Valgordningen går aktivt inn i politikken som vanlig, og endrer demokratiets vilkår på både venstre- og høyresiden:

Sentio for Nettavisen / Amedia 16. mars 2021


Tabell 4

Sentio for Nettavisen / Amedia 16. mars 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG =
% 2,4 2,9 22,7 12,0 23,5 18,6 4,1 7,8 3,3 97,3 %
Oppjustert % 2,47 2,98 23,33 12,33 24,15 19,12 4,21 8,02 3,39 100,0 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 4 5 39 21 41 32 7 14 6 169
Mandater (basert på gammel løsning) 1 2 42 22 43 35 8 14 2 169
Valgloven tar/gir mandater -3 -3 3 1 2 3 1 0 -4 20 feil

Noen kommentarer:

– Valgordningen fjerner 6 minoritets-mandater på høyresiden (V og KrF er vel det nærmeste høyresiden har av politiske minoriteter blant de borgerlige, bortsett fra partier som ikke har stemmer nok til å komme inn på Stortinget), og erstatte dem med 3 ekstramandater til FrP og H.

– På venstresiden gjør valgloven også et politisk innhugg: den sørger for at fem av de (på hver sin måte) mest opposisjonelle på venstresiden ikke kommer inn, og i stedet for disse fem mandatene fra MDG og Rødt kommer det bonusmandater til Ap og Sp.

– Ap får to mandater for mye, men sine 23,5%, mens Senterpartiet får tre mandater for mye, selv om de kun fikk 18,6% oppslutning.

– Senterpartifella oppfører seg slik denne gang: Sp får 50% flere ekstramandater enn Ap, selv om Senterpartiet får under 80% av de velgerne Ap får.

– Det sier seg selv at det at FrP og H får ekstramandater 3 ekstramandater selv om de ikke vil ende i regjering eller støtte regjeringen gjør noe med styringsdyktigheten til en rødgrønn regjering, særlig når dette skjer samtidig med en høyredreining av venstre/miljø-siden (i og med at  Rødt taper ett mandat, mens MDG mister 4).

Bortkastede vs. virtuelle stemmesedler Basert på et estimert stemmetall på 3 millioner, vil over 176 000 velgere få fratatt stemmeretten sin denne gang, fordelt på MDG (største taper), KrF og Venstre. Effekten blir fordoblet ved at et tilsvarende antall 'virtuelle stemmesedler' blir tildelt andre partier, som materialiseres i form av ekstramandater til H, Ap, FrP og Sp, og denne gang er det Rødt som vinner på SV-glippen: Rødt får et ekstramandat selv om de såvidt er over sperregrensen, mens SV – som av og til får dette uplanlagte ekstramandatet denne gangen er det eneste partiet som faktisk får et mandattall som er i samsvar med velgernes støtte til de ulike partiet; med folkeviljen.

Det er svært lite i valgloven som henger på en greip.  

• Hvorfor skal det eneste stortingspartiet vi har ytterst på høyresiden få ekstramandat når de rødgrønne vinner valget?

• Hvorfor skal borgerlige partier bli underrepresentert mens Rødt, som er det mest ikke-borgerlige partiet vi har, få et mandat for mye?

• Hvorfor skal Høyre ende opp som valg-lotteriets største vinner denne gang, og som eneste parti få 3 mandater for mye – når man er opptatt av å ikke lage skjær i sjøen for styringsdyktigheten til den fløyen som skal styre landet?

• Hvorfor skal den borgerlige siden, gjennom diskrimineringen av V og KrF, tape to mandater når de allerede har gjort et svært dårlig valg?

• Hvis alle partiene er så opptatt av miljø som de mener å være (spesielt etter at MDG kom inn på Stortinget), hva er grunnen til /etikken bak det faktum at de må miste to tredjedeler av sine mandater? Her bør MDG lære av Sveits – det grønne partiet der var nemlig involvert i rettssaken mot sveitsiske myndigheter som endte med at myndighetene ble  dømt til å endre sin valgordning i en av deres kantoner  en ordning om siden har spredt seg til stadig flere av de andre kantonene.  

• Hvorfor skal venstresiden, som har gjort et brakvalg og fått flust med mandater, allikevel tildeles ekstramandater?

Tabell 3

Mandater 4 Blå 5 Rødgr. Rødgr. uten MDG Ap/SV/Sp H/KrF/V Ap/SV/R/MDG SV/MDG/R H/FrP/V H/FrP/KrF
Med lik stemmerett for alle 69 100 94 87 48 68 27 65 64
Med utdatert løsning jfr. Sentio 67 102 100 92 45 67 24 66 65

Nettavisen skriver i sin kommentar at FrP nå kan 'juble', men det er nok å ta i. De får riktig nok  12% oppslutning, som er bedre enn de svær svake resultatene de har hatt på meningsmålinger en god stund, men sett i et litt større perspektiv er nok kurven til Frp vært tydelig svært lenge, som denne grafen fra Faktisk viser:

Slik gikk det med de minste partiene denne gang:


Tabell 2

Mikropartier %
Demokratene 0,6
Partiet De Kristne 0,4
Sentrum 0,4
Pensjonistpartiet 0,4
Industri- og næringspartiet 0,4
Liberalistene 0,2
Kystpartiet 0,2
Selvstendighetspartiet 0,2

Trump-faktor Tabellen under viser hvordan vi beregner bortkastede og virtuelle stemmer. Med 3 millioner estimerte stemmer står det i snitt 17751 velgere bak hvert mandat –  og om man gjør om hvert mandat til hva dette mandatet ville tilsvart i stemmesedler, blir resultatet slik det vises i denne tabellen.

Effekten av å diskriminere omtrent 176 000 velgere dobles ved at andre partier/velgere blir tilsvarede overrepresentert. Omregnet til det vi kaller 'Trump-faktor' vil tukling med så mange stemmesedler tilsvare at man hadde manipulert over 22 millioner stemmesedler ved siste USA-valg.

Tabell 1

Parti KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
Bortkastede stemmer til de minste partiene -56246 -53911 -66244 -176402
Ikke-folkevalgte: Virtuelle stemmer som ble lagt til valgresultatet for de andre partiene 45665 20543 38750 47818 15599 8027 176402