How mathematics has played an essential role in giving an ancient democracy a new electoral system

Denne blogg-posten er i utgangspunktet kun en link som handler om biproporsjonal fordeling; en betegnelse på en valgordning der alle partiene enkelt kan få en helt proporsjonal fordeling av mandatetene - samtidig som alle valgdistriktene også får det antall mandater de skal ha. 


Mer info senere  – men her er linken:

Zurich’s New Apportionment

How mathematics has played an essential role in giving an ancient democracy a new electoral system