STORTINGSVALGET 1993

Riktig fløy vinner, siden Senterpartiet nå støtter Ap/venstresiden.

Først - en oversikt:

1993 (165 mandater) Stemmer % detaljert Bruks-prosent Fikk mandater Burde hatt mandater Tap/gevinst
Ap 908 724 36,91 37,48 % 67 62 5
Sp 412 187 16,74 17,00 % 32 28 4
H 419 373 17,03 17,30 % 28 29 -1
SV 194 633 7,91 8,03 % 13 13
Krf 193 885 7,88 8,00 % 13 13
FrP 154 497 6,28 6,37 % 10 10
V 88 985 3,61 3,67 % 1 6 -5
Rød Valgallianse 26 360 1,07 1,09 % 1 2 -1
Pensjonistpartiet 25 835 1,05 1,07 % 0 2 -2

Tabellen over viser at Ap og Sp fikk tilsammen 9 mandater for mye pga. valgordningen – Venstre tapte 5. Rød Valgallianse fikk ett, men hadde stemmer nok til 2, og pensjonistpartiet hadde faktisk stemmer nok til 2 mandater.


Brundtland/Jagland fortsetter med regjeringsmakt i en ren Ap-regjering, selv om Ap bare fikk 36,9% av stemmene. Venstresiden uten Sp fikk 81 mandater (Ap 67, SV 13, RV 1).

Med lik og reell stemmerett for alle, ville venstresiden sammen med Senterpartiet fått 62 (Ap) +13 (SV) +2 (RV) + 28 (Sp) – tilsammen 105 mandater. Det faktiske resultatet ble 67 (Ap) + 32 (Sp) + 13 (SV) +1 (RV), altså 113 mandater totalt.


De ville med andre ord ha mistet 7 mandater med en rettferdig valgordning, men allikevel fått et klart overtak på høyresiden, som ville fått 60 mandater med en proporsjonal stemmefordeling.


Totalt var det nå 165 mandater på Stortinget, så man behøvde 83 for å få flertall. Både SV og Senterpartiet fungerte som støtteparti for Ap-regjeringen, men satt ikke i den selv. En bredere koalisjon ville vært en bedre løsning, og en Ap-sentrert regjering med SV og Sp burde være et minstekrav i en situasjon som denne.

De to partiene som, uten bruk av en naturlig sperregrense, ville kunne ha kommet inn på Stortinget var begge kristne. SNF (Samlingspartiet Ny Fremtid) var et utbryterparti fra FrP som bl.a. ville forby homofili, og ville dermed være i konflikt med grunnloven – men med en naturlig sperregrense på cirka 0,6% (eller en sperregrense på 1%) ville resultatet i 1993 blitt ingen av disse partiene ville ha kommet inn.  

Totalt 15 mikropartier ville bli hindret fra å komme inn på Stortinget ved hjelp av kun en naturlig sperregrense.

Mandatfordelingen ble slik i 1993: