Slik kunne Stortinget blitt

Slik kunne Stortinget blitt

Kvartal 1/21

Dette er kanskje en av vĂ„re viktigste tabeller hittil. Mandat-beregningen er basert pĂ„ alle de nasjonale meningsmĂ„lingene i de tre fĂžrste mĂ„nedene i 2021 – i alt 26 meningsmĂ„linger

#kjerneartikkel14. april 2021

1) Kolonnen med sort bakgrunn viser hvordan en rettferdig mandatfordeling ville basert pÄ disse tallene

2) Nederste kolonne viser hvor mange mandater hvert av partiene kommer ut av valgordningen.  Senterpartiet fĂ„r hĂžyest antall ekstramandater uten at det er dekning for denne Ăžkingen i valgresultatet, mens KrF taper flest, og diskrimineres mest.

3) De rÞde tallene for MDG og RÞdt illustrer en av svakhetene ved vÄr valglov, dette er nemlig et uavrundet mandattall basert pÄ snittet av mandattallene for hver av mÄnedene. Et slikt snitt gir ikke mening, fordi om R har fÄtt henholdsvis 8, 2 og 7 mandater ville de ikke endt opp med 6 (5,7) mandater med dagens valglov, de ville havnet enten under eller over sperregrensen og enten fÄtt et mye lavere eller ett litt hÞyere tall, og det samme gjelder MDG. Begge disse partiene havnet bÄde under og over sperregrensen i dette kvartalet. (Mandattallet i denne kolonnen er ikke avrundet.) KrF var under hele tiden pÄ disse mÄneds-gjennomsnittene, og SV var over. Mandattallet i denne kolonnen er ikke avrundet.

4) Legg merke til de smÄ endringene fra mÄned til mÄned i kolonnen som viser hvordan mandatfordelingen ville blitt om alle hadde hatt reell og lik stemmerett. Det samme ville gjelde om dette hadde vÊrt ulike valg: Jojoeffekten; den som sÞrger for et parti plutselig fÄr en stor endring i mandattallet pga. smÄ forskjeller i stemmegivningen utelukkes jo med reell og lik stemmerett. Noen fÄ tusen stemmer (fra 1 til cirka 17 000 stemmer) fra eller til for et parti fÞrer enten til en Þkning eller reduksjon pÄ kun ett mandat.

5) Siden de stÞrste partiene heller ikke tjener opptil 5-6 mandater bare fordi de er store, blir det ogsÄ fÊrre dramatiske endringer i deres mandatfordeling.

6) Med lik/reel stemmerett for alle, vil vi ikke risikere at den flÞyen som fÄr flest stemmer vil motarbeides av ekstramandater til partier fra den flÞyen som fikk fÊrrest stemmer og dermed ikke skal 'styre landet'. Dette Þker graden av stabilitet, styringsdyktighet og forutsigbarhet.

7) Valgloven vil heller ikke ikke kunne gripe inn, politisk, i en eller begge flĂžyene, slik den gjĂžr i dag. Uten reell og lik stemmerett for alle, vil den ikke forskyve maktbalansen slik at hĂžyresiden fĂ„r en hĂžyredreining fordi FrP og eller H fĂ„r ekstramandater mens KrF og V taper mandater. Det samme gjelder de fem rĂždgrĂžnne: mandatfordelingen i denne flĂžyen vil speile velgernes politiske stĂ„sted, som kanskje Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke er sĂ„ fornĂžyd – men som er en del av et demokratisk styresett med proporsjonal representasjon. Da er man nĂždt til Ă„ slippe til ogsĂ„ de man er mest uenige med, enten man liker det eller ei.  

Det Ä fÄ en jojo-effekt for et eller flere av de mindre partiene pÄ hÞyre- og/eller venstresiden kan totalt avgjÞre hvem som ender med stortingsflertallet, og dermed med statsminister og regjering. Jojo-effekten kan ramme begge flÞyer, og ingen av partene er pÄ lang sikt tjent med at den flÞyen som fÄr fÊrrest stemmer ender opp med mest makt.


Hold telefonen sidelengs, om nĂždvendig!

FĂžrste kvartal 2021 Ap H FrP SV Sp KrF V MDG R = 4 borgerlige 5 rĂždgrĂžnne
Slik ville Stortinget blitt om alle hadde hatt lik og reell stemmerett 37 43 16 13 34 7 5 7 7 169 71 98
Mars 2021 % 22,91 24,87 10,01 7,84 19,61 3,20 3,10 3,92 4,54 100,00 41,2 58,8
Mars 2021 mandater 41 44 18 14 38 1 2 3 8 169 65 104
Mars 21, lik stemmerett 39 42 17 13 33 5 5 7 8 169 70 99
Ap H FrP SV Sp KrF V MDG R = 4 borgerlige 5 rĂždgrĂžnne
Februar 2021 % 22,06 26,39 8,76 7,63 19,90 3,30 3,30 4,64 4,02 100,00 41,8 58,2
Februar 2021 mandater 40 47 16 13 38 3 2 8 2 169 68 101
Februar 2021, lik stemmerett 37 45 15 13 34 5 5 8 7 169 68 101
Ap H FrP SV Sp KrF V MDG R = 4 borgerlige 5 rĂždgrĂžnne
Januar 2021 % 20,99 25,41 9,77 8,23 21,30 3,50 2,57 4,12 4,12 100,00 41,3 58,7
Januar 2021 mandater 38 45 17 14 38 2 1 7 7 169 65 104
Januar 2021, lik stemmerett 35 43 17 14 36 6 4 7 7 169
Ap H FrP SV Sp KrF V MDG R = 4 borgerlige 5 rĂždgrĂžnne
FĂžrste kvartal, % (gjennomsnitt) 21,99 25,56 9,52 7,90 20,27 3,33 2,99 4,23 4,23 100,00 41,4 58,6
FĂžrste kvartal 2021 mandater / utdatert lĂžsning (gjennomsnitt*) 39,7 45,3 17,0 13,7 38,0 2,0 1,7 6,0 5,7 169 66 103
Ap H FrP SV Sp KrF V MDG R = 4 borgerlige 5 rĂždgrĂžnne
Differanse 3 2 1 0 4 -4 -3 -1 -1 0 -4 4