Meningsmålinger 2021

Det går vel ikke fullt så bra for Ap som Støre sikkert hadde håpet på den gangen dette ble ble tatt (link), men for en fløy Støre er på lag med!

MENINGSMÅLING STORTINGSVALG

Totalt 22 feilplasserte stortingsmandater

Norfakta for Nationen og Klasseskampen 9. januar 2021


Kun MDG får det antall mandater de har stemmer nok til.

KrF får flere stemmer enn V, men halve mandatantallet: ett, mot Venstres to. I land med (tilnærmelsesvis) lik stemmerett for alle, ville de fått henholdsvis 6 og 5 representanter.

Senterpartiet får flere ekstramandater (5) enn Høyre (2) og Arbeiderpartiet (2) tilsammen, og slik kan det komme til å fortsette i mange år dersom den svært diskriminerende arealfaktor-ordningen ikke erstattes med en bedre løsning. Uansett hvordan man mener at de ulike 'faktorer', 'tillegg' og andre grenser i valgloven bør fungere, gir det ikke mening at  Senterpartiet (22.6%) får 5 tilleggsmandater, mens Høyre (24.3%) får 2 – ingen burde frarøves eller tillegges mandater.

Med 104723 stemmer får KrF kun ett mandat, mens Senterpartiet får nærmere 7 mandater for samme antall stemmesedler.

De borgerlige mister totalt fem mandater, de rødgrønne får fem ekstra. Politisk resultat; 10 feilplasserte stemmer bare her. Ingen grunn til at en fløy med stort naturlig overtak skal tildeles flere privilegier enn de allerede har ved å være flest.

Småpartiene mister i 11 mandater.

Effekten av alt dette tilsvarer effekten av nesten 400 forfalskede stemmesedler.

Med lik stemmerett for alle, ville det i snitt vært 17752 mandater bak hver representant, med største avvik denne gang  på 2464 velgere (mellom R og V).

Med dagens valgordning ville  det tilsvarende avviket vært på 88 090 (mellom KrF og Sp).

Sp og H tjener klart mest på valglovens virvar denne gang, mens KrF og R taper mest.

Parti % %, oppjustert Mandater med lik stemmerett for alle Mandater med utdatert løsning jfr. Pollofpolls Parti Valgloven tar/gir mandater
KrF 3,4 3,49 % 6 1 KrF -5
V 2,7 2,77 % 5 2 V -3
H 24,3 24,95 % 43 45 H 2
FrP 11,1 11,40 % 19 20 FrP 1
Ap 17,5 17,97 % 30 32 Ap 2
Sp 22,6 23,20 % 39 44 Sp 5
Rødt 3,1 3,18 % 5 2 Rødt -3
SV 8,2 8,42 % 14 15 SV 1
MDG 4,5 4,62 % 8 8 MDG 0
Sum 97,4 100 % 169 169 0
Norfakta for Nationen og Klassekampen 9. januar 2021

Alle beregninger av velgere er basert på et estimert antall gyldige stemmesedler  (3 000 000).

Parti Antall stemmer bak hvert mandat med dagens valglov Antall stemmer bak hvert mandat med en mer demokratisk valglov Avvik fra snitt med dagens valglov Avvik fra snitt med lik stemmerett for alle (Nødvendige stemmer for å få det antall mandater partiet fikk) Bortkastede stemmer til hver av det fire minste partiene Ikke-folkevalgte: Virtuelle stemmer som ble lagt til valgresultatet for de fire største partiene
KrF 104723 17454 71989 -298 17751 -86971
V 41581 16632 8848 -1119 35503 -47659
H 16632 17406 -16101 -346 798817 50357
FrP 17094 17994 -15639 243 355030 13140
Ap 16844 17967 -15889 216 568047 29033
Sp 15820 17849 -16913 97 781065 84967
Rødt 47741 19097 15008 1345 35503 -59980
SV 16838 18040 -15896 289 266272 13705
MDG 17325 17325 -15408 -426 142012 3408
Snitt Snitt -0 0 3000000 -194610 194610
32733 17752
Norfakta for Nationen og Klassekampen 9. januar 2021
Norfakta for Nationen og Klassekampen 9. januar 2021 Mandater - med lik stemmerett for alle
Borgerlige 73
Rødgrønne inkl. MDG 96
Rødgrønne inkl. R, uten MDG 88
Ap/SV/Sp 83
H/KrF/V 54
Ap/SV/R/MDG 57
SV/MDG/R 27
H/FrP/V 67
H/FrP/KrF 68
Borgerlige/rødgrønne m/gammel ordning 68-101
Borgerlig tap pga dagens valglov -5
De fire minste partiene burde fått 24
De fire minste partiene får 13
De fire minste taper 11
Hvilket parti tjenester mest på valgordningen denne gang Hvilket parti taper mest på valgordningen denne gang
KrF 0,00 % 44,69 %
V 0,00 % 24,49 %
H 25,88 % 0,00 %
FrP 6,75 % 0,00 %
Ap 14,92 % 0,00 %
Sp 43,66 % 0,00 %
Rødt 0,00 % 30,82 %
SV 7,04 % 0,00 %
MDG 1,75 % 0,00 %