Første meningsmåling i mars:

13 mandater til Frp og 12 til Rødt?

Sp får 4 ekstramandater med 19,2% av stemmene, mens H får ett ekstramandat med 25,6% av stemmene. Med en demokratisk valglov vil ingen partier vinne eller tape mandater.

Kantar for TV2 (2. Mars 2021) KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,3 2,9 25,6 7,2 18,2 19,2 6,8 8,6 4,0 95,8
%, oppjustert 3,44 3,03 26,72 7,52 19,00 20,04 7,10 8,98 4,18 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 5 45 13 32 34 12 15 7 169
Mandater jfr. Kantar (med gammel løsning) 2 2 46 13 34 38 12 15 7 169
Parti KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG
Valgloven tar/gir mandater -4 -3 1 2 4 ← 14 feil

Denne meningsmålingen viser at et parti med 25,6% av stemmene vil få 'kun' ekstramandat, mens et parti med 19,2% av stemmene får 4 ekstramandater. Om disse tallene er realistiske resultater for Høyre og Senterpartiet vet vi ikke, men uansett viser disse tallene hvor tvers i gjennom ubrukelig valgordningen vår er. Dette er ikke et lotteri.


Gå til Alle meningsmålinger i mars


• KrF får større oppslutning enn Venstre – og mister allikevel fire mandater, mens Venstre taper 'bare' 3

• I følge Kantar er oppslutningen til FrP og Rødt svært annerledes enn den siste meningsmålingen fra Ipsos, publisert for fem dager siden, foreslo. Da fikk FrP 12,9%, i dag får de 7,2%. Rødt fikk 2.7% på den ferske Ipsos-målingen, i dag får de 6,8%. Den er liten sannsynlighet for at R mer enn doblet sin oppslutning på 5 dager, og FrPs fall er også så dramatisk at disse tudelige ulikhetene mellom to meningsmålinger skyldes antakelig at antall spurte er lavt. Derfor er det bedre å bruke en sum av flere meningsmålinger som utgangspunkt, som f eks. Slik kunne Stortinget blitt 1 (basert på 9 januar-målinger 2021) eller Slik kunne Stortinget blitt 2 (basert på de åtte meningsmålingene i februar 2021).

• SV og R fikk tilsammen 15,4% av 'stemmene' denne gangen, mens FrP fikk 7,2% – de 'jævla sosialistene' er med andre ord dobbelt så store som FrP nå – om vi skal tro på denne målingen. Mest sannsynlig vil FrP ha en noe høyere prosentsats i kommende målinger, og R en  noe lavere, for så store endringer pleier ikke skje på så kort tid.

• MDG fikk nøyaktig 4% på denne meningsmålingen, og avhengig av hvor mange stemmer de var unna å havne under sperregrensen, er i aller verste fall bare en stemmeseddel fra å miste fem mandater.

• Verken TV2 eller Kantar har delt informasjon om 'Andre', som får 4.2% av oppslutningen denne gangen