Meningsmåling TV2 januar 2021

Atter et brak-'valg' for venstresiden

Meningsmåling Kantar-TV2 januar 2021

11. januar 2021. Oppdatert 12/1-21

Med en god lineær mandatfordeling ville de rødgrønne med tall som dette fått 41 mandater fler enn de blå. Dessverre (for høyresiden denne gang, og kanskje for de rødgrønne i 2025) er det jo slik at valgloven har et klart grunnprinsipp om å sparke de som ligger, så siden den borgerlige fløyen gjør det spesielt dårlig denne gang, ville de kanskje blitt straffet med å miste en god del av de 64 mandatene de ville fått i et land der alle har lik stemmerett.  

Pollofpolls har ikke oppgitt noen mandatfordeling så langt, og mandatfordelingen på TV2.no mangler 3 mandater, så her er det best å avvente situasjonen – men dette er nok en av de svakeste målingene høyresiden har hatt.*

Første tabell viser resultatet slik det ville blitt med en bedre valgordning:

Parti % Oppjustert % Mandater Mandater % Stemmer bak hvert mandat (gjennomsnitt) med en rettferdig valgordning*
KrF 3,3 3,34 % 6 Borgerlige: 64 37,69 % 16717
V 2,3 2,33 % 4 Rødgrønne inkl. MDG: 105 62,31 % 17477
H 24,2 24,52 % 41 Rødgrønne inkl. R, uten MDG: 98 58,26 % 17941
FrP 7,4 7,50 % 13 Ap/SV/Sp: 88 52,38 % 17302
Ap 22,4 22,70 % 38 H/KrF/V: 51 30,19 % 17917
Sp 21,7 21,99 % 37 Ap/SV/R/MDG: 68 40,32 % 17826
Rødt 5,8 5,88 % 10 SV/MDG/R: 30 17,63 % 17629
SV 7,6 7,70 % 13 H/FrP/V: 58 34,35 % 17769
MDG 4,0 4,05 % 7 H/FrP/KrF: 60 35,36 % 17369
Stortingsvalg meningsmåling – Kantar for TV2, januar 2021.
Antall stemmer som må til for å få et mandat for hvert av partiene er basert på en estimert totalantall på 3 millioner stemmer
Snitt / total
17550/3 000 000

*Oppdatering 12/1: Nå er riktige mandattall på plass hos TV2, og Pollofpolls blir oppdatert senere i dag.

Parti Mandater med lik stemmerett for alle Mandater med utdatert løsning jfr. TV2/Kantar Valgloven tar/gir mandater Mandater - med lik stemmerett for alle % med like stemmerett for alle % med utdatert løsning
KrF 6 2 -4 Fire borgerlige: 64 37,69 % 37,2
V 4 1 -3 Fem rødgrønne: 105 62,31 % 61,5
H 41 44 3 Rødgrønne inkl. R, uten MDG: 98 58,26 % 57,5
FrP 13 14 1 Ap/SV/Sp: 88 52,38 % 51,7
Ap 38 41 3 H/KrF/V: 51 30,19 % 29,8
Sp 37 40 3 Ap/SV/R/MDG: 68 40,32 % 39,8
Rødt 10 10 0 SV/MDG/R: 30 17,63 % 17,4
SV 13 14 1 H/FrP/V: 58 34,35 % 33,9
MDG 7 3 -4 H/FrP/KrF: 60 35,36 % 34,9


De to kolonnene på høyre side viser bortkastede og virtuelle stemmesedler. Om man skal beregne en 'Trump-faktoren' denne gang (han ville jo 'finne' stemmer' for å endre valgresultatet i egen favør), må man se på summen av bortkastede og 'virtuelle' stemmesedler, som er 370 568. Mandatfordelingen, slik den ville blitt med dagens valglov, tilsvarer med andre ord en løsning der 370 568 av stemmene var blitt tuklet med. Å forfalske så mange stemmer i Norge ville ha samme effekt på valget her som om man hadde jukset med over 22 millioner stemmesedler i USA. Trump var oppgitt over at ingen ville 'finne' 11 780 stemmer til han i Georgia.

Parti Antall stemmer bak hvert parti mandat med dagens valglov Antall stemmer bak hvert mandat med en mer demokratisk valglov Avvik fra snitt med dagens valglov Avvik fra snitt med lik stemmerett for alle Bortkastede stemmer til hvert av de minste partiene Ikke-folkevalgte: Virtuelle stemmer som ble lagt til valgresultatet for de andre partiene
KrF 50152 16717 21197 -832 -64801
V 69909 17477 40954 -73 -52157
H 16717 17941 -12238 391 45503
FrP 16066 17302 -12889 -248 23597
Ap 16606 17917 -12349 367 46960
Sp 16489 17826 -12466 277 50485
Rødt 17629 17629 -11326 79 1223
SV 16500 17769 -12455 220 17518
MDG 40527 17369 11572 -181 -68326
Gjennomsnitt: Gjennomsnitt: 0 -0 SUM -185284 SUM 185284
28955 17550

Neste tabell viser bl.a. at de minste partiene mister 11 mandater, og at det allerede store forspranget til de rødgrønne (41 mandater) ville blitt forsterket med ytterligere 5 mandater med dagens valgordning – slik at den rødgrønne fløyen ville endt opp med 47 mandater fler enn de blågule. Siden vi ikke er tilhengere av en ordning som sparker de som ligger', bør den endres så snart som overhodet mulig. Og – for de på venstresiden som tenker at vi bør beholde en skjevhet som kommer vår egen fløy til gode: nei – selv fra et rent selvsentrert perspektiv kan man tape stort på en hver innbakt diskriminering i en valglov, for om fire år kan det være omvendt.

Blå/rødgrønne m/gammel ordning 61-108
Blå/rødgrønne m/lik stemmerett for alle 64-105
Borgerlig tap pga dagens valglov -3
De fire minste partiene burde fått 27
De fire minste partiene får 16
De fire minste taper 11
Mandatforskjell mellom fløyene med lik stemmerett 41
Mandatforskjell mellom fløyene med dagens valglov 47

Tap/gevinst-ratio

Ap og H fikk større oppslutning enn SP denne gang, men som det fremgår av tabellen under går 27,25% av de virtuelle stemmene til Senterpartiet. MDG er den største valglov-taperen, ettersom hele 26,88% av de forsvunnede stemmene var MDG-stemmer. De står oppført med 4.0% av stemmene i den øverste tabellen, men dette er nok rundt av oppover fra et tall rett under 4%. Med en riktigere å bergene dette på – en som tar totalantallet stemmer som fører til mandat som utgangspunkt, ville MDG fått 4.05% av stemmene, og dermed vært med i utjevningsmandat-kabalen.

Disse tjener mest på valgordningen denne gang Disse taper mest denne gang
KrF 34,97 %
V 28,15 %
H 24,56 %
FrP 12,74 %
Ap 25,34 %
Sp 27,25 %
Rødt 0,66 %
SV 9,45 %
MDG 36,88 %