Enda en sperregrense?

Som beskrevet tidligere i andre oppslag har vi i praksis minst fire ‘sperregrenser’. Høyresidens kommentarfelt til valgordningen, pollofpolls.no, skrev nylig at "Et spørsmål som da kan oppstå er om valgordningen både bør ha en nasjonal og fylkesvis sperregrense, i motsetning til nå der vi bare har en nasjonal. “ Se artikkelen her.

Det man må leggge spesielt merke til her, er at Høyremannen Johan Giertsen ordelegger seg slikt: “...i motsetning til nå der vi bare har en nasjonal.” Men styringstillegget var vår første sperregrensen –  en sperregrense for distriktsmandater. Den tok (og tar) mandater fra de små partiene, og ga/gir ekstramandater til de store. Se Styringstillegget er ikke et styringstillegg, det er en sperregrense for mer info.

En ekstra sperregrense er det absolutt siste vi trenger. Vi trenger økt samsvar mellom det velgerne vil ha, uttrykt ved siste valg, og hvem som kommer inn på Storting og i regjering. 

Les om de fire ‘sperregrensene’ vi allerede har her: De fire sperregrensene