FrP 2009: 22,1%. 2013: 16,3%. 2017: 15,2%.

2021: 6,4%?

Meningsmåling: Norfakta for Klassekampen og Nationen 6. februar 2021

Nationen-Klasseskampen 6/2-2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG
% 2,7 4,0 27,3 6,4 21,3 19,7 3,8 7,5 5,0
%, oppjustert 2,76 % 4,09 % 27,94 % 6,55 % 21,80 % 20,16 % 3,89 % 7,68 % 5,12 %
Mandater med lik stemmerett for alle 5 7 46 11 37 34 7 13 9
Mandater med utdatert løsning jfr. Nationen 1 7 50 11 38 38 2 13 9
Parti KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG
Valgloven tar/gir mandater -4 0 4 0 1 4 -5 0 0
Borgerlige Rødgrønne inkl. MDG Rødgrønne inkl. R, uten MDG Ap/SV/Sp H/KrF/V Ap/SV/R/MDG SV/MDG/R H/FrP/V H/FrP/KrF
Mandater - med lik stemmerett for alle 69 100 91 84 58 66 29 64 62
% med like stemmerett for alle 41,35 % 58,65 % 53,53 % 49,64 % 34,80 % 38,49 % 16,68 % 38,59 % 37,26 %
% med utdatert løsning 40,4 57,3 52,3 48,5 34,0 37,6 16,3 37,7 36,4
Parti KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG
Bortkastede (-) og virtuele (+) stemmer -65 155 1 435 49 294 -1 254 20 513 69 643 -81 181 472 6 232

Fremskrittspartiets oppslutning har sunket betraktelig siden 2009 (22,1%).

FrPs oppslutning dalte med hele 5.8 prosentpoeng mellom 2009 og 2013, men den dalte med bare 1.1 pp mellom 2013 og 2017. Grunnen til at oppslutningen på den siste meningsmålingen er så lav som 6,4% er nok delvis at feilmarginen i disse meningsmålingene ikke er stabil og forutsigbar.

FrPs gjennomsnitt i januar-målingene var 9,49%, så det er mer sannsynlig at oppslutningen nå vil være rundt 9% eller kanskje litt lavere enn at den plutselig er nesten nede på 6-tallet.

Forøvrig har Senterpartiet igjen kommet best ut av Høyre og Arbeiderpartiets nærmest antikvariske skaperverk i valgloven; lovendringer som i hovedsak ville gi Ap og til en viss grad Høyre flere mandater enn de har stemmer nok til å få.

I stedet for å snakke om arealfaktor på 1.8, styringstillegg på 1.4, sperregrense på 4% osv., er det mer interessant å hva disse ulike faktorene og tilleggene i valgordningen tilsvarer omgjort til en annen 'valuta': stemmesedler. Med Norfaktas februar-meningsmåling som utgangspunkt, har Senterpartiet denne gang fått hele 69 643 'virtuelle stemmer', Høyre har fått 49 294, og Ap har fått 20 513, basert på 3 000 000 gyldige/estimerte stemmer.

Mer enn 80 000 Rødt-velgere og over 65 000 KrF-velgere ville ikke kunne være med på å påvirke hvem som skal styre Norge med et valg som dette, og ville derfor mistet 9 mandater.

Trump-faktor

Å fjerne eller legge til effekten av så mange stemmer som vi ser her – i et land med bare cirka 3 000 000 aktive velgere – er alarmerende uetisk, og ville tilsvare tukling med omtrent 18 millioner stemmesedler i USA (om man ikke tar hensyn til at valgdeltakelsen i Norge og USA ikke er identisk).

Andre nøkkeltall:

– Regjeringspartiene H, V og KrF  får omtrent 35% av stemmene denne gangen.

– Ap, SV og Sp får ikke stemmeflertall uten støtte fra MDG eller R.

– De rødgrønne har flertall, selv uten MDG.

– Ap får 'bare' ett ekstramandat (ett ekstramandat er for mye, uansett parti, om akke stemmer skal være like mye verdt!), mens Sp, som har lavere oppslutning, får 4.

– Høyre får like mange ekstramandater som Sp (4), selv om H har omtrent 6pp høyere oppslutning.

– At R mister fem mandater når de er så nær sperregrensen dokumenterer at dersom omtrent 3-4000 velgere hadde stemt på R i stedet for et annet parti, ville de sørge for 5 ekstramandater til partiet. Det er en uttelling på ett mandat pr. cirka 700 stemmesedler., men effekten er dobbel – siden tre andre politiker må ut dersom Rødt får inn de fem de har stemmer nok til å få.

Om man holder egeninteresse (ønsket om at sitt eget parti skal få flere mandater enn de har stemmer nok til) til side: Hva i all verden er galt med den mandatfordelingen som er vist i kolonnen 'Mandater med lik stemmerett til alle'?

Vi kan fortsette med en diskriminerede valgordning, men da må vi slutte å hevde at loven er lik for alle, at alle har reell stemmerett, at vi er motstandere av unødvendig/urimelig diskriminering, og at vi ikke holder politiske minoriteter nede i Norge. Noen må bestemme seg for hvor de egentlig står i denne saken.