VALGORDNINGEN.NO

"Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter."

"Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet.

Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett...."


Denne delen av valgordningen.no er for tiden ikke tilgjengelig. Du finner lenker til andre oppslag lengre nede på siden. Alle artiklene som sto på denne siden finnes fortsatt på valgordningen.no, men på andre sider:


Oppslag om sperregrensen finner du her.

En nylig påbegynt side om utjevning og utjevnings-mandater finner du her.

Artikler om valgloven/valgordningen finner du her.

Vil du lese om styringstillegget, bør du se her.

I vår valgordning-blogg kan du lese om både om sperregrensen, valgloven/valgordningen og styringstillegget.

Vil du lese kommentarer om valglovutvalget eller pollofpolls, kan du se her.I tillegg finnes en del frittstående sider, som f.eks. disse:

Vil vi ha formell eller reell stemmerett?

Norsk valglov - galskapens histore

Valglov-ordliste

Det blir enda flere forenklinger i ukene/månedene som kommer, bl.a. med en egen side som omhandler arealfaktoren/arealtillegget og problematikken rundt valgdistrikt/fylkesrepresentasjon.