MDG meningsmåing mars 2021

Valgloven roter det til igjen

Valgloven endrer norsk politikk, som vanlig. Det å ta fra MDG tre representanter samtidig som man gir Senterpartiet to for mange vil føre landet i en annen retning enn velgerne vil, fordi det vil kunne ha dramatisk effekt på avstemninger på Stortinget – og på vår miljøpolitikk.

Det samme skjer på høyresiden: Det å fjerne tre fjerdedeler av Venstre-mandatene er også et overgrep mot demokratiet, og kan i høy grad endre avstemninger på Stortinget, særlig fordi Høyre samtidig får to mandater for mye. Dette handler om Norstats meningmåling for Vårt Land 24. mars 2021.

Ap har hovedansvaret for hvordan vår valglov ser ut, men Støre er den største taperen blant de store mht. utfallet av vår beryktede mandatfordeling. Både Sp og Høyre får flere ekstramandater enn Arbeiderpartiet.

Effekten av at Rødt får et ekstramandatet selv om de bare såvidt kom seg over sperregrensen er nok kjærkomment for venstreorienterte, men illustrerer som vanlig at valgordningen ikke en gang fungerer slik den er ment å fungere.

Norstat for Vårt Land 24. mars 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 4,1 2,4 23,8 9,9 20,5 20,5 4,1 7,5 3,3 96,1
Oppjustert % 4,27 2,50 24,77 10,30 21,33 21,33 4,27 7,80 3,43 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 4 42 18 36 36 7 13 6 169
Mandater (basert på gammel løsning) 7 1 44 18 37 38 8 13 3 169
Valgloven tar/gir mandater 0 -3 2 0 1 2 1 0 -3
Antall feilplasseringer 0 3 2 0 1 2 1 0 3 12

• Ap, som ville blitt en del av et stortingsflertall og nok fått statsministeren, får ett mandat for mye, men Høyre, som er i opposisjon, får to ekstramandater. Dette kan påvirke den beryktede 'styringsdyktigheten'.

• Ap og Rødt får ett ekstramandat hver, selv om Rødt er 0,1 pp over sperregrensen mens Ap har 20,1%

• Ap og Senterpartiet får begge 20,5% oppslutning denne gangen. Senterpartiet for to ekstramandater, mens Ap får ett.

• De største taperne denne gang er Venstre og MDG, som mister 3 mandater hver takket være valgloven.

• De største vinnerne er Sp og Høyre, som får to ekstramandater hver – Støres to viktigste mot-debatanter blant de store partiene.

• Nå er det sikkert mange som spør hvorfor disse to partiene skal styrkes, og styrkes mer enn det som nok blir 'statsministerpartiet (takket være støtte fra SV og R), men det samme gjelder forsåvidt Ap også, og hvorfor skal vår rødgrønne fløy styrkes i det hele tatt styrkkes, så lenge den har et gedigent mandatovertak uten hjelp fra valgloven?

Blokkpolitikk 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 40,2 % 55,9 % 96,1 %
Oppjustert % 41,83 % 58,2 % 100 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 71 98 169
Mandater (basert på gammel løsning) 70 99 169
Valgloven tar/gir mandater -1 1 0

'MDG faller', skriver Vårt Land. De fikk samme prosentsats som ved forrige måling (men det ga denne gang tre mandater i stedet for 2). MDG var under sperregrensen ved 4 av de 6 foregående målingene, og selv om flere kloke valgforskere har sagt at man ikke bør tillegge små endringer stor betydning, er jo situasjonen nær 4% alltid dramatisk pga. sperregrensen. Det vi har sett i forbindelse med mange valg og meningsmålinger, er at media har en tendens til blåse opp forhold som kan svekke det politiske ståstedet de selv har. Snittet til KrF på mars-meningsmålingene (3,1%) er lavere enn MDGs snitt (3,7%), og KrF har vært nede mellom 2 og 3 prosent på fire av de 7 meningsmålingene i mars, så da får man håpe at de stemmer for en sperregrense på maksimum 2% om ikke annet av ren egeninteresse. KrF har faktisk vært over 4-tallet bare tre ganger siden november i fjor, og to av disse meningsmålingene var bestilt av Vårt Land - uten at vi skal bake noe muffens inn i det – om ikke dette gjentar seg.

La oss håpe at 2021 blir småpartienes år og at alle partier får det antall mandater de har stemmer nok til.

MDG
Mars-meningsmålinger
% Mandater
3,3 % 3
3,3 % 2
3,6 % 2
4,1 % 7
3,5 % 2
3,9 % 3
4 % 7