Har en tidligere SV-politiker, nå senterpartist og VG-journalist, nettopp markert et foreløpig lavmål i valg-journalistikken? (1)

08.09.2021

Billig, smålig og pinlig

MDG har ligget over sperregrensen på 25 av de 26 siste meningsmålingene, og har ligget under sperregrensen på kun ett måneds-gjennomsnitt siden april 2019. I 2017 lå de under sperregrensen på hele 19 av de siste 22 måneds-snittene før valgdagen.

På de siste meningsmålingene har MDG, i følge VGs Tone Sofie Aglen 'en merkbar nedadgående trend'. De har også 'vaket over og under sperregrensen det siste året', skriver Aglen. Hun legger også vekt på at Støre selvsagt vil at folk ikke skal stemme på MDG eller R. 

Over: faksimile fra VG

MDGs snitt for hele 2021 er 4.5%, men snittet er høyere nå. Enten man ser på siste enkeltmåling (5.0%), siste 5 målinger (4.9%), siste 10 målinger (5.0%), eller siste 15/20/30 målinger (5.3%, 5.5% og 5,1) går det mye, mye bedre for MDG enn det gjorde i 2013 og 2017.  De har vært under sperregrensen på 26 enkeltmålinger i år, og over den på de resterende 63 – men de har vært under sperregrensen på bare en av de siste 26 målingene. Om vi går tilbake til en måned før valgdagen, 12. august, har det vært 22 meningsmålinger. Snittet for den siste måneden har vært klart over sperregrensen: 5,4%. 

Aglen fortsetter med at fortelle at SV nylig har 'spist MDG-velgere som drops'. Hun skriver alt dette etter å ha åpnet med å fortelle at 'sperregrensa er blitt et slags være eller ikke være for partiene', og kan avgjøre deres skjebne. Denne senterpartisten vet selvsagt at hun gjennom VG har muligheter til å påvirke både MDGs og sitt eget partis skjebne førstkommende mandag. 

I tillegg snakker hun om at MDG 'tradisjonelt gjør det svakere ved valg enn på meningsmåling', og at det derfor er 'skummelt' at de har dalt litt etter at de fikk en liten topp etter klimarapporten. 

Hvordan analyserer man egentlig hvordan MDG-velgere oppfører seg så lenge partiet kun ved 2 stortingsvalg har vært over 0.4%? I MDGs tilfelle betyr det at man må analysere 2013- og 2017-valget. 2017-valget har vi skrevet om her...

Slik var forholdet mellom meningsmålingene og valgresultatet kort tid før valgdagen i 2017 – Alt er annerledes nå

…og 2013-valget kommer vi snart tilbake til – men MDG hadde ikke vært over sperregrensen på et eneste måneds-snitt før 2013-valget. Snittet for de siste 12 månedene før 2013-valget var 1.3%, og snittet for de siste 24 månedene var 0,7%.

MDG hadde 4.0% på månedlige gjennomsnitt for juni og juli i 2017, men de var under sperregrensen på hele 9 av de 20 siste meningsmålingene før det valget, og havnet nok under sperregrensen fordi mange var så opptatt av at den borgerlige siden ikke skulle vinne valget det året at de helle stemte på et parti de var (mer) sikre på at ville komme over sperregrensen. I tillegg var det en taktisk stemmekampanje for å få MDG- og Rødt-velgere til å stemme taktisk på SV i 2017.  

MDG lå under sperregrensen på hele 19 av de siste 22 måneds-snittene før 2017-valget. Selv de som hadde fått med seg de på juli/juni-snittene lå på nøyaktig på 4% var selvsagt usikre på om MDG ville klare seg på valgdagen. 

At VG/Aglen vil vri dette med at MDG'ere i 2013/2017 mente det var tryggest å stemme på SV til en generell uttalelse om at MDG 'tradisjonelt gjør det svakere ved valg enn på meningsmåling' er ille nok. Men at en (forhenværende) SV-politker og senterpartist, med klare politiske egeninteresser i denne saken – prøver å snakke ned MDG få dager før valget kan jo nettopp bidra til at MDG-velgere til en viss grad kan farges av Aglens liksom-visdom. Dette er høyst betenkelig når hun åpner det hele med å fortelle at sperregrensa er blitt et slags være eller ikke være for partiene, og kan avgjøre deres skjebne. Misvisende VG-journalistikk kan bidra til det samme, akkurat som de konservative kreftene bak Pollofpolls og Estimite kan. 

MDG fikk bare 2.8% oppslutning i 2013, og ved enda tidligere valg var gjennomsnittet 0,2%.  MDG gjør det strålende sammenlignet med tidligere år. Kurven på grafen over viser a oppgangen det siste året, og det var også en oppgang mellom valget og begynnelsen av 2021. Aglen velger i stedet å referere til det naturlige fenomen at om et parti får en liten boost på grunn av en nyhetssak, er det ingen garanti for at den kommer til å vare evig.  Hennes påstand om en merkbar nedadgående trend er sann, om man ser på hva som skjedde like etter FNs klimarapport ble lagt fram den 9. august. 

Om et parti som historisk har ligget på langt under ett prosent får 2.8% i 2013, 3.2% i 2017, og i dag ligger an til å få over 5%, blir det fullstendig feil å referere til at deres velgere i to år det var høyst usikkert om de ville nå sperregrensen hadde det med å få lavere oppslutning ved valget enn på målingene – det er jo det sperregrensen legger opp til. 

Mange har uttrykt at man ved hjelp av sperregrensen vil ende opp med færre partier, siden folk 'for å sikre seg' vil la være å stemme partier det kan være usikkerhets-momenter rundtsamtidig som andre partier er  langt over sperregrensen. Det VG/Aglen her i praksis prøver på, er å skape en slik usikkerhet – få dager før valget i MDGs beste valgår noensinne. 

De fleste er så og si sikre på at den rødgrønne siden vinner valget, så Ap eller SV trenger ingen taktiske stemmer. Selv konservative valgkjennere innrømmer at MDG tydelig ser ut til å havne over sperregrensen, men Tone Sofie Aglen tillater seg Senterparti-vennlig taktikkeri overfor et parti på en måte hun vet kan bidra til å endre MDGs skjebne under selveste den valginnspurten der alt peker på at MDG skal få et realt gjennombrudd. 

Hvis dette skulle bli et være eller ikke-være for MDG, ser det ut som om VG og Aglen stemmer for det sistnevnte – og gjør det på en uredelig måte. Neste  | Indeks |  Forrige