VALGORDNINGEN.NO

"Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter."

"Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet.

Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett...."


Taktisk stemming = økt lotterieffekt

"Før stortingsvalget i 2005 spredte det seg en uoffisiell kampanje i sosiale medier. Der ble Høyre-velgere rådet til å stemme Venstre for å sikre partiet 4 prosents oppslutning og dermed styrke det borgerlige alternativet. Etter valget viste det seg imidlertid at de rene Venstre-velgerne ville klart å få partiet over sperregrensa på egen hånd. Og Høyre mistet flere mandater enn det Venstre fikk ekstra, noe som samlet sett resulterte i færre borgerlige representanter på Stortinget."

Kilde: https://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/05/18/173464/den-viktige-sperregrensa


Dette eksempelet illustrerer en av sideeffektene av å ha en sperregrense: taktisk stemming. Det finnes flere eksempler på situasjoner hvor det har blitt oppfordret til taktisk stemming, men hvor sluttresultatet har blitt det motsatte av hva initativtakerne hadde tenkt seg. Med andre ord - en valgordning som inviterer til økt bruk av taktisk stemming vil også la tilfeldighetene spillel en større rolle en de eller ville ha gjort. 

Fjerner man sperregrensen vil man redusere lotterieffekten - siden man ikke lengre trenger taktisk stemmegiving for å komme over sperregrensen. 

Se også:

Taktisk stemming for de som kjenner systemet godt 

Om taktisk stemming i 2021– og om venstresiden

Taktisk stemming: Gjentatt, organisert manipulasjon av valget

NRK: 18% av velgerne stemte taktisk ved forrige valg(Faksimilen over er fra TV2.no)