Noen ganger er det klokest å ikke høre på kloke Støre

03.09.2021

Støre advarer selvsagt mot å stemme taktisk på MDG og Rødt


Jonas Gahr Støre er en klok, veltalende og kunnskapsrik politiker, og har mange av de egenskapene en god leder bør ha. Men Ap mister velgere, primært til SV (9.8%). 

4.3% av Ap-velgerne har gått til Høyre, og like mange til Senterpartiet.

 

Summen av de som har gått mot en mer venstreorientert politikk og/eller en mer miljø- og klimafokusert politikk er utgjør totalt 15%. 


«Han mener Arbeiderpartiet trengs for å levere på både den røde og den grønne politikken,» skrev Aftenposten i kveld, men det er lenge siden Ap var særlig rødt, og en del av Aps nåværende rød- og grønnhet kom vel tilfeldigvis da de oppdaget at de mistet oppslutning samtidig som MDG, Rødt og SV ble mer populære. I motsetning til sosialdemokratiske ledere i flere av våre naboland sier Støre dessuten at det er uaktuelt å sitte i regjering med de som faktisk er røde eller grønne. Litt sært, vil nok en del tenke i 2021 – inkludert mange av hans mer inkluderende velgere. 


Ap er bekymret for at folk skal stemme lengre til venstre enn Ap for å demme opp for at Senterpartiet blir for store. Sp går til valg med et ønske om at det blir en ren Ap/Sp-regjering, og nekter å si noe om hva de vil dersom det ikke får det slik de vil ha det. De har nok sine tanker om saken, og er veldig godt klar over at halvborgerlige Sp og de borgerlige utgjør mer enn halvparten av velgerne. Det rykker nok litt i høyre munnvik ved tanken på hva de kan få til om de erklærer seg blokkuavhengige – for eksempel like etter valget. Hva om mange av deres velgere feilaktig antar at de har forpliktet seg til et rødgrønt samarbeide, og så tar med seg disse velgernes mandater over til en (mindretalls-)blokk sammen med en eller flere av de borgerlige? 


Sp har, i likhet med MDG, erklært seg som verken sosialistiske eller borgerlige. De regner seg som et sentrumsparti, og kan egentlig gjøre hva de vil etter valget, bortsett fra at de vel har forpliktet seg til å danne regjering med Ap – og bare Ap – dersom det blir mulig. Men de har vært klare på at de vil stemme/samarbeide med Høyre på flere store, viktige saker.


Støre er vel egentlig – på dette området –  like sær som Vedum. Ingen av dem vil i regjering med Rødt og MDG, og Vedum ikke ha SV der heller. Han ville nok valgt V og eller KrF over MDG og Rødt, og Sp vil stemme sammen med Høyre i flere saker som er både store og viktige. 


Vedum sier ingenting om hvordan han vil forholde seg til valgutfallet, og Støre har angivelig "ingen plan B". Interes


Faksimile fra Aftenposten: Støre advarer mot å stemme taktisk på Rødt og MDG


Det er i hovedsak tre grupper som kan avgjøre valget hvis R/MDG havner under 4%, spesielt dersom KrF og Venstre samtidig havner over:


1

Folk fra venstresiden i SV og de ‘på vandring’ på venstre- og miljøsiden. En god del av disse vil nok stemme taktisk på R eller MDG for å være helt sikre på at de kommer over sperregrensen. Dit er umulig å vite hvor stor denne gruppen er, men med så mange so vet lite om forskjellene spesielt mellom R om SV, er den nok ganske stor.


2

Ap-velgere og andre som heller vil sørge for at SV, MDG eller R får en støtteavtale el.l. med Ap enn å stemme på en ren Ap/Sp-koalisjon som de jo vet at Ap faktisk ikke vil ha. Ap og Sp er jo allerede uenige om hva den beste koalisjonen vil bli – et ikke helt usentralt tema under et valg. 
Disse velgerne kan utrette mer ved å få R eller MDG over sperregrensen (med hensyn til antall mandater og på andre måter) eller ved å stemme SV – enn å stemme på noe som gir Ap kun ett mandat til. Et slikt utfall vil dessuten medføre høy kaosfaktor det øyeblikket, om en ukes tid, det viser seg at en ren Ap/SV-koalisjon er uaktuelt. Da jo Støre og Vedum pent nødt til å åpne munnen.  


De den ‘venstre/grønne' siden som sitter på gjerdet, de på vandring, de usikre, generelle hjemmesittere, de late, og SV/R/MDG-sympatisører som tror deres stemme ikke trengs for å sikre at de rødgrønne (med eller uten Sp) vinner uansett. 

De som vil ha forandring i retning av mer rød, grønn eller sosialdemokratisk retning kan volde stor skade ved å ikke stemme ved dette valget. Plutselig sitter de med en mindretallsregjering bestående av Sp, V, KrF og Ap uten å vite at de selv er årsaken til dette.


Det er ikke så mange mulige utfall etter mandag den trettende.  Sp kunne for lengst vært åpne om hvor de står, og Ap må jo ha snakket om en mulig plan B, C og D internt. Støre/Vedum-vagheten er i seg selv en grunn for mange av de på gjerdet til å stemme taktisk på et av det andre rødgrønne partiene – dersom de har politiske sympatier i den retning. 


Ap-sympatisører som har også sans for SV, MDG eller Rødt (alene eller som samarbeidspartnere) bør, av disse grunner – eller for å demme opp mot det halvborgerlige og hemmelighetsfulle Senterpartiet – vurdere å stemme på et av disse partiene. Noen ganger er det klokest å ikke høre på kloke Støre.

Neste  | Indeks |  Forrige