Respons Analyse for VG 11. mars 2021

Respons Analyse for VG 11. mars 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 2,5 3,3 27,8 7,8 22,2 18,6 4,7 7,7 3,6 98,2 41,4 % 56,8 % 98,2 %
Oppjustert % 2,55 3,36 28,31 7,94 22,61 18,94 4,79 7,84 3,67 100,0 42,16 % 57,8 % 100 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 4 6 48 14 38 32 8 13 6 169 72 97 169
Mandater (basert på gammel løsning) 1 2 51 14 40 36 9 14 2 169 68 101 169
Valgloven tar/gir mandater -3 -4 3 0 2 4 1 1 -4 -4 4

Noen kommentarer:

– De fem rødgrønne vinner massivt, som de jo har gjort på meningsmålinger over lang tid

– Rødt er like over sperregrensen, men får et ekstramandat

– MDG er like under sperregrensen, og taper fire av sine seks mandater.

– Ap får 22.2%, som gir dem 2 mandater for mye, mens Senterpartiet med kun 18.6% får fire mandater for mye.

– Høyre er klart størst på denne partimålingen, og får 3 mandater for mye med 27,8%.

– SV ligger godt der de pleier å ligge, og får et mandat for mye med 7,7% av stemmene.

– FrP får omtrent samme resultat (7,8%), og får – som de ofte har gjort i det siste – ingen ekstramandater.

– Venstres resultat viser igjen, med sine 2,5%, at en sperregrense på 3% er for høyt. Sperregrensen må fjernes, og alt over Danmarks 2%-grense vil med stor sannsynlighet føre til at mandatfordelingen blir svært skjev. Om det tar 20 år før vi bytter valglov igjen, vil vi med stor sannsynlighet få flere situasjoner der feil fløy vinner valget, og/eller situasjoner hvor den fløyen med flest stemmer vinner  valget men får så mange ekstramandater at den motsatte fløyen blir overkjørt.  

– Med en rettferdig valgordning ville de fem rødgrønne vunnet 97-72, men de borgerlige mister fem mandater samtidig som de rødgrønne får fem for mye – og dermed blir mandatfordelingen denne gang 101-68 i de rødgrønnes favør.

Gå til vår hovedside om meningsmålinger:

MENINGSMÅLINGER


Gå til vår oversikt over alle meningsmålingene i mars 2021

Gjennomsnitt av alle  meningsmålinger fra mars 2021