæringenHverken Ap eller Høyre risikerer åmåtte oppleve at deres fløy får flest stemmer, men at de allikevel hverken får statsminister eller kommer i regjering

LES MER >>>

Styringstillegg og mindretallsregjering er en usedvanlig dårlig kombinasjon – ettersom den, sammen med andre brister i valgloven, ofte bidrar til å gi mer makt til den fløyen som fikk færrest stemmer, men som på tross av å ha tapt valget vinner regjering, statsminister og stortingsflertall. 27. mai ble valglovutvalgets arbeid presentert, selv om de etter lang tids arbeide ikke hadde løftet en finger for å foreslå de enkle endringene som må innføres for å løse dette problemet. LES MER>>>

Så enkelt

kan det gjøres:


NEDERLAND

Aftenposten:

Norge på Europa-

toppen

i mindretalls-

regjeringer

Styringstillegg og mindretalls-

regjering er en usedvanlig dårlig kombinasjon

Sveitsiske myndigheter ble dømt til å endre en valgordning fordi en velger gikk til saksmål


Hans stemme gjorde nemlig   ikke utslag på valgresultatet

Morgenbladet:

"Ikke rimelig at de etablerte partiene kan vedta regler som halverer stemme-

innflytelsen til en hel fjerdedel av velgerne"

En stemme bør bety like mye uansett hvor den er avgitt, men slik er det ikke i Norge.


Myte:

"Om man ser på hele landet som ett valgdistrikt, mister man distriktsmandatene”

De fire (fem) sperre- grensene

Adressa.no:

Om fire partier havner rett under sperregrensen kan nesten en halv million stemmer bli avgitt uten å resultere i et eneste mandat

Brasil-Norge 31-0:

Brasil har nemlig ingen sperregrense

Myten

om nødvendigheten av et styrings-

tillegg

NRK:

18%

av velgerne stemte taktisk ved forrige valg

(pga. sperregrensen)

TV2:

19%

av velgerne under sperre-

grensen

Taktisk stemming

Gjentatt, organisert manipulasjon av valget

Norge:

Verst i klassen?

Slik skaper valgloven

USTABILITET

Bør partier som er gode nok til å komme i regjering holdes nede av valgloven?

Innfør reell og lik stemmerett for alle

Europarådet: MAKSIMUM 3% sperregrense

TAKTISK STEMMING:

Økt lotterieffekt

Professor Robert A. Dahl:

Valgordningen må ikke diskriminere velgere eller politiske grupperinger

Hva gjør de store partiene når demokrati og menneske- rettigheter kolliderer?