Med et estimert stemmeantall på 3 millioner gyldige stemmer, tilsvarer mandatfordelingen denne gang samme effekt som man ville fått av å jukse med over en halv million stemmesedler. De fire minste stortingspartiene ble fratatt effekten av omtrent 58 000 stemmesedler hver, mens Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre fikk en endring i sitt mandatantall som man ellers ville behøvd over 185 000 velgere for å oppnå.

Mandatfordelingen blir denne gang pinligere enn den pleier å være

Norstats meningsmåling for NRK/Aftenposten 2. mars 2021

Norstat for NRK/Aftenposten (2. Mars 2021) KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,9 2,8 24,6 9,7 21,0 22,2 2,8 7,4 3,9 98,3
%, oppjustert 3,97 2,85 25,03 9,87 21,36 22,58 2,85 7,53 3,97 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 5 42 16 36 38 5 13 7 169
Mandater jfr. Norstat (med gammel løsning) 3 2 46 18 39 42 2 14 3 169
Parti KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG
Valgloven tar/gir mandater -4 -3 4 2 3 4 -3 1 -4 ← 28 feil

To av partiene (KrF og Rødt) var bare 0,1% under sperregrensen. Omtrent 3000 stemmer mer til hver av dem ville gitt dem 7 ekstramandater. Det er blir helt feil at et så lavt antall stemmesedler skal forårsake så store utfall på mandatfordelingen at de totalt vil kunne endre ikke bare mandatfordelingen på Stortinget. 3000 stemmer ekstra til et parti bør aldri gi dem mer enn ett ekstramandat.

• Senterpartiet og Høyre tjener mest på ordningene primært Ap har sørget for å få inn i valgloven, og får begge fire mandater for mye denne gang.

• De rødgrønne fløyen vinner en klar seier: 100-69, men selv om de rødgrønne får stortingsflertall og regjering, blir H og FrP tildelt seks mandater for mye. Det er jo ikke lengre sånn at det største partiet også er det samme partiet som får statsminister og regjering, og Høyre får altså dobbelt så mange ekstramandater som Ap.

• De fire minste partiene havner under sperregrensen, og taper dermed 14 mandater.  

• Den andre meningsmålingen som ble publisert i dag (Kantar for TV2), burde, dersom feilmarginene var relativt lave, vært ganske lik denne, men slik er det ikke. I Kantar-målingen fikk 7,2%, på denne fikk de 9,7%,  som fører til fem flere mandater. Rødt og MDG fikk i alt 19 mandater i Kantarmålingen, mens her får de 14 færre, og ender opp med bare 5. Dette skyldes både det at disse målingene er unøyaktige (pga. for få respondenter) og det faktum at det lappverket vi kaller vår valgordning er i så dårlig stand at noen få velgere kan forårsake store endringer i mandatfordelingen.

• Avviket (mellom de to samtidige meningsmålingene) for Senterpartiet er på 3%.

• FrP får to ekstramandater med 9,7% oppslutning denne gang, mens Ap får 2 ekstramandater med 21%.

• Ingen av partiene får det antall mandater deres prosent-oppslutning skulle tilsi.



Les om Kantar/TV2-målingen her:

13 mandater til Frp og 12 til Rødt?

Sp får 4 ekstramandater med 19,2% av stemmene, mens H får ett ekstramandat med 25,6% av stemmene. Med en demokratisk valglov vil ingen partier vinne eller tape mandater.