Slik har Norge endret seg

09.09.2021

Dette blir et ganske spesielt valg, og regjeringskonstellasjonen vi ender opp med kan faktisk bli en stor overraskelse. Men hvilken retning beveger Norge seg i når man ser på de store linjene? 

Her er en tabell som sammenligner gjennomsnittet av de fem siste valgresultatene (alle stortingsvalg fra og med 2001) med vår egen, oppkonstruerte 'supermåling', som ble generert ved å ta snittet av de siste 10 meningsmålingene. Dette er mange nok til å ende opp med et antall spurte på linje med NRKs supermålinger, og går såpass kort tilbake i tid at den har fanget opp de ferskeste trend-endringene før dette valget. 

De ti siste meningsmålingen tilsvarer for øyeblikket alle semptember-målingene så langt, minus Akademikernes meningsmåling, som er foretatt kun blant velgere med høyere utdanning. 

For å se tabellen i tabellform i stedet for som bildefil, klikk her: 

Slik har Norge endret seg

Med 'miljøparti' menes MDG, SV, R og Venstre, siden alle disse har over tid hatt miljø som et hovedfokus. Andre partier har også en klart sterkere miljøprofil enn tidligere.

Noen kommentarer:

– Blant de partiene som har mistet oppslutning, har Høyre det laveste tapet

– Venstres oppslutning er omtrent den sammme som de har hatt i gjennomsnitt på disse fem valgene

– Aps oppslutning har endret seg med + 3.1 prosentpoeng siden 2001, men de har mistet 22% av velgerne sammenlignet med valgoppslutnings-gjennomsnittet.

– Senterpartiet har økt sin oppslutning med over 90%, mens SV har økt sin med 27%

– Frp har mistet nesten 10% av sin oppslutning, mens KrF har mistet 42% av sin

– Det har aldri vært så mange sosialistiske velgere som nå i nyere tid

– De fem rødgrønne har økt sin oppslutning med nesten 20%, mens de fire blå har tapt 22% av sin.

Sist men ikke minst: Rødt og MDG har økt sin oppslutning med 270%-280%, som er omtrent ti ganger så høy som SVs øking. Kan dette være en av forklaringene på at flere profilerte politikere og journalister i denne valgkampen har brukt overraskende mye kapasitet på å snakke disse partiene ned?

Neste  | Indeks |  Forrige