Meningsmålinger mars 2021: Opinion for Dagsavisen, Fri Fagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå

10. mars 2021

"Senterpartiet får 20,7 prosent på ny måling. Det er årets beste tall for Trygve Slagsvold Vedum" skriver Dagsavisen, under tittelen "Sp fortsatt i støtet – Trygve Slagsvold Vedums drøm kan bli virkelighet" –  i sin sedvanlige iver etter å promotere Senterpartiet. Dagsavisen, som en gang het Arbeiderbladet og på mange måter var sosialdemokratenes faste talerstol i avis-Norge, ble kjøpt opp av borgerlige Vårt Land for noen år siden, og er nok en av hovedårsakene til at Senterpartiet har hatt mye framgang de siste månedene.

Tabell 2

Opinion for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå 10. mars 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 2,9 2,2 22,8 9,2 22,7 20,7 4,9 7,8 4,1 97,3
Oppjustert % 2,98 2,26 23,43 9,46 23,33 21,27 5,04 8,02 4,21 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 5 4 40 16 39 36 8 14 7 169
Mandater (basert på gammel løsning) 1 1 41 17 42 37 9 14 7 169
Valgloven tar/gir mandater (14 feilplasseringer) -4 -3 1 1 3 1 1
Tidligere mars 2021-målinger: KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG SUM
Kantar/TV2 2/3-2021 '13 mandater til Frp og 12 til Rødt?'
3,3 2,9 25,6 7,2 18,2 19,2 6,8 8,6 4,0 95,8
Norstat NRK/Aft. 2/3-2021 'Mandatfordelingen blir denne gang pinligere enn den pleier å være'' 3,9 2,8 24,6 9,7 21,0 22,2 2,8 7,4 3,9 98,3
Norfakta Nationen/KK 6/3-2021 '36 feilplasserte mandater: Dette er en politisk massakre' 2,7 3,9 23,9 10 24,3 17,7 3,8 7,5 3,5 97,3

Sp fikk 22,2% tidigere i mars, og har vært høyere enn dagens 20,7% fem ganger tidligere i år. Resultat for Sp er uansett bra, men enten man ser på rene prosenttall eller tildeldeling av fortjente og ufortjente mandater, gikk det bedre for Senterpartiet tidligere i vinter – i den perioden de var det største partiet og endte opp med å få klart flere ekstramandater av valordningen enn Ap og Høyre gjorde.

Se også: Gjennomsnitt av alle meningsmålinger for mars 2021

Forøvrig (men husk at det følgende kun er ment  å illustrerte hvordan valgloven fungerer – det blir feil å trekke konklusjoner basert på færre enn 700 respondenter):

– SV/MDG/R får i alt 30 mandater, og bortsett fra at R får et mandat for mye, er det godt samsvar mellom en lineær og rettferdig mandatfordeling og hvordan valgloven slår ut for disse partiene denne gang.

– Det samme kan ikke sies om Venstre og Kristelig Folkeparti. KrF (2,9%) og V (2,2%) er avhengige av en sperregrense på 2% for å kunne bidra til at de borgerlige nærmer seg regjeringsmakt igjen. KrF har stemmer nok til 5 mandater, Venstre burde hatt 4 – men de får ett hver. KrF, som er størst av de to, taper flere mandater pga. valgloven enn Venstre.

– De ''jævla' sosialistene får 12,7%, mens FrP får 9,2%, og R får et ekstramandat selv om det har under 5% oppslutning.

– Sp får 2 prosentpoeng lavere oppslutning enn Ap, og disse to prosentene fører til at de 'bare' får ett ekstramandat, mens Ap får tre ekstramandater.

– Det ble tilsammen 14 feilplasserte mandater denne gang, som er 14 for mye, men som tross alt bedre enn eksempelvis forrige måling, som resulterte i 36 feilplasserte mandater. Hvis målet hadde vært diskriminering, ustabilitet og uforutsigbarhet ville valgloven vært nesten perfekt.

Tabell 1

4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 37,1 % 60,2 % 97,3 %
Oppjustert % 38,13 % 61,9 % 100 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 65 104 169
Mandater (basert på gammel løsning) 60 109 169
Valgloven tar/gir mandater -5 5 0


Her er vår hovedside om meningsmålinger:

Meningsmålinger