Bondevik, Lippestad og det nye partiet Sentrum vil ha regjeringsskifte

Nå blir det viktigere enn noensinne å innføre lik og reell stemmerett til alle

"– Det har ikke vært en hemmelighet at mange har jobbet med dette etter retningsvalget i KrF i 2018.” (John Harald Bondevik)  

John Harald Bondevik og Geir Lippestad har, sammen med en del tidligere medlemmer av KrF, dannet et nytt parti. De kaller partiet Sentrum, og vil ha et regjeringsskifte. Det har blitt hevdet at det også er tidligere MDG-medlemmer med i det nye partiet, uten at mer enn ett konkret navn ser ut til å være nevnt hittil: Tom Sverre Tomren, som forlot MDG til fordel for KrF for et par år siden. *

Dette partiet kan, om alt går galt, trekke en del stemmer fra MDG i 2021-valget slik at MDG havner under sperregrensen – uten å komme over sperregrensen selv, og dermed - i hvert fall i teorien – bidra til at den regjeringen de ikke vil ha vinner valget en gang til. Samtidig vil de også kunne trekke en del velgere fra KrF, slik også at KrF havner under sperregrensen (noe de muligens gjør uansett). 

I en kommentar på NRK hevdes det - av Erik Lunde i KrF – at Sentrum "er tydelige i plattformen sin på at de vil bygge verdigrunnlaget sitt på et sosialdemokratisk, kristendemokratisk og kristen-sosialistisk tankesett".  

Hvis Sentrum skal funderes på et sosialistisk tankesett, er det jo betenkelig at de også vil bygge partiet rundt et sosialdemokratisk tankesett. Det er også forunderlig at et parti som muligens mener å være basert på kristen-sosialisme og sosialdemokratisk tankegods kun har gått ut med referanser til – med unntak av sosialdemokraten Lippestad - initiativtakere som alle ser ut til å ha ikke-sosialistisk eller ikke-sosialdemokratisk bakgrunn. KrFs Erik Lunde mener også at “de kan ta velgere fra Arbeiderpartiet, SV og MdG”. Dette kan selvsagt stemme, men det kan også være ren ønsketenkning.  

Om Sentrum faktisk blir et nytt, kristent parti som hører hjemme på den venstre halvdelen av det norske politiske landskapet, skulle man tro at Knut Arild Hareide kanskje er en av bakmennene, men KrF-navnene som er nevnt offentlig så langt er Kristin Walstad, tidligere nestleder i Viken KrF, Dag Sele, tidligere fylkesleder i Hordaland KrF og sentralstyremedlem, og Irene Solli (andre nestleder i Agder KrF) – samt Kjell Magne Bondeviks sønn, John Harald Bondevik. Hareide, på sin side, har nettopp skrevet på sine Facebook-side at han fortsatt har tro på KrF. “Fortsatt", i denne sammengen, kan selvsagt tolkes som “inntil videre".

Geir Lippestad sier bl.a. at partiet er blokk-uavhengig, at de er for å avvikle oljeutvinning på norsk sokkel i løpet av 15 år, at  Norge bør ta ansvar for å ta i mot mennesker på flukt – og at de vil kjempe mot økonomisk ulikhet. De sier ikke at de nødvendigvis er EU-motstandere, men at de vil støtte EØS-avtalen. 

Kombinasjonen av å ville ha et regjeringsskifte og det å være blokk-uavhengige kan muligens bety at de vil samarbeide med høyresiden dersom FrP ikke blir med i regjeringen –  dette med kristen-sosialistisk/sosialdemokratisk  kom jo fra et KrF-medlem. 

Nå som Venstre offisielt er det eneste norske partiet – bortsett, selvsagt, fra Høyre –  som vil ha Norge inn i EU, kan de kanskje fiske noen Venstre-medlemmer også. Det kan også godt være at partiet ender som nye partier ofte gjør – og ikke vil gjøre utslag på neste valg i det hele tatt.  Det at et profilert Ap-medlem (Lippestad har vært næringsbyråd for Oslo) og KrF-medlemmer med lederposisjoner melder seg ut av sine partier kan nok til en viss grad påvirke oppslutingen for disse partiene. Men det er jo ikke sikkert at økt skepsis til Ap/KrF nødvendigvis fører til Sentrum-stemmer. Her er alt åpent.

Flere partier i nærheten av sperregrensen betyr kanskje ikke høyere grad av tombola-effekt ved valgene, men at tombola-effekten slår ut litt annerledes.  For at denne lotteri-effekten, som Norge jo er så kjent for, skal føre til så lite ustabilitet og uforutsigbarhet som mulig, er det viktig å avskaffe det såkalte styringstillegget helt – og erstatte sperregrensen med en naturlig sperregrense. Med reell og lik grad av stemmerett for alle, vil forskjellene mellom stortingsperiodene kun reflektere de endringene som har skjedd blant velgere siden siste valg – det blir nemlig ingen overraskelser forårsaket av hindrene i valgloven. 

Noen få stemmer ekstra til et parti vil kun gi dette partiet ett mandat ekstra, og det vil ikke være noen som taper mange mandater fordi de havner rett under sperregrensen. Ingen av våre politiske grupperinger over en viss størrelse vil falle ut av styre og stell, for selv om halvparten av KrF-velgerne skulle gå mot venstre, altså til Sentrum, vil de med en god valgordning bli like godt representert som om de var ett parti. 

Se også:

John Harald Bondevik: Lite folkevennlig kristenparti

"Nå er begeret fullt. Jeg renner over av frustrasjon. KrF er ikke lenger et folkeparti. De har blitt seg selv nærmest."

 

Lippestad med kraftig angrep på Ropstad: – Hvem du leker med, sier hvem du er

"– Det har ikke vært en hemmelighet at mange har jobbet med dette etter retningsvalget i KrF i 2018.” (John Harald Bondevik)  

* Det er visst én person til med en slags tilknytning til MDG som er involvert: den ovennevnte sønnen til Kjell Magne Bondevik – han har visstnok stemt på MDG. Dette med MDG ser foreløpig ut til å være et slags mediastunt for å friste andre MDG-velgere til å vurdere Sentrum.  Ropstads angrep på miljøbevegelsen har visstnok vært på på inspirere dannelsen av det nye partiet. 

Sentrums hjemmeside:

https://www.partietsentrum.no

Ropstads angrep på miljøbevegelsen har visstnok vært med på å inspirere dannelsen av det nye partiet:

Ropstad: – Miljøbevegelsen truer det kristne verdigrunnlaget


PUBLISERT 29. SEPTEMBER 2020. 
OPPDATERT 30. SEPTEMBER 2020


Over: FAKSIMILE FRA DAGSAVISEN